254 Views

Thom Hallum representerte Norge på årets EJU Referee & Coach seminar. Her er hans rapport:

Årets EJU seminar ble holdt i Tyrkia 23- 24/ 03- 2019. Reisen gikk fra Oslo til Antalya via Istanbul, og siden Tyrkia er 2 timer foran Norge på denne tiden av året, var jeg ikke fremme på hotellet før nærmere midnatt lokal tid.

Thom Hallum deltok på årets EJU dommer og trenerseminar. FOTO: Altun Altan/EJU

Lørdag 23/ 03
Det var start kl. 09.30 begge dager, og lørdag ble innledet med en velkomsthilsen fra leder av EJU dommerkommisjon, Alexandr Jatskevitch, President i det Tyrkiske Judofobundet Mr. Sezer Huysuz og Visepresident for Sport i EJU Michal Vacuhn. For øvrig var Tonino Chyurlia, Marian Hefka, Franc Ocko, Metin Ozkan, Nuno Carvalho og Vladimir Vostrikov til stede fra Kommisjonen.
Det var rundt 100 deltagere på seminaret.

Praksis på EJUs dommer og trener seminar 2019. FOTO: Thom Hallum

Siden det ikke er noen nye regler, så handlet seminaret om presiseringer av eksisterende regler. Det hele startet med 3 fokuspunkter fra IJF seminaret i Mittersill:

1. Overganger Tachi waza- Ne waza og Ne waza- Tachi waza.
Dette var det også flere videoeksempler på. En viktig presisering her er at Tori (den som står) nå kan velge om han/ hun kan gjøre et kastforsøk eller fortsette i Newaza. Dette bestemmer også om Uke kan beskytte seg ved grep/ blokkering i ben eller ikke. En annen ting er der Tori gjør eller forsøker en Newaza- teknikk som Juji- Gatame eller Shime- waza rulle der Uke samtidig reiser seg opp, så risikerer Tori også å bli kastet av uke, som da er i Tachi- waza.

2. Korrekt judogi og utøvers ansvar for å rette på drakt ved Matte.
Utøveren skal rette på drakt ved Matte, det er klart. Regelen har vært gjeldende de siste to årene. Dernest fikk jeg ikke helt tak i hva essensen i det videre skulle være. Det ble sagt at det kun er et offisielt tegn for å få utøverne til å rette på drakt ved å krysse begge armene foran kroppen. Da kan utøveren ta av seg beltet, ta seg tid, og rette på jakke, bukse, belte osv. Nå har mattedommerne begynt å bruke tegn med kun en arm for å vise utøverne at de skal stappe drakten ned i beltet. Da betyr det at utøverne ikke kan knyte opp beltet osv. og starte helt på nytt. Dette er da ikke et offisielt tegn. Hvis dommeren må vise det offisielle tegnet to ganger til samme utøver, så blir også utøveren tildelt Shido. Så lenge utøveren selv prøver å ordne drakten skal det selvfølgelig ikke gis straff.

Her aner jeg noe uenighet i kommisjonen, hvor noen mener dette er for strengt. Det har igjen resultert i «blikk» til utøverne, eller kun muntlige rettelser. Da virker heller ikke regelen. Jeg vil tro det er best å avvente, og fortsette å oppfordre utøverne til å rette på drakten ved matte hvis de ikke gjør det selv.

3. Osaekomi på utsiden av Kamparealet.
Ved brutt holdegrep skal det annonseres Matte, ikke Toketa. Kommer utøverne på utsiden av konkurranse arealet skal mattedommer annonsere Ippon når det er kontroll.

Videoeksempler
Så var det tid for å analysere videoeksempler. Til sammen ble det gjennomgått 153 sekvenser over 2 dager. I starten ble vi bedt om å svare, men da det tok for lang tid endret kommisjonen seg til å informere om hva de hadde kommet frem til, så kunne deltagerne eventuelt komme med spørsmål eller gi en annen oppfatning. I flere eksempler var det 50- 50 blant deltagerne. I andre var det ikke enighet, men diplomatisk nok ble kommisjonens fasit akseptert.

Emner som ble gjennomgått var:

 • Kaeshi- waza
 • Overganger Ne- waza- Tachi- waza og motsatt
 • Tråkke ut eller dytte ut.
 • Score eller ikke score
 • Hansoku- make eller ikke
 • Negativ judo
 • Diverse

Lørdag ettermiddag var det praktisk dømming på matta med tilbakemelding fra Kommisjonen. Denne gangen var det yngre utøvere og det ble faktisk brukbart realistiske kamper.

Søndag 24/ 03.
Sportskommisjonen ved Michal Vacuhn hadde en gjennomgang av endringer i bl.a. regler for oppvarmingsarealet under stevner. Rent og ryddig skal det være. Kun utøvere samme dag kan varme opp. Pressen kan være til stede.

I mixed teams kan man kun delta med fulle lag i alle alderskategorier (3+3). For ungdom og junior er letteste vektklasse fjernet slik at man står igjen med -48, -63 og +63 kg/ -60, -81 +81 kg. I junior er det -57, -70, +70/ -73, -90, +90 kg.

Komiteen for utdanning ved Jane Bridge presenterte bl. a prosjekt judo i skolen, kurs i fallteknikk, «improve your club» , et utvekslingsprogram og sommercampen i Porec, Kroatia. All info finnes på eju.net.

Det ble også reklamert for den nye IJF- appen som inneholder masse nyttig informasjon, også teknikker og treningstips. Anbefales.

Statistikk

Også litt kamp- og dommerstatistikk ble gjennomgått. IJF/ EJU stevnene i 2018 ble avgjort som følger:

 • Ippon: 43,84%
 • Waza- ari avasete Ippon: 16,25%
 • Waza- ari: 21,64%
 • 3 Shido: 17,17%
 • Direkte Hansokumake: 0,35%
 • Fusen G: 0,47%
 • Kiken Gi: 0,28%
 • 934 kamper ble avgjort i Golden Score (20,5% av kampene). Den korteste varte i 4 sek, den lengste i 6, 31 min.

Dette viser at en klar majoritet av kampene ble avgjort på positiv score. Allikevel er antall kamper som går til Golden Score for høyt. Mange kamper burde vært avgjort i innledende kamp, og her har dommerne en oppgave. Det er viktig at dommerne jobber som team og at kantdommerne hjelper mattedommer.

Det er registrert totalt 352 EJU- dommere. 75 kvinner og 277 menn. Av disse har 263 vært aktive i 2018 (på klassifiseringslisten), 62 kvinner og 201 menn. 89 dommere var ikke på listen i 2018. Det var 30 dommere fra EJU på IJF’s klassifiseringsliste, mer enn dobbelt så mange som neste kontinent.

Det er ingen IJF- eksamen i Europa i 2018, da det holdes kun hvert annet år. EJU- eksamen blir holdt i Poznan, Polen 3- 4 aug. 2019 (EC Jr.)

Møte med representanter for de forskjellige nasjonale forbundene

Seminaret ble avsluttet med et møte med nasjonenes representanter/ dommersjefer. Nytt nå er at «referee director» igjen kan dømme på EC Ungdom og Junior- stevner. EJU har erkjent at dommersjefer som er aktive også trenger trening og feedback fra kommisjonen for å kunne være bedre rustet til å ivareta utvikling hjemlige dommere.

De oppfordret også nasjonene til å sende dommer(e) på stevner der de har utøvere.

Et annet forslag som kom opp var at dommerne, som faktisk gjør en ulønnet jobb for arrangøren, skulle få for eks. billigere hotellsats enn den offisielle prisen. Når man sjekker pris på hotell ligger de rundt 30- 40 € per natt, og vi må betale 100- 120 €. Ezio Gamba, EJU Generalsekretær, sa at de holdt på å arbeide med flere løsninger, og de skulle gjøre det de kunne for å få til en ordning. Det kan det jo bli spennende å følge med på.

I Antalya,
Thom Hallum

Stine Lastein

Generalsekretær | Telefon: 21 02 98 21 | Mobil: 93441760

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier