125 Views

Forbundsstyret vedtok 14. mars justeringer i forhold til den tidligere annonserte endringen av hvordan NM skal organiseres for 2018. NJF utlyser med dette tekniske arrangører til NM og NC arrangementene i 2018.

Mesterskap for alderskategorien U15 vil arrangeres sammen med U18 og U21. Hovedargumentet er at man ikke ønsker flere stevnehelger da dette blir en ekstra belastning for både utøvere, klubber og arrangører. Med dette vil skillet mellom landsstevne og offisielt NM bli kunstig, derfor vil U15-kategorien beholde NM-status

På bakgrunn av dette skal det fra 2018 arrangeres følgende

  • NM Senior: Individuelt og lag. Ønskelig på vårsemesteret
  • NM U15, U18 og U21: Individuelt og lag. Ønskelig på høstsemesteret

Det vil som tidligere arrangeres 5 NC-stevner i løpet av året.

Frist for å søke om å få arrangere Norgesmesterskap og Norgescup-stevner i 2018 er fastsatt til 1. mai 2017.

Søknadene må minimum inneholde:

  • Navn på ansvarlig organisasjonsledd
  • Kopi av styrevedtak
  • Navn på stevneleder
  • Arena for stevnet
  • Ønsket stevnedato (eventuelt aktuelt tidsrom)

Søknader sendes til SK. Arrangementene tildeles på forbundsstyremøte i Norges Judoforbund den 8. september etter innstilling fra komitéen. Arrangører som påtar seg disse arrangementene plikter å følge det som er pålagt i henhold Arrangørmanual (AM), i tillegg til Stevnereglement (SR) og andre vedtak fattet av NJF.

Har du forslag til endringer i AM/SR? Innspill kan sendes til Fagsjefen som videreformidler dette til SK.

Stine Lastein
Fagsjef
Norges Judoforbund

Stine Lastein

Generalsekretær | Telefon: 21 02 98 21 | Mobil: 93441760

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier