Treningsmengde og treningsaktivitet
NJF bygger sine anbefalinger på den norske toppidrettsmodellen og OLT sine anbefalinger. Dette innebærer at man i barne- og ungdomsår utøver flere idretter og aktiviteter, før fokus spisses mot hovedidretten etter hvert som man blir eldre.

Judo stiller både store fysiske, tekniske og taktiske krav. Vi anbefaler derfor at treningsmengde og antall treningsøkter i utviklingstrappen følges, dersom målet er å bli en best mulig seniorutøver. Fra ca. 12 års alder bør judo være hovedidretten, men utøvere anbefales å drive med annen idrett i tillegg til judo frem til ca. 15-17 års alder.

Som tabellene viser kreves det flere judospesifikke treninger per uke, dersom en ønsker å nå sitt fulle potensiale i judo. Flere klubber har i dag ikke treningstilbud og trenerressurser til å gjennomføre et tilstrekkelig antall treningsøkter, for motiverte og satsende utøverne. Det bør derfor legges til rette for samarbeid mellom ulike utøvere, treningsgrupper, naboklubber, regioner og skoler m.m., for ambisiøse utøvere som ønsker å nå sitt maksimale sportslige potensiale.

Utviklingstrappen er utformet slik at opp til 14 års alder er klubben ansvarlig for å tilby 42 treningsuker, med opptil 5 treningsøkter per uke. Dette krever at klubben legger til rette for treninger i ferier og på tvers av grupper, gjerne i samarbeid med andre klubber. Fra 15 års alder må utøver øke sitt eierskap til egen trening og selv ta valg/ansvar for å gjennomføre «mer» trening. Dette kan f.eks. gjøres gjennom VGS (idrettslinje/toppidrettfag), som hospitering i andre treningsgrupper, eller som egentrening. Egentrening kan gjennomføres i annen idrett.

Stevner og treningsleirer
Norske judoklubber bør i størst mulig grad legge til rette for, og oppmuntre sine utøvere til å delta på lokale, regionale og nasjonale og internasjonale stevner og treningsleirer når utøverne er klar for dette. Dette mener vi utvikler den enkelte utøver, bidrar til økt motivasjon, bygger gode klubbmiljøer, samt skaper felleskap og kultur i Judo-Norge. Det er viktig å presisere at vi ser på konkurranser som en viktig del av treningsarbeidet, og som del av den langsiktige utviklingen til utøveren. På nivå 1-5 trener/øver vi på å konkurrere, og det er først på nivå 6 og 7 resultatene blir viktige.

PS: Antall «treningsleirer/år» i tabellen inkluderer også treningsleirer og samlinger i forbindelse med konkurranser.

Judotreningsuker pr. år (tilbud)

Nivå 1
● 34.
Nivå 2
● 38.
Nivå 3
● 42.
Nivå 4
● 42.
Nivå 5
● 48.
Nivå 6
● 48.
Nivå 7
● 48-49.

Treningsøkter pr. uke (antall)

Nivå 1-2
● 1-2 Judoøkter.
● Annen aktivitet (organisert/uorganisert).
Nivå 3
● 2-3 Judoøkter.
● Annen aktivitet (organisert/uorganisert).
Nivå 4
Totalt: 4-7 økter (90-120 min).
3-4 judoøkter, med noe innlagt fysisk trening.
1 styrkeøkt (teknikkfokus) .
0-3 økter med annen aktivitet (organisert/uorganisert).
Nivå 5
Totalt: 6-8 økter.
4-5 judoøkter, med noe innlagt fysisk trening.
2-3 fysisk økter (Introdusere vekter).
● Eksempel: 6 økter/uke: 4 judo, 2 styrke.
● Eksempel: 7 økter/uke: 5 judo, 2 styrke / 4 judo, 2 styrke, 1 utholdenhet.
● Eksempel: 8 økter/uke: 5 judo, 2 styrke, 1 utholdenhet.
Tilsvarer: 450-550 timer/pr. år.
Annen organisert aktivitet kan brukes som fysisk trening.
Nivå 6
Totalt: 8-10
● 8 økter/uke: 5 judo, 2 styrke, 1 utholdenhet.
● 9 økter/uke: 5 judo, 3 styrke, 1 utholdenhet.
● 10 økter/uke: 60% judo og 40% fysisk trening (25% styrke, 15% utholdenhet).
Tilsvarer: 600-700 timer/år.
Nivå 7
Totalt: 10-12 økter
Fordeling: 60% judo & 40% fysisk trening (25% styrke, 15% utholdenhet).
Tilsvarer: 750-900 timer/år.

Konkurranser pr. år

Nivå 2
● 2-4.
Nivå 3
● 4-8.
Nivå 4
● 8-10.
Nivå 5
● 10-15.
Nivå 6
● 12-15.
Nivå 7
● 10-15.

Treningsleirer (pr. år)

Nivå 3
● 2-5.
Nivå 4
● 4-8.
Nivå 5
● 8-10.
Nivå 6-7
● 8-12.

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier