145 Views

På Forbundsstyremøtet 29. august behandlet Styret en sak om krav til Dommerkomitéen (DK) når det gjelder kjønnskvotering (fra NIF) og habilitet ved dommeruttak (fra IJF). Flere mulige alternativer var lagt fram som løsninger for å imøtekomme kravene.

DK var informert om saken på forhånd. Dagen før møtet trakk samtlige medlemmer seg fra sine verv i komitéen. Forbundsstyret vedtok på bakgrunn av dette å legge ned DK.

Det vil i tiden framover arbeides for å finne en løsning for organisering av dommervirksomheten i sin helhet, der alle oppgaver i forbindelse med dommeraktiviteten ivaretas. Det tas høyde for å gjøre et endelig vedtak på Forbundsstyremøtet som finner sted 3. desember.

Innspill kan sendes inn til Fagsjef eller Generalsekretær, og vil behandles konfidensielt om ønskelig.

Stine Lastein
Fagsjef
Norges Judoforbund

Stine Lastein

Generalsekretær | Telefon: 21 02 98 21 | Mobil: 93441760

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier