134 Views

Arild Maka representerte Norge som dommer på JR European Judo Cup i Berlin, Tyskland. Les hans rapport her:

For å finne egnede stevner, der jeg kan få god trening som dommer før lisensiering, tok jeg i sommer kontakt med en tidligere dommerkollega fra Tyskland. Han anbefalte meg blant annet å reise til stevnet i Berlin. Etter litt undersøkelser fant jeg ut at kravene for å dømme var IJF ID-kort og nasjonal A-lisens med minimum 2 års praksis.

Dommere på JR European Judo Cup Berlin 2017
Hallen før kampstart. FOTO: Arild Maka

Med god hjelp fra en ferierende Lill Merethe, fikk jeg skaffet meg IJFs ID-kort og fikk meldt meg på stevnet gjennom IJFs JUDOBASE.

Det var opp kl 05:00 og ta første fly via Oslo til Berlin. På flyplassen i Berlin ventet arrangør på meg og sammen med 5 andre ble vi kjørt rett til hotellet. Så tok jeg en spasertur bort til stevnehallen (10 minutter) og fikk akkreditert meg. Samtidig fikk jeg avtalt returtransport til flyplassen kl. 17:00 på søndag.

Lørdag morgen var jeg i hallen 30 minutter før dommermøtet. Men da var mer eller mindre alle dører låst. Etter hvert fikk de låst opp rett dør og jeg ble henvist til en garderobe for å legge fra meg det jeg ikke trengte på matta.

Det var noen få dommere i hallen, og ellers var den nesten tom. Men 5 matter, CARE-system etc var på plass. Til og med det norske flagget var hengt opp, dette selv om ingen norske utøvere deltok. Heller ikke fra Sverige var det med noen utøvere. Men Sofia var med som dommer.

Dommermøtet startet presis kl 09:00. Jeg var noe overrasket da jeg fant ut at det var den tyske dommerkomiteen ved Stephan Bode som ledet møtet. Fra EJU var Henk Plugge med som gjest i tillegg til Andreas Hempel som er medlem både i den tyske dommerkomiteen og i EJUs referee commission.

Stephan Bode tok opp følgende på møtet:

 • Gi riktig tegn ved straff, uheldig å gi f. eks. mølle hvis utøveren har vært aktiv, men har hatt et feil grep.
 • Hvis en utøver tråkker ut med en fot må vi gi utøveren tid til å gå inn igjen. Gjerne må balansen først flyttes til den andre foten før han kan gå inn igjen.
 • Ved matte på kanten, ha litt is i magen før matte dømmes.
 • Vær konsekvent mtp shido. Det er uheldig å dømme shido i en Golden Score kamp, hvis du har latt samme feil passere i den innledende kampen.
 • Se forskjell på dårlig angrep og falskt angrep. Et dårlig angrep skal ikke straffes.
 • Vi bytter dommer for hver kamp, men de 5 på hver matte roterer hvert kvarter. Hver enkelt får da 45 minutters dømming og 30 minutters pause.

En dommer kom et kvarter for sent til møtet, men fikk likevel dømme.

Det var med en viss ærefrykt jeg startet dømmingen denne dagen. Det er forholdsvis lenge siden jeg har dømt, og det er første gang jeg deltar i et EJU-stevne som dommer. Nivået var ganske klart høyere enn her hjemme på «bjerget», så det var fullt trøkk fra første kamp.

Vi har stort sett enige om det meste i teamet, og vi kommuniserte bra og hjalp hverandre der det var nødvendig. Det ble noen korreksjoner av det jeg dømte, men stort sett gikk det bra. Det vi dog aldri ble helt enige om er hvor lenge en skal tillate et «ulovlig» grep før det må komme et angrep. Regelen er ganske klar på at angrepet må komme umiddelbart, men tolkningen er relativt forskjellig fra person til person. Kanskje noe vi bør fokusere litt på under vårt kommende dommerseminar.

Vi var på matte 5, og her brukte vi Beyond TV som CARE system. De andre mattene brukte IJF sitt system. Beyond TV fungerer greit nok, men når du hopper x sekunder tilbake så hopper programmet umiddelbart 7-8 sekunder frem igjen. Så en må huske å trykke 2 ganger på tasten for hopping (dvs kommatasten). Vi hadde 2 kameraer på hver matte, men på den ene PCen vår fikk vi ikke hoppingen til å virke. Det viste seg etter hvert at den var innstilt til å hoppe 0 sekunder, men det ble ikke ordnet før på søndag, og da hadde vi byttet matte.

Under bronsefinalene skulle det benyttes 4 matter, og jeg fikk tidlig beskjed om å gå til matte 1 for bronsefinalene. Da jeg kom dit ble jeg plassert som assistentdommer i den første bronsefinalen. Da kampen var ferdig kom hoveddommer fra matte 3 og lurte på hvor jeg hadde gjort av meg. Han hadde satt meg opp som mattedommer i den første bronsefinalen. Med andre ord var det litt kaos med oss fra matte 5 i bronsefinalene. I finalene derimot var det laget et oppsett som ble delt ut. Totalt fikk jeg 3 kamper som assistentdommer i disse finalene.

Etter kampene fikk dommerne servert et enkelt koldtbord inne på dommerrommet. Etter en meget varm dag var det godt med litt mat og kaldt drikke.

Søndagen startet med et gruppebilde kl. 09:30. Deretter var det et kort dommermøte hvor kommisjonen nevnte følgende:

 • Vi dømmer uten jakker i dag (30 °C)
 • Få klager på dømmingen i går og ingen skandaler.
 • Vi må ha litt bedre kontroll på lagledere, spesielt må assistentdommere følge opp dette.
 • Gi scoring, ikke vent på «et godkjennende nikk» i fra assistentdommerne.
 • Hvis en utøver tråkker ut med 2 bein uten angrep, må det bli matte. De skal ikke kunne fortsette kampen og gå inn igjen eller ned i ne-waza.
 • Det er ikke alltid nødvendig å ordne drakt.
 • Vent med å gi shido til du er sikker.

Henk Plugge hadde følgende kommentarer:

 • Very good performance yesterday
 • Spesielt bra var samarbeidet med kommisjonen, ikke vær redd for å ta kontakt.
 • Du må ikke alltid følge reglene slavisk, det du gir av straffer må være logisk der og da.

Lørdag holdt kampene på ca 1 time lengre enn først beregnet. Men på søndagen startet finalene ca 1 time tidligere enn oppsatt.

På søndag var det en situasjon som må bemerkes spesielt. Jeg satt som assistentdommer og hadde min siste kamp før lunsj. Kampen endte i en glimrende ippon, rent bortsett fra at uke skadet armen. Vi begynte å sjekke videoen hva som egentlig skjedde og fikk følelsen av at det var en waki-gatame inne i bildet.

Kommisjonsmedlemmet fra vår matte hadde tatt lunsj, så vi hentet medlemmet fra nabomatta. Han så videoen noen ganger og hentet Stephan Bode, som hentet Andreas Hempel som igjen hentet Henk Plugge. Til slutt tok Henk avgjørelsen om at det ble Hansokumake. Lunsjen ble litt forsinket…

På lørdag dømte jeg D -52 og H -55. På søndag ble det H -81 og H -100. Så det ble en god blanding totalt sett. Jeg fikk for øvrig bronsefinalen i H -90 kg på matta og en finale på kanten. Bronsefinalen endte på matta med armbend. Begge utøverne spant rundt og jeg mer eller mindre visste at uke kom til å slå av mens de var på motsatt side av meg. Men et godt samarbeid med assistentdommerne førte til at Ippon ble observert og dømt til rett tid.

5 minutter etter siste finale stod bilen klar og kjørte med til flyplassen. Der var et bare å gå rett til innsjekkingen før en kunne stille seg i en uendelig lang kø for sikkerhetskontroll. I køen holdt det for øvrig på å bli mytteri ettersom hundrevis snek seg inn i en åpning som skulle vært lukket. Men også det ordnet seg etter hvert. Så bar det hjem med et lite stopp i Oslo før siste flyet gikk til Stavanger og landet 5 minutter over midtnatt.

Arild Maka

Stine Lastein

Generalsekretær | Telefon: 21 02 98 21 | Mobil: 93441760

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier