204 Views

IJF har innført nye draktregler og for den kommende sesongen gjelder nye regler i NC og NM. Første nasjonale stevne med de nye reglene blir Vestlandscup.

Godkjent utstyr
De nye reglene er innført for å bedre effektiviteten i kampen, samt for å øke muligheten for et godt grep. Det er en forutsetning at drakten er i henhold til gjeldende regler fra IJF/ EJU, at drakten er korrekt, og at beltet er knyttet stramt rundt livet. Det er ikke er tillatt med lange tights under drakten*.

Det er i Norge ingen krav til rødt eller blått IJF-godkjenningsmerke.

Regler under kamp
Utøveren skal rette på drakten og eventuelt knyte beltet så raskt som mulig etter «Matté», og senest før «Hajime»**. Beltet skal vær knyttet stramt rundt livet for å unngå at drakten løsner. Dersom drakten løsner under kamp skal utøveren ved «Matté» plassere drakten tilbake under beltet, uten å knyte opp beltet. Dette for å unngå lange pauser. Dersom utøveren ikke gjør dette uoppfordret vil dommeren vise det offisielle tegnet for å rette på drakt, ved å krysse venstre arm over høyre. Hvis dommeren må vise det offisielle tegnet to ganger til samme utøver, i samme kamp, vil utøveren bli tildelt «Shido»***. Dersom en utøver med vilje bruker for lang tid på å rette på drakten og knyte belte, vil utøveren også bli tildelt «Shido».

*(SoR* C 1.1.4 pkt.9) *SoR: Sport and Organisation Rules of the International Judo Federation 05.06.2019.
**(IJF Refereeing Rules Art. 4 pkt. 11).
***(IJF Refereeing Rules Art. 18 pkt. 19).

Sven Sødal
Utviklingsansvarlig
Norges Judoforbund

Sven Sodal

Ansvar: Utvikling | Telefon: 21 02 98 21 | Mobil: 91146719

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier