Utlysning Prosjektleder

Vi ønsker å styrke arbeidet med å utvikle unge lovende utøverne ved å ansette en prosjektleder for trener- og talentutvikling. Arbeid vedkommende skal gjøre er å følge opp trenerne og deres utøvere i de klubbene som jobber godt, eller ønsker å jobbe, med utøverutvikling. Implementering av NJFs kommende utviklingstrapp vil være sentralt i dette arbeidet.

De klubbene som ønsker å være med på dette vil få mye bistand og hjelp, men det forutsetter også at klubbene oppfyller visse kriterier omkring plan for sportslig satsning. Vi vil informere nærmere om dette etter at prosjektlederen er ansatt.

Utlysningen kan lastes ned her:

Prosjektleder Trener- og talentutvikling i Norges Judoforbund

Vi søker en person som skal jobbe med å utvikle trenere og talenter.

Norges Judoforbund (NJF) er et særforbund i Norges Idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske Komité (NIF). Forbundet er et serviceorgan for alle klubber tilsluttet NJF og har i dag ca. 65 medlemsklubber og 5.000 aktive utøvere. NJFs administrasjon holder til i Idrettens Hus på Ullevål Stadion.

Har du lyst til å ta norsk judo til nye høyder?

Vi søker en person som skal jobbe med å utvikle våre klubbtrenere i hele landet og deres talenter. Prosjektleder skal forhold seg til styrets overordnede strategi for toppidrett og NJFs utviklingstrapp, samt bidra til videreutvikling av disse sammen med resten av sportsavdelingen. Vedkommende får ansvar for å etablere faglige nettverk og å sikre god kommunikasjon internt og eksternt.

Oppgaver:

 • Oppfølgingsansvar av klubbtrenere og ungdom med potensial som ønsker å satse på judo. Dette gjøres primært ved å besøke klubbene/miljøene.
 • Sammen med sportssjef utvikle prosjektplan for trener- og talentutviklingen.
 • Bidra på landslagssamlinger og riksrandorier.
 • Planlegging av aktiviteter; budsjettplanlegging i samråd med sportsjef.
 • Arbeide med å implementere en verdibasert toppidretts kultur og utviklingstrapp, i samråd med landslagstrener, utviklingsansvarlig og sportsjef.
 • Holde seg faglig oppdatert innen det judo-, pedagogiske- og idrettsfaglige. Delta på relevante arenaer for videreutvikling. Videreformidle ny kunnskap videre til Judonorge.

Kvalifikasjoner:

 • Relevant idrettsfaglig og pedagogisk utdanning.
 • Toppidrettserfaring, enten som utøver eller trener.
 • Erfaring som klubbtrener
 • Svært god innsikt og kjennskap til sporten.
 • Prosjekt/prosesslederkunnskaper ønskelig.
 • Gode muntlige og skriftlige norsk- og/eller engelskkunnskaper.

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
 • Utadvendt, motiverende og entusiastisk.
 • Sterkt ønske om å utvikle trenere og deres utøvere.
 • Fleksibel.
 • Strukturert.
 • Selvstendig og initiativrik.

Den rette person må regne med mye reisevirksomhet, og må være fleksibel med hensyn til en normal arbeidstid og arbeidsplass. Personlig egnethet vil bli vektlagt. Personen rapporterer til Sportssjefen, som er underlagt Generalsekretæren.

Vi ser primært etter en person som er bosatt, eller ønsker bosettelse, i Oslo-området, men dette hindrer ikke muligheten til å vurdere andre løsninger omkring bosted.

Omfang: 40-60%, avhengig av vedkommens kvalifikasjoner og hva som er den beste løsningen for kandidaten og NJF
Varighet: Midlertidig stilling i 1 år, med opsjon på 2 nye år

Søknadsfrist: Innen 13. januar 2020
Tiltredelse: Etter avtale.
Lønn: Etter avtale.

Søknad med CV sendes Norges Judoforbund, 0840 OSLO eller pr. e-post til judo@nif.idrett.no

Spørsmål om stillingen kan rettes til Sportssjef Per Vestli på telefon +47 41930497 eller på mail.

22 Views0
Judo for alle: Rapport fra JFF i Zambia
Birgit Ryningen var i Zambia tidligere i år der hun besøkte Meheba flyktningeleir

På verdensbasis er det 70 millioner flyktninger. Vi tenker på dem som «de». De andre … Men de er ikke annerledes eller noe annet, de er en del av «vi». Dette gjelder ikke bare flyktninger, men det gjelder for eksempel fattige barn og døve barn også.

Judo i Lusaka
Jeg var i Lusaka, Zambia, 26. november til 1. desember. Der møtte jeg utøvere fra judoklubben «vår» i Meheba flyktiningeleir i Zambia og den nystartede judoklubben i Dzaleka flyktningeleir i Malawi. I tillegg hadde det Zambiske Judoforbundet offisiell åpning av sitt nystartede prosjekt, «judo for all» hvor de har startet judo for funksjonshemmede barn. Og som om ikke alt dette var nok, var vi også på vanlig trening og på trening for barn i Kayama, et av Lusakas fattigste og mest voldelige strøk.

Nikolas Messner, leder for Judo for Peace og kommunikasjonsansvarlig i IJF, holder trening. FOTO: Birgit Ryningen

Jeg var så heldig å være sammen med representanter fra det Zambiske Judoforbundet med presidenten, Alfred Foloko, i spissen og leder for Judo for Peace og kommunikasjonsansvarlige i IJF, Nicolas Messner.

På matta er vi alle like
Møtet med flyktningene fra Mehaba var preget av gjensynsglede. Det er alltid gøy å møte igjen judovenner, men et møte med flyktninger har også en trist undertone. De har mistet alt og prøver å bygge opp igjen et liv, men de er henvist til en flyktningeleir hvor de stort sett ikke har noen ting. De har ikke arbeidstillatelse eller pass. De drømmer om et nytt hjemland, men det er ingen som vil ta imot dem. De drømmer om å komme hjem, men det er kanskje enda mer urealistisk. De fleste blir værende i ingenmannsland, der livet er på vent, i flere tiår. Kanskje de aldri kommer seg ut derifra.

Ikke helt uventet har flyktningeleirene problemer med alkohol og kriminalitet. Judotreningen er for mange det eneste lyspunktet de har. Her kan de trene, mestre, få venner, le og bidra. Leirene er drevet av FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) og Gift Mvulaz som jobber i leiren sier at etter at judotreningene startet i Meheba, har de sett store forandringer i holdninger, humør og giv blant de som trener og deres omgangskrets. Nå ber UNHCR det Zambiske Judoforbundet og JFF om å starte judo i flere flyktningeleirer.

Judo fro Peace i Det Internasjonale Judoforbundet har startet opp en judoklubb i Dzaleke flyktningeleir i Malawi. Noen av flyktningene derifra var også på matta i Lusaka da jeg var der. De forteller at de har matter, men ikke noe fast sted å trene. De bærer derfor mattene delvis langt for å få trene og om natta bytter de på å stå vakt ved mattene for at ingen skal ta dem. De ønsker seg en dojo … Til sammen er det nå 250 judoutøvere i Meheba og 150 i Dzaleka. Mange av dem uten drakt og det viser seg at utøverne fra Dzaleka også mangler mat, men de klager ikke og takker for at de fikk komme på trening i Lusaka.

Judo for døve barn
Barn med funksjonshemninger blir ofte forbundet med skam i Zambia. Mange tror det er smittsomt, og barna blir ofte gjemt bort. Det er derfor ekstra viktig å inkludere disse barna i judotreningene. Det er viktig å inkludere dem, gi dem en mulighet og være stolt av dem. Det Zambiske judoforbundet har startet med en gruppe med døve barn og smilene disse barna gir deg bare fordi man ser dem, treffer rett i hjerterota.

Noe annet som rørte meg var at flyktningene fra Mehaba og Dzaleka sammen med judoutøvere fra Lusaka hadde et energifullt judoshow for de døve barna og noen høye herrer med titler under den offisielle åpningen av «judo for all». Alfred holdt en tale hvor han poengterte at alle er velkomne i vår judofamilie. De funksjonshemmede barna har en like naturlig og stor plass på judomatta som alle andre.

Hold de unge borte fra gata
Siste post på programmet var å besøke en judoklubb i Kayama, et av Lusakas fattigste strøk. Siden mange av de som er involvert i det Zambiske Judoforbundet jobber i politiet, er det naturlig at de ønsker å drive med forebyggende arbeid i områder som er belastet med høy kriminalitet. Barna som er på trening her, har stort sett droppet ut av skolen og de har kriminelle forbilder. Sannsynligheten for at de selv ender opp i fattigdom og enten offer for eller utøver av kriminalitet er derfor stor. Judoens verdier og verdien av å ha noe å gå til, et alternativt nettverk og en arena for mestring vil kunne gjøre den store forskjellen for mange barn og unge som vokser opp i belastede strøk.

Vel hjemme
Jeg er vel hjemme, men det er noen minner som har brent seg fast. Den døve gutten med det utrolig store smilet, barna i fillete klær som ivrig viste frem det de kunne, gjensynsgleden til flyktningene. Vi er alle en del av en stor judofamilie og vi er alle like mye verdt.

Helt på tampen, vil jeg bare si at nesten ingen av de døve barna eller barna i Kayama hadde judodrakter. Nesten ingen av flyktningene har drakter heller. Spesielt mangler de barnedrakter. Så hvis du ønsker å bidra, kan du sette inn en slant eller to på kontoen vår: 1645.10.57514 eller Vippse til 12424.

Skrevet av Nicolas på IJF sine sider:

Les om Birgits tidligere opphold i Meheba.

Birgit Ryningen
Judo for fred

68 Views0
Nytt Graderingsreglement for DAN-grader

Forbundsstyret vedtok 29. november 2019 et nytt Graderingsreglement for DAN-graderinger. Det nye reglementet er resultatet av en grundig prosess med blant annet høringer og flere innspillsrunder. Det ble tidligere i år opprettet en arbeidsgruppe som fikk i oppdrag å utarbeide et forslag basert på de innspill som har kommet. Gruppen har bestått av Geir Reehorst, Rosalie A. Evans, Arild Maka, Knut Harefallet og Jørn Terje Krekling.

Last ned:


Det nye graderingsreglementet gjelder fra 1.1.2020, med overgangsperioder definert i dokumentet. Det vil fremdeles være en obligatorisk prøve til alle dan-grader, men omfanget reduseres sammenliknet med dagens ordning og den kompliserte søknadsprosedyren forsvinner. Det vil videreinnføres en kategorisering av kandidater, men denne er forenklet og forbedret utgave av tidligere forslag som har vært presentert.

Reglementet for DAN-graderinger vil implementeres i eksisterende Graderingsreglement. Dagens ordning med Dan-kommisjonen vil videreføres, og det jobbes nå for å få på plass en regionsensor i JRM og JRN.

NB: Etter søknad til Utviklingsansvarlig, vil det gis dispensasjon til følgende i 2020:
– Bruke gammelt DAN-reglement også for 2. DAN i 2020.
– Bruke NJF-masterclas tatt i 2018 og 2019, dersom man går opp med nytt reglement, i 2020.

Fra 2021, gjelder kun NJF-masterclas tatt fra 01.01.20 og senere.

Spørsmål vedrørende den nye ordningen kan sendes til Utviklingsansvarlig

Stine Lastein
Generalsekretær
Norges Judoforbund

66 Views0
Budsjett 2020

Styret har vedtatt et budsjett for 2020 etter innspill fra administrasjonen.

2019 var et rekordår, mye takket være gaven fra Sparebankstiftelsen DNB. Det er usikkert om vi vil klare så skaffe tilsvarende inntekter fra eksterne kilder fremover. Vi har videre hatt nedgang i medlemsmassen som resulterer i en lavere tilskudd fra NIF, samt at vi med all sannsynlighet ikke vil motta inntekter fra entrepenørbingo i 2020. Sammenliknet med inneværende år er budsjettet for 2020 år derfor redusert.

Last ned:

Budsjettet har lønnsmidler for 5,05 (5,1) årsverk, fordelt på 6 (9) personer. Årsverk knyttet til aktivitetsområder (tall fra 2019 i parentes):

 • Toppidrett/talentutvikling: 2,15 (2,6)
 • Funksjonshemmede: 0,5 (0,4)
 • Barn/ungdom/kurs/kompetanse: 1,7 (1,2)
 • Arrangementer/stevner: 0,2
 • Adm./styrearbeid/marked: 0,5 (0,7)

Bevegelser sammenlignet med 2018 og 2019:

Område 2018 budsjett 2019 budsjett 2020 budsjett
Inntektskilder 5.620.000 6.208.000 5.750.000
Toppidrett og talentutvikling 1.926.000 2.150.000 1.918.000
Barne-, ungdoms- og breddeidrett 1.023.000 914.000 1.063.000
Organisasjons- og kompetanseutvikling 819.000 1.060.000 905.000
Arrangementer og aktivitetsadministrasjon 605.000 639.000 560.000
Markedsarbeid -98.000 -27.000 -105.000
Rammevilkår og samfunnskontakt 232.000 266.000 245.000
Administrasjon og ledelse 1.263.000 1.286.000 1.230.000

Vedtatt langtidsbudsjett

Langtidsbudsjettet (fra Tinget 2018) legger opp til følgende utvikling:

 • Toppidrett og prestasjonsrettet talentutvikling: 200.000
 • Barne-, ungdoms- og breddeidrett: 100.000
 • Organisasjons- og kompetanseutvikling: 100.000

Vi klarer ikke å følge denne utviklingen grunnet reduserte inntekter. Likevel – de to sistnevnte områdene består av øremerkede midler og berøres ikke i særlig grad av dette. Dette er i hovedsak midler som tilfaller aktivitet som foregår i klubbene og regionene og kompetansehevende tiltak. Dette klarer vi med andre ord å opprettholde også i 2020, og vi jobber kontinuerlig for å bedre rammebetingelsene for det gode arbeidet som legges ned i norsk judo.

Med vennlig hilsen,
Jørgen Hillestad
President

19 Views0
Rapport fra kata-konkurransen i Region Midt

Søndag 24.11.19 gikk Åpent Trøndersk mesterskap i Nage no kata av stabelen i dojoen til Nidaros judoklubb i Trondheim. Regionens første katastevne kom i gang etter at Anne Hokstad og Jan Ove Rein fra Nidaros judoklubb hadde deltatt på kata-dommerkurs i regi av NJF i september og fått i oppdrag å arrangere en kata-konkurranse som en del av dommerutdanningen.

Konkurranse i Nage No Kata i Trondheim. FOTO: Einar Magnus Aasen
Deltakere og dommere på kata-konkurransen i Trondheim. FOTO: Einar Magnus Aasen

For å senke terskelen for deltagelse ble det denne gang konkurrert i de tre første seriene i Nage no kata. Det ble likevel utfordrende å skaffe deltagere, men på konkurransedagen stilte seks utøvere fordelt på fem par fra Nidaros JK, Judokwaien og Levanger JK. Innsatsen og stemningen var på topp, og de to ferske dommerne fikk testet ut sine kunnskaper. For å sikre korrekte bedømmelser, valgte vi denne gang å filme kata-ene og se igjennom disse på et dommermøte etter at utøverne var ferdige. Senere vil deltagerne få tilsendt videoene med kommentarer fra dommerne slik at de kan utvikle seg videre til gradering og fremtidige konkurranser.

Spesielt artig var det at Femke Blankers og Evelyn Otlo hadde tatt kursen fra Levanger. De er forholdvis ferske i kata-sammenheng og viste kun første serie i kataen. De ble premiert med en spiselig gullmedalje for innsatsen.

Både deltagere og dommerne syntes at dette var en lærerikt og morsom konkurranse og vi satser på å arrangere et nytt stevne til våren med forhåpentligvis flere deltagere fra hele landet. Kata-dommerkurskandidatene ønsker å takke Stine Lanstein og judoforbundet for premier og støtte, og til Rosalie Evans for flott kata-dommerkurs tidligere i høst.

Resultat:

Herrer:
1. Bernt Olav Stene og Rune Hoemsnes (74 p.)
2. Bernt Olav Stene og Farhad Ganji (68 p.)
3. Anders Samstad Gylland og Rune Hoemsnes (65,5 p)
4. Rune Hoemsnes og Bernt Olav Stene (52,5 p.)

Damer:
1. Femke Blankers og Evelyn Otlo

Jan Ove Rein
Nidaros Judoklubb

96 Views0
Judo for fred selger julekort!
Julekort Judo for Fred

Judo for fred selger igjen julekort til inntekt til våre aktiviteter i Zambia og Afghanistan. Med kutt i støtten til våre prosjekter i Afghanistan fra 2020 er vi ekstra avhengige av denne type støtte.

Julekort koster kr 200,- per stk. (+ frakt kr 13,-)

For å sikre deg julekort før jul, overfør eller vipps beløpet til konto 1645.10.57514 eller Vipps 12424. Send deretter en epost med navn, adresse og antall kalendere/kort til Torstein Midtlien.

Posten anbefaler at små brev og pakker må sendes innen 16 desember for å komme frem før jul.

Vi gjør oppmerksom på at donasjoner på over 500 kr gir skattefradrag. Send fullt navn, fødselsnummer og adresse til Torstein hvis dette er aktuelt.

Torstein Midtlien
Judo for fred

48 Views0
Landslagets aktiviteter høsten 2019

Det er lenge siden det kom en oppdatering fra landslagsaktivitet. Ambisjonen fremover er at det skal komme en sak på Facebook i forkant og på judo.no i etterkant av hver aktivitet, slik at det blir lett å følge med.

Madelene Rubinstein (-52kg) og Martin Thiblin (coach) representerte Norge under Judo VM i Tokyo 2010. FOTO: Sören Starke/EJU

Her er en oppsummering av det som har skjedd siden sist.

VM i Japan 25. august – 1. september
Judo er en stor idrett og i VM var det samlet 930 utøvere fra 160 nasjoner, noe som er ny rekord. Hver nasjon kan stille med 9 herrer og 9 damer fordelt på 7 vektklasser, men kan maks stille med 2 utøvere i samme klasse. Det finnes utrolig mange gode judoutøvere og flere og flere nasjoner melder seg på i kampen om medaljene. VM er nok den konkurransen som holder høyest nivå gjennom året (VM arrangeres hvert år utenom i OL-år).

Japan er judoens hjemland, noe som gjør det et spesielt sted å konkurrere. Judo kom med på OL programmet i Tokyo i 1964 og årets VM skulle foregå på samme arena som den gangen, Budokan. Judokonkurransen i OL i Tokyo 2020 skal og arrangeres her.

Norges eneste deltaker var Madelene Rubinstein fra Fredrikstad Kampsportklubb i klassen -52 kg. Hennes vektklasse gikk 26.8., men hun dro til Japan 1 uke i forveien pga. tidsforskjell. Som jeg har skrevet tidligere er det viktig med gode konkurranserutiner, slik at utøveren føler seg trygg og klar. Vi har utviklet disse gjennom året og det er de det går i dagene før og på konkurransedagen.

Kornelius Eilertsen var en av Norges to representanter under U21-EM i Finland. FOTO: Sören Starke/EJU.net

I -52 kg var det 60 deltakere fra 47 nasjoner. Madelene skulle møte Luz Olvera fra Mexico i 1. kamp, som er en god utøver med bla. seier i en Grand Prix-turnering. Kampen starter noe avventende med mye grep, men Madelene har de 3 første angrepene og er mest aktiv. Likevel får hun en straff, noe som fremstår noe merkelig. Mexicaneren kommer mer inn i kampen og får oftere sitt nakkegrep, men kampen ender til slutt i golden score (første scoring vinner). Madelene er fryktelig nære ved å score og får halsen på Olvera, men situasjonen blir stoppet. Etter hvert klarer Mexico å score med Uchi Mata og VM er dessverre over for Norge.

Kampen til Madelene kan man se her. Klassen ble vunnet av Japan og med Russland, Japan og Kosovo på de andre pallplassene.

Madelene er en utøver med stort potensiale, men det har gått litt trått resultatmessig en stund. Hun har utviklet seg mye på ulike områder i år (teknisk, grep, mentalt, fysisk), men det vil nok kreves litt tålmodighet for å komme dit hun ønsker.

U21 EM i Finland 12.-15. september
U21 EM skulle gå av stabelen i Finland, så kun en kort flytur unna for oss nordmenn. Finland er det eneste av de nordiske landene som tar på seg slike arrangementer og hadde for noen år tilbake U18 EM. Finland har hatt flere utøvere som har hevdet seg helt i toppen i internasjonal judo i årenes løp og er nå på vei opp med en ny generasjon.

Konkurransen samlet 400 utøvere fra 44 nasjoner. Hver nasjon kan stille med 9 herrer og 9 damer fordelt på 7 vektklasser, men kan maks stille med 2 utøvere i samme klasse. Norge stilte med Stine Marie Røsæg fra Trondheim Judokwai i klassen -63 kg og Kornelius Eilertsen fra Sande Sportsklubb i klassen -90 kg.

Stine var først ut og skulle møte Anastasiia Antipina fra Ukraina 1. kamp. En høy utøver med en litt vanskelig stil med bla. venstre nakkegrep. Vi hadde laget en plan og Stine virket klar, men når kampen er i gang blir hun nølende og en offensiv ukrainer scorer tidlig. Stine blir etter det mer aktiv og kommer noe mer inn i det, men har vanskeligheter med Antipina sitt grep/stil og blir dessverre kastet på nytt og konkurransen er over. Judo er en brutal idrett på mange måter og det er selvsagt kjedelig å bare få 1 kamp.

Kampen kan sees her. Klassen ble vunnet av Ungarn (senere vunnet U21 VM og U23 EM) og med Tyskland, Tyskland og Kosovo på de neste pallplassene.

En utfordring i Norge er at vi ikke har utøvere som går så mange ulike stiler og det blir ofte et sjokk når vi kommer ut internasjonalt. Derfor er det viktig at vi er ute og sparrer, men og at vi blir flinke til å trene situasjonene på hjemmebane både på teknikktrening for å finne løsninger og i situasjonsrandori på ulik intensitet.

Neste ut var Kornelius, som skulle møte Gennaro Pirelli fra Italia i 1. kamp.  Italieneren har noen medaljer fra World Touren i U21, men mulighetene var gode for avansement til neste runde (senere har italieneren tatt bronse i U21 VM).  Kornelius er svært tent og følger planen meget bra på grep og bevegelse under hele kampen, men mangler de store angrepene. Det ser ut til at kampen skal gå til golden score med 1-1 i straffer, men med 20 sekunder igjen reagerer Kornelius litt feil på et angrep, blir dessverre kastet på Ippon og konkurransen er over (Italia ender til slutt på 7. plass). Likevel var det en veldig bra kamp av Kornelius og et steg i riktig retning. Vi har en klar plan på hva som skal jobbes med både teknisk, fysisk og mentalt fremover, så han går en spennende tid i møte.

Kampen kan sees her. Klassen ble vunnet av Georgia (senere vunnet U21 VM for 2. gang) og med Ungarn, Georgia og Serbia på de neste pallplassene.

European Open i Luxemburg 28.-29. september
Luxemburg arrangerte for 1. gang European Open og ble nok litt overrumplet over antall deltakere med hele 430 utøvere fra 50 nasjoner. Det ligger jo midt i Europa med kort vei for mange land. De skal og arrangere U21 EM neste år, så dette var nok en god gjennomkjøring.

Norges deltaker var Matias Kollerud fra Mjøndalen Idrettsforening i klassen -81 kg som hadde 42 deltakere.  Han har fått konkurrert veldig lite den siste tiden pga. ribbeinsbrudd, og vil konkurrere en del utover høsten.

Matias møtte Michael Kistler fra Sveits i 1. kamp. Det er en utøver vi kjenner noe fra tidligere og som går teknisk og eksplosiv judo med mye bevegelse. Sveitseren åpner offensivt og får scoring helt i starten av kampen. Matias kommer noe mer inn i det og greper bedre, men går feil vei på et Uchi Mata angrep fra Kistler og blir dessverre kastet igjen. Det betyr at kampen og konkurransen er over før Matias egentlig for vist hva han er god for. Som sagt tidligere kan judo være en brutal idrett.

Det ble litt tydelig at det var lenge siden forrige konkurranse. Løser Matias det defensive bedre, vil han øke sjansene sine betraktelig i fremtiden. (Han har etter dette tatt 3. plass i Finnish Open, og vant 2 og tapte 2 i Europa Cup i Spania). Klassen ble vunnet av Frankrike og med Frankrike, Frankrike og Storbritannia på de neste pallplassene.

Neste i kalenderen er Riksrandori 29/11-1/12 i Bærum og håper så mange som mulig tar veien. Invitasjonen ligger på judo.no.

Det var alt for denne gang, men stay tuned, så kommer det hyppigere oppdateringer fra landslaget fremover.

Martin Thiblin
Landslagstrener
Norges Judoforbund

121 Views0
Leverandører av judoutstyr

NJF ønsker å knytte til seg samarbeidspartnere innen definerte områder knyttet til judospesifikt utstyr.

Dagens avtale med Green Hill går ut 31. desember 2019. Vi inviterer derfor aktuelle leverandører til å vise sin interesse gjennom å levere et lukket anbud. Målet er å signere en eller flere samarbeidspartnere innen disse områdene fra januar 2020, med en avtaleperiode på to år. Vi kommer til å legge vekt på leveringsdyktighet og troverdighet hos våre samarbeidspartnere.

Vennligst kontakt generalsekretær Stine Lastein hvis du har spørsmål angående dette.

Presentasjon av de aktuelle områdene:

«Nasjonal matteleverandør»

Partner gis i avtaleperioden rett til å eksponere sin virksomhet på følgende måte:

 • Premievegg for NC, NM (sammen med øvrige sponsorer)
 • Reklame stevneinvitasjon (NC og NM) og stevneprogram (kun NM)
 • Logo NJFs brevark
 • Logo på judo.no
 • Reklame på matteareal synlig for tilskuere og på eventuell live-stream (alle NJFs stevner, NC og NM)

For rettigheter i henhold til slik avtale skal partner forplikte seg til følgende.

Eksempel på forpliktelse:

 • Etablere direkte salgskanal overfor norske judoklubber med markedsledende pristilbud/utvalg
 • Donere (X antall) kvadratmeter med matter årlig til en/flere norske judoklubber

«Nasjonal draktleverandør»
Partner gis i avtaleperioden rett til å eksponere sin virksomhet på følgende måte:

 • Tillatelse til butikk/salg på stevner arrangert av NJF (NC, NM)
 • Premievegg for NC, NM (sammen med øvrige sponsorer)
 • Reklame stevneinvitasjon (NC og NM) og stevneprogram (kun NM).
 • Logo NJFs brevark
 • Reklame på utstyr som leveres (i henhold til IJF-reglement)

For rettigheter i henhold til slik avtale skal partner forplikte seg til følgende.

Eksempel på forpliktelse:

 • Gratis «utstyrspakke» til medaljevinnere NC, og/eller klassevinnere i NM Ind
 • Utstyrspakke til Funksjonshemmede utøvere (som deltar på stevner internasjonalt)
 • Informasjons-/salgsstand på alle stevner arrangert av NJF (NC og NM)
 • Direkte salgskanal overfor norske judoklubber med markedsledende pristilbud/utvalg

«Draktleverandør til det norske landslaget»
Partner gis i avtaleperioden rett til å eksponere sin virksomhet på følgende måte:

 • Logo på landslagstøy og NJF representasjonsantrekk
 • Logo på judo.no
 • Benytte landslagsutøvere i kommersielle aktiviteter (for eksempel foto, reklamefilm, autografskriving, foredrag osv.)
 • Reklame på landslagets judodrakter (i henhold til IJF reglement)
 • Tillatelse til butikk/salg på stevner arrangert av NJF (NC, NM)

For bruk av landslagets utøvere i eksponeringskampanjer må Partner forholde seg til den til enhver tid gjeldende landslagsavtale.

For rettigheter i henhold til slik avtale skal partner forplikte seg til følgende.

Eksempel på forpliktelse:

 • (X antall) utstyrspakker til det norske landslagets junior og senior utøvere
 • • 2 ST JUDO GI HVIT+BLÅ (IJF APPROVED)
  • 1 ST BELTE (IJF APPROVED)

 • (X antall) Judodrakt til landslagets støtteapparat
 • Rabattordning for kjøp av tilsvarende utstyr til øvrige utøvere

Stine Lastein
Generalsekretær
Norges Judoforbund

26 Views0
Informasjon fra styret

2019 har vært et innholdsrikt og krevende år for norsk judo. Dette er ikke en årsberetning som sådan, men informasjon om hvordan FS tenker om de valg vi har tatt.

President Jørgen Hillestad. Foto: Christian Wolff/ judobilder.org

Vi jobber akkurat nå med evaluering av de mål vi har satt i SD. Dette er vårt «partiprogram», og vi ser at noen mål har vært bra og andre har vært urealistiske eller vanskelige å måle.

Det er nok på toppidrett vi har jobbet mest, og det er også her det har vært mest engasjement fra våre medlemmer og klubber. Toppidrett er tradisjonelt engasjerende, og alle ønsker at våre beste skal heve seg, og kunne prestere på toppnivå i verden. Vi må alle være enige om at her er det et langt stykke å gå. Selv har jeg som ivrig judoentusiast fulgt internasjonal judo fra 80-tallet og frem til i dag, og som i alle andre idretter har nivået blitt betydelig høyere. Internasjonal judo er en bransje med helproffe utøvere og landslag og det er store penger i omløp. Lista er skyhøy, og med vårt antall utøvere i junior og senior er det selvfølgelig vanskelig å nå opp, men slett ikke umulig hvis vi gjør alt riktig. Det er eksempler på mindre nasjoner som lykkes, bl.a våre naboer i Sverige.

Vi har lykkes med å få et godt samarbeid med Olympiatoppen (OLT), dette skyldes systematisk arbeid av sportssjef og LL-trener. Dette mener jeg er veldig viktig for at vi skal nå toppen internasjonalt, nemlig samarbeid med den idrettsfaglige ekspertise i Norge. Innen judo er det vi som sitter på ekspertisen, men innen idrettsfysiologi og grunntrening har vi mye å lære.

Min vurdering er at norsk judo har mange gode treningsmiljøer, men at vi ikke har hatt god nok treningskultur opp mot det vi kaller toppidrett. Hvor stor treningsmengde vi skal legge oss på for våre talenter er et interessant tema. Dette bør selvfølgelig være opp til klubbtrenere å avgjøre fram til utøverne er på et landslag. Overgangen fra å være en topp norsk judoutøver som konkurrerer internasjonalt til å bli en toppidrettsutøver er stor, og jeg har forståelse for at dette er et tøft krav å bli stilt.

Vi har hatt ytterst få utøvere om ingen som kan defineres under den nokså snevre betegnelsen toppidrettsutøver som OLT opererer med: «Toppidrett» defineres som trenings- og forberedelsesarbeid på linje med de beste i verden, avhengig av den enkelte idretts egenart og utbredelse. Arbeidet fører til jevnlige prestasjoner på internasjonalt toppnivå. Idretten er for disse utøverne en hovedbeskjeftigelse.

En toppidrettsutøver er utøvere med 4-6 årlige utviklingsplaner med medaljer i OL og VM som målsetting og som har idretten som sitt førstevalg. Dette er utøvere som ligger på et treningsnivå på linje med de beste i verden. Treningsfremgangen kontrolleres regelmessig gjennom testing og treningsplaner og justeres hvis ønsket treningsmål ikke er oppnådd.

Vi mener at vi nå har et system og struktur som skal kunne føre til bedre resultater på sikt, men det er viktig at vi har med klubber, trenere og utøvere i denne tankegangen. Når utøvere er aktuelle for landslag får de en god gjennomgang hva som kreves. Dette er jo utøvere i 18-19 års alderen, og de bør ha høy nok indre motivasjon for å orke det som kreves. Selvfølgelig bør treningen trappes gradvis opp, men målet bør jo være at de etter hvert er på samme nivå som sine internasjonale motstandere når det gjelder treningstimer og intensitet. Nivået i internasjonal judo er skyhøyt, og arbeidsinnsatsen som kreves for å nå opp likeså.

Når det gjelder vår toppidrettssatsing har vi også fått god kontakt med EJU og kommet på «presidents list», slik at vi har fått støtte til å reise på Olympic Training Camp (OTC). Dette håper jeg vi kan få til også i 2020. Vi har også signert avtale om «Judo in school», gjennom godt arbeid av Christian Wolff. Vi håper dette kan bli et satsningsområde for hele organisasjonen.

Det er ingen tvil om at det har vært utfordringer i norsk judo knyttet til politiske valg, og veivalg i forbindelse med både sportsapparat og videregående skoler. Dette er helt normalt og er en del av et idrettsdemokrati. At det er diskusjon og uenighet om sak er faktisk viktig i en organisasjon. Det er når det snakkes om og ikke med vi får problemer. Som styrets leder kan jeg ikke stå til ansvar for avgjørelser som ligger årevis tilbake i tid, ei heller hvem som har sagt hva til hvem. Det jeg ønsker er at vi uansett tilhørighet eller verv forholder oss til hverandre med respekt, og at vi ser fremover og ikke bakover.

Jeg har også blitt konfrontert med uttalelser som at judoforbundet ikke er en åpen og lyttende organisasjon, og da må vi bare jobbe for å bedre dette inntrykket. At avgjørelser gjøres av et styre er det vel forståelse for i et representativt demokrati, og jeg føler også at det blir informert hyppig på judo.no, og at både innkallinger og protokoller blir lagt ut før og etter møter. Høringer blir også brukt ofte, slik at beslutninger er forankret i organisasjonen. Allikevel er det lett for oss i styret å synse om dette, noe annet er det å være der ute og føle at man ikke blir sett eller hørt. Jeg mener at det er for mange usannheter, halvsannheter og rykter i norsk judo. Dette er ikke av ny dato, men noe som har vedvart lenge. Dette er nok ikke sensasjonelt i et lite forbund, og nokså vanlig i organisasjonsliv, men jeg tror ikke det er konstruktivt og oppbyggende.

Vi som forbund skal sørge for at det ikke skjer forskjellsbehandling. Vi skal jobbe for et godt forhold til alle utøvere, klubber, regioner og utdanningsinstitusjoner. Våre tillitsvalgte og ansatte skal holde en høy standard når det gjelder våre verdier.

Regionsarbeidet har kommet godt på vei enkelte steder. Vi har hatt regionstrenere som har jobbet hardt, og som har fulgt opp denne jobben til tross for trange budsjett og høye målsetninger i regionsplanen. Vi ser at regiontreningene fungerer, og skaper mer aktivitet, samhold og kvalitet i treningen for våre utøvere. Vi håper at dette også kan fungere om vi gjør forandringer her. Jeg tror ellers det er enighet om at vi må følge opp talentarbeidet i U18 på en bedre måte.

Vi i styret har prøvd å være aktive både lokalt, nasjonalt og internasjonalt og vi er motiverte for å gjøre en god jobb i den tiden vi har igjen i våre verv. Det har vært et utfordrende år på flere måter. Vi har fått ny generalsekretær, ny utviklingsansvarlig og ny landslagstrener. Vi i FS er veldig fornøyde med jobben som gjøres, og om vi har innspill til forbedringer så er det takhøyde for det. Samarbeidet mellom FS og administrasjon er godt.

I sommer mistet vi vår visepresident Svein Erik Rud i en tragisk flyulykke. Dette var også et hardt slag for oss i forbundsstyret. Svein Erik var veldig hardtarbeidende og hadde mange gode ideer. Han gjorde også mye arbeid i Oslo som var vanskelig for meg å gjøre. Nå ser vi fremover og jobber mye med en ny strategiplan som vi vil presentere et forslag til på klubbmøtet 1.desember.

Nå gleder vi oss til NM i aldersbestemte klasser i Nadderudhallen. Der vil flere fra FS være tilstede, og da er det også en mulighet til å slå av en prat.

Jørgen Hillestad
President
Norges Judoforbund

61 Views0
Samarbeidsavtale med Klinikk For Alle Bekkestua

Norges Judoforbund ved landslaget har inngått en samarbeidsavtale med Klinikk For Alle Bekkestua. Klinikk For Alle er Norges største tverrfaglige kjede på behandling av nerve, muskel og skjelettplager.

Ansatte på Klinikk for Alle Bekkestua, hvor NJF har inngått en samarbeidsavtale for landslagsutøvere. FOTO: Martin Thiblin

Klinikken på Bekkestua består av kiropraktorer, fysioterapeuter, osteopater, ernæringsfysiolog og massør, som jobber tett sammen for å gi kundene best mulig behandling og oppfølging.

Avtalen har vært gjeldende en stund og innebærer et visst antall gratis behandlinger hver måned og har allerede ført til at utøvere har kunnet trene/konkurrere bedre og raskere etter skader/plager. Landslaget gir tilbake ved å stille opp på events/stands og ved coaching av klinikkens ansatte/team (gjennom landslagstrener).

Verdien på avtalen er ca. 90 000 kr i året.

Martin Thiblin
Landslagstrener
Norges Judoforbund

102 Views0