198 Views

I sommer har det blitt gjennomført Trener-1 kurs i NJJKs lokaler på Haugerud for 11 deltagere fra 7 forskjellige klubber.

FOTO: Stine Lastein
FOTO: Stine Lastein
FOTO: Stine Lastein
FOTO: Stine Lastein

Helg 1
Første kurshelg kurset ble arrangert 13.-15. juni i klubblokalene til NJJK på Haugerud, Oslo. 11 deltakere møtte opp fra henholdsvis Asker, Go dai, Krokstad, Nesodden, NJJK, Romerike og Slemdal, altså 7 klubber totalt. Stine Lastein, fagsjef i Judoforbundet, var instruktør.

I trener 1-kurset er trenerrollen et stort emne og vi brukte mye tid på gruppeoppgaver hvor deltakerne skulle sette seg inn i ulike situasjoner som trener. Idrettspsykologi og mental trening som er nye emner på kurset var også på timeplanen. I tillegg gjennomgikk vi treningsplanlegging som skal brukes i praksis etter kurset.

På matta tok vi raskt for oss basisposisjoner og bevegelser i tachiwaza. Så delte vi inn i grupper hvor alle fikk jobbe med oppgaver som gikk ut på å finne måter å lære bort judo på. Vi gjennomgikk også en del judospesifikke koordinasjonsøvelser og balanse. På søndagen kom Bjørn Solheim fra Go dai og holdt en kata-økt, noe alle syntes var veldig lærerikt.

Helg 2
Andre kurshelg ble avholdt 29.-31. august. Denne helgen tok vi for oss mer judo i praksis. Deltakerne repeterte newaza fra forkurset og fikk så jobbe med ulike situasjonsbestemte oppgaver og overganger fra tachiwaza. Vi fortsatte så med tachiwaza dagen etter og fokuserte så mye på hvordan man faktisk lærer bort teknikker. Deltakerne fikk jobbe med oppgaver som så ble presentert siste dag og denne læringsmetoden syntes alle de fikk mye utbytte av.

Hjerte-/lungeredning er nytt pensum i trener 1-kurset fra i år og ble gjennomgått i detalj, selv om dette viste seg å være relativt godt kjent blant deltakerne. Vi tok også opp judoens verdier og organisering av vår idrett i Norge.

Nå gjennstår bare gjennomføring før trener 1-lisensen er i boks. Vi ønsker alle lykke til!

Stine Lastein
Fagsjef Norges Judoforbund

Kristoffer Halmøy

Telefon: 21 02 98 20 | Mobil: 97574991

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier