78 Views

Forbundsstyret vedtok tidligere i år å legge ned Dommerkomitéen. Administrasjonen har i høst i samarbeid med styret arbeidet med å finne en egnet organisering av dommervirksomheten i sin helhet.

Organisasjonskart av dommervirksomheten i NJF, vedtatt av FS 3. november 2017

Et utkast til ny organisering ble først presentert på årets dommerseminar i høst. En modifisert utgave ble så vedtatt på forbundsstyremøtet 3. november. Denne ivaretar alle nødvendige oppgaver og imøtekommer eksterne krav.

Den nye organiseringen har en struktur der oppgaver og ansvar vil fordeles på flere personer. Dette legger til rette for at flere involverer seg og at arbeidsbyrden blir mindre på den enkelte.

De viktigste endringene blir som følger:

  • Dommersjefen vil få en sentral og viktig rolle og jobber tett med Fagsjef
  • Dommerutdanningen er ikke lenger direkte knyttet opp mot andre deler av dommervirksomheten
  • Faglig råd, som har en flat struktur, får en viktig rolle når revidering av kursmateriell foretas og når kampregler skal oppdateres
  • Dommerne velger en representant som kan tale deres sak

Vi vil nå jobbe for å finne egnede kandidater til de ulike rollene som skal bemannes innen utgangen av året. Spørsmål vedrørende organiseringen kan rettes til Fagsjef

Stine Lastein
Fagsjef
Norges Judoforbund

Stine Lastein

Generalsekretær | Telefon: 21 02 98 21 | Mobil: 93441760

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier