Landslaget januar 2020

Les oppdatering om landslaget fra landslagstrener Martin Thiblin.

Informasjonen fra landslaget har vært noe ujevn i 2019, så i år tenkte vi å skrive et sammendrag av hva vi har gjort hver måned, slik at det gjennom året blir 12 rapporter.

I tillegg kommer korte oppdateringer på Facebook og Instagram, slik at aktivitetene kan følges mer «live».

Året er for alle utøverne inndelt i ulike treningsperioder basert på når de skal konkurrere og være i form.

Høsten 2019 har for de fleste bestått av en lang grunntreningsperiode, der grovt sagt mengdetrening står i fokus. Det har for flere vært viktig å bygge en bedre fysikk og jobbe inn en del nye bevegelsesmønstre og teknikker.

Fra nyttår startet mange en ny periode (spesialtrening), der mer eksplosiv trening og sparring blir viktigere og til slutt en konkurransetreningsperiode der overskuddet skal komme frem mot konkurransene.

Landslagssamling 2.-5. januar

Året startet med en landslagssamling i Fredrikstad 2.-5. januar, der Olympiatoppen stod for mye av opplegget. Her var utøverne gjennom ulike fysiske tester, teknisk trening, koordinasjon og styrke (ren styrke og teknikk).

Det ble også gjort en evaluering av 2019 og Olympiatoppen holdt et meget bra foredrag om hva det innebærer å være toppidrettsutøver. Alle på laget fikk og oppfølging av ernæringsfysiolog 1-1 (fra Olympiatoppen), noe vi kommer til å fortsette med fremover. Alt i alt en veldig god start på året.

Olympic Training Camp 6.-12. januar

Kornelius og Madelene på OTC i Mittersill, Østerrike. FOTO: Martin Thiblin

Dagen etter samling bar turen videre til treningssamling i Mittersill i Østerrike (6-12. januar) for Madelene Rubinstein fra Fredrikstad Judoklubb og Kornelius Eilertsen fra Sande Judoklubb. Det er en meget bra leir med mange av de beste utøverne i verden både for U21 og senior.

I år hadde leieren samlet ca. 1500 utøvere fra 67 nasjoner og det var delt inn i økter for damer, herrer under 73 kg og herrer over 73 kg. Disse samlingene består kun av randori (sparring), men vi legger også inn noen fysiske økter underveis.

Madelene har dessverre de siste månedene slitt med mye sykdom og er noe skadet i skulderen, men fikk leieren dekket av EJU (European Judo Union), så derfor valgte vi å reise, men kjørte et tilpasset opplegg. Hun er nå under skikkelig utredning for å finne ut av helseutfordringene.

Kornelius viste at han har tatt steg både judomessig og fysisk denne høsten og gjennomførte en bra leir med god fokus på oppgavene som var satt.

Treningsleir Portugal 19. januar – 1. februar

Treningsopphold i Portugal. FOTO: Martin Thiblin

Etter en uke med trening på hjemmebane var det klart for 14 dagers treningssamling i Lisboa i Portugal. Vi skulle trene med både en klubb (Sporting Lisboa, der de fleste av de beste utøverne trener) og landslaget.

Portugal har gjennom mange år hatt utøvere i verdenstoppen og gjennomførte i 2019 sitt beste VM noensinne med 1 gull, 1 sølv og 2 blant de 5 beste. De har og utøvere i U21 som presterer på høyeste nivå. Fra Norge reiste Fredrikke Roaldseth, Filippa Brovold, Gustav Brovold (alle Trondheim JudoKwai), Sander Knutsen (Sandnes Judoklubb), Sigurd Stokke (Ippon Judoklubb) og Kornelius Eilertsen (Sande Judoklubb).

Utøvere på det Olympiske senteret i Lisboa. FOTO: Martin Thiblin

Treningsukene så slik ut:

Mandag:
10.00-12.00: Styrke egne program.
19.00-21.30: Judo teknikk og sparring.

Tirsdag:
10.00-12.00: Judo teknikk.
19.00-21.00: Judo sparring.

Onsdag:
10.00-12.00: Styrke egne program.
19.00-21.30: Judo teknikk og sparring.

Torsdag:
10.00-12.00: Judo teknikk.
19.00-21.00: Judo sparring.

Fredag:
10.00-12.00: Styrke egne program.
17.00-20.00: Judo teknikk og sparring.

Lørdag:
10.00-12.00: Styrke eller utholdenhet egne program.

Søndag:
Fri.

Det er en fin erfaring å ikke bare reise på treningsleir, men å se hvordan utøvere fra andre land trener på hjemmebane. Det er stor forskjell på hvordan det trenes på leir og i hverdagen. Leir består mye av sparring, mens det i det daglige og er et stort fokus på teknikk og driller.

Under oppholdet bodde vi på det Olympiske senteret og vi kan vel bekrefte at oppussingen de venter på er veldig på tide, men vi ble tatt svært godt imot og utøverne reiste hjem med bra utbytte. Det ble og tid til å se og oppleve litt av Lisboa i helgen første uken og utøverne fikk bla. smakt på den kjente kaken pasteis de Belem.

For noen startet konkurransene rett etter Portugal, mens for andre drøyer det litt til før sesongen er i gang.

Det er mye som skjer fremover, så stay tuned.

11 Views0
WANG Toppidrett: Søknadsfrist 1. mars

Hvis du vurderer å kombinere judosatsing med videregående skole bør du sjekke ut Wang Toppidrett. Norges Judoforbund anbefaler alle utøvere som vil kombinere videregående utdanning med toppidrett å søke.

Søknadsfristen for opptak til skoleåret 2020/21 er 1. mars 2020.

WANG Toppidrett har en samarbeidsavtale med Norges Judoforbund, og de andre kampidrettsforbundene. Målet med kampidrettssatsingen er at utøverne, etter 3 års utdanning, når de kommer til senioralderen, har nok teoretisk og praktisk kunnskap om basistrening til å kunne ta ansvar for egen trening og utvikling, ha en godt utviklet fysisk grunnkapasitet for å tåle de belastninger som er krav for seniorutøvere samt har en utdanning som gjør de i stand til å bli hva de vil og studere hvor de vil.

Alle skolene har et solid kampidrettstilbud. Det arbeides i tråd med Olympiatoppens filosofi for utvikling av morgendagens utøvere.

Et toppidrettstilbud til elever på videregående skole er en viktig del av Norges Judoforbunds strategi for å utvikle topp senior utøvere for landslaget. Undervisning og instruksjon er derfor lagt opp i samarbeid med Norges Judoforbund og i tråd med vår utviklingsfilosofi.

Høres dette ut som noe for deg? Ta kontakte med NJFs Sportssjef for informasjon

6 Views0
Justering av reglementer

Forbundsstyret har vedtatt justeringer i Reglement for reiser og oppdrag og Honorær reglement for at disse skal være samstemt med tidligere vedtak.

Reglement for reiser og oppdrag

Satser for dommere på nasjonale stevner, og Dan-kommisjonens medlemmer på oppdrag, ble justert i 2019. NJFs reglement for reiser og oppdrag er derfor oppdatert for å samsvare med tidligere vedtak.

Merk: Godtgjørelse for diett vil heretter gis etter regning oppad til gitt beløp. Dette er en endring fra dagens praksis der man får utbetalt et gitt beløp uavhengig utlegg.

Honorærreglement

Graderingsreglementet ble revidert og vedtatt i 2019. Prosessen med revideringen førte til en diskusjon rundt honorære tildelinger av dan-grader, og det ble vedtatt at man kun kan motta en slik én gang, mellom 1. og 5. dan. Når en kandidat har oppnådd 5. dan, vil det igjen være mulighet å motta en dan-grad honorært.

I tillegg har forbundsstyret vedtatt en minstetid mellom to graderinger:

 • En person som mottar en honorær grad, kan tidligst gradere seg teknisk 12 måneder etter at den honorære graden er tildelt.
 • En person som graderer seg teknisk, kan tidligst motta en honorær grad 12 måneder etter at den tekniske graderingen er bestått.

Revidert Honorærreglement gjelder fra 04.02.2020, med unntak om bestemmelsen om minstetid, som er gjeldende fra 01.08.2020.

Stine Lastein

Generalsekretær
Norges Judoforbund

6 Views0
Endringer i NJFs lov

Det ble vedtatt en rekke lovendringer på Idrettstinget våren 2019. Enkelte tredde i kraft umiddelbart, og de resterende 1.1.2020. NJF forplikter å revidere sitt lovverk slik at det samsvarer med endringene. Der det ikke er samsvar mellom NJFs lov og lov tilhørende overordnede ledd, er det sistnevnte som er gjeldende, uavhengig av særidrettstingets vedtak.

Lov for NJF 2020 er basert på mal utarbeidet av NIF etter Idrettstingets vedtak. Det er tatt utgangspunkt i malen og NJFs nåværende lovtekst. Ny lovtekst med merkede endringer kan lastes ned her:

Følgende er verdt å merke seg:

 • Kontrollkomite erstattes av et kontrollutvalg som får utvidet myndighet.
 • Valgbarhet av arbeidstakere – personer med mindre enn 20 % stillingsbrøk/inntekt på mindre enn 1 G kan velges til verv
 • Kjønnsfordeling ved representasjon på Tinget etc.: Kan gi disp. på bakgrunn av uforutsette forhold
 • Varamedlemmer skal rangeres
 • FS oppdaterer lovverk ihht NIFs lov, trenger ikke tingbehandles
 • Generalsekretær har ikke lenger forslagsrett på Tinget
 • FS skal ha minste ett styremedlem som på valgtidspunktet var under 26 år.

Den enkelte region skal også revidere sin lov i henhold til Idrettstingets vedtak. Disse skal godkjennes av NJF sentralt. Generalsekretæren har utarbeidet et utkast som er sendt ut til den enkelte region. Ved behov for bistand kan regionledere henvende seg til NJF sentralt.

Om du mener det nye lovverket inneholder feil eller mangler, er vi takknemlinge for innspill.


Stine Lastein

Generalsekretær
Norges Judoforbund

11 Views0
Valgkomiteen ber om forslag til kandidater!

Forbundstinget i NJF går av stabelen 9. mai 2020 og valgkomiteen har startet sitt arbeid med å finne dyktige og engasjerte mennesker til styret og kontrollutvalg.

De ber nå klubber, regioner og enkeltpersoner om forslag på gode kandidater.

Valgkomiteen er en uavhengig selvstendig komite, og velges av Forbundstinget. Komiteens hensikt er å sikre at riktige personer velges til å styre NJF. Oppgaven er å legge fram en innstilling til alle verv som er på valg på forbundstinget. Valgkomiteen består av Vibeke Thiblin (leder), Simon Gerhardsen (medlem), Hege Aar (Medlem), Ole Severin Nesse (Vara).

Valgkomiteen jobber med å finne kandidater til:

Forbundsstyret:

 • Det skal velges et styre bestående av president, visepresident, 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer.
 • Styret er forbundets øverste myndighet mellom forbundstingene, og jobber med de overordnede rammene for NJFs aktivitet (strategi, økonomi, anlegg, utdanning, reglementer). Styret representerer NJF utad og i de overordnede organisasjonene forbundet er medlem av (NIF, EJU, IJF). Styret har også ansvaret for toppidrett/ landslag og NM/ Norgescup, og er arbeidsgivere for NJFs administrasjon.
 • Det skal være minst to av hvert kjønn i styret, og et medlem må være under 26 år.

Du finner mer info om hva det betyr å sitte i forbundsstyret her:

Kontrollutvalget:

 • Det skal velges en leder, to medlemmer og to varamedlemmer.
 • Også her skal begge kjønn være representert.
 • Utvalgets oppgave er å:
  • Påse at NJF drives i tråd med gjeldende lover, regler og vedtak.
  • Føre tilsyn med NJFs økonomi og økonomistyring.
  • Gi sin uttalelse til alle forslag innenfor sitt arbeidsområdet som skal behandles på tinget.
  • Ha minst et årlig møte med revisor.
  • Avgi beretning til årsmøtet.

I tråd med vedtak på Forbundstinget i 2018 vil valgkomiteen publisere en liste med de kandidatene som foreslås (av komiteen selv eller andre) underveis i arbeidet. Listen vil kun bestå av kandidater som har sagt ja til å stå på en slik offentlig liste.
Kandidatlisten publiseres og oppdateres løpende her.

Valgkomiteen ber nå om forslag på kandidater fra klubber, regioner og enkeltpersoner. Vi oppfordrer styrene i klubber/regioner om å behandle saken og sende inn klubbens/ regionens innspill.

Har dere kandidater dere ønsker skal bli gjenvalgt/valgt inn? Er det personer i listen over foreslåtte kandidater dere ønsker å støtte? Ønsker du selv å stille til valg?
Vi trenger spesielt forslag på unge under 26 år, samt på kandidater fra region øst.

Valgkomiteen vil ta en kontakt med alle kandidater som foreslås for en nærmere prat.

Forslaget må inneholde (kortfattet):

 • Navn på forslagsstiller (en eller flere klubber, regioner, enkeltpersoner)
 • Info om den/de kandidatene som foreslås:
  • Navn og kontaktinfo.
  • Hvilke verv kandidaten ønskes inn i.
  • Kort om judobakgrunn, utdannings- og yrkesbakgrunn, og saker/områder med spesiell interesse/engasjement.
  • Bekreftelse på at han/hun samtykker til å stå på en offentlig kandidatliste.

Forslag kan sendes på epost innen 21. mars til valgkomiteen, ta gjerne kontakt med oss ved spørsmål. Du finner kontaktinfo til alle komiteens 4 medlemmer her.

Vi trenger dyktige personer til å bringe idretten judo videre i Norge!

På vegne av valgkomiteen
Leder Vibeke Thiblin
Epost: vibeke.thiblin@gmail.com
Tlf: 92660636

16 Views0
EJU-samarbeid: Judo Lessons at School

Våren 2019 tok forbundsstyret initiativ til å formalisere Judo i skole-prosjektet ved å starte et samarbeid med EJU. En rekke judoklubber har allerede hatt ulike prosjekter med judotrening på skoler. Å knytte oss opp mot EJU sitt prosjekt ga mulighet for å skape gode relasjoner på tvers av nasjoner og en god arena for erfaringsutveksling. Videre er det verdt å nevne at takket være samarbeidsavtalen med EJU, har vi flere ganger fått støtte for landslagsutøveres deltakelse på OTC-leire.

EJU-president Sergey Soloveychik og NJF-president Jørgen Hillestad signerer samarbeidsavtalen for Judo i skolen. FOTO: Emanuele Di Feliciantonio/EJU.net

Kalligrafi var et av fagene elevene fikk undervisning i. FOTO: Christian Wolff/judobilder.org

Christian Wolff, som i mars hadde en helt fersk mastergrad i pedagogikk, ble midlertidig ansatt som prosjektleder i mars. Han satt som mål å få inn judo på timeplanen på utvalgte skoler i Akersjus, og hvor judoaktivitet skulle være en del av undervisning i Japansk kultur og historie – såkalt dypdelæring på fagspråk. Ideen om Japan som tema i skolen kommer opprinnelig fra et prosjekt i Frankrike, der fysisk aktivitet (judo) ble bakt inn i et større undervisningsopplegg.

Prosjektet ble etter hvert formalisert og godkjent, da en gjensidig samarbeidsavtale med EJU signert av EJU-president Sergey Soloveychik og NJF-president Jørgen Hillestad. Dette skjedde i forbindelse med European Games i Minsk. Avtalen ble for øvrig omtalt på EJUs nettsider.

Skolene Mellom-Nes og Drengsrud som sa seg interesserte i samarbeid med aktivitet for elever i 7. klasse, og med Asker judoklubbs dojo i nærheten var det logistikkmessig enkelt å organisere. For faglig bistand til Japan-fagene, tok vi kontakt med Japans ambassade, som har gode opplegg på formidling av japansk kultur og historie. Vi fikk mye hjelp, blant annet stilte flere opp som foredragsholdere/undervisere på de nevnte skolene.

I judo-timene ble Kornelius Eilertsen (Sande SSK) og Ingvild Dedeyser (Asker JK) leid inn som instruktører, og de fungerte supert som team.

Opplegget besto for øvrig av følgende:

 • Tre judotreninger med dyktige instruktører
 • Undervisning i japansk språk og kalligrafihistorie
 • Besøk fra den japanske ambassaden med undervisning om japansk historie og samfunn, samt musikk og folklore

NJF retter en stor takk til Japans ambassade for all hjelp, og til skolene som ble med i prosjektet. Vi håper å kunne videreføre liknende på andre skoler og i andre deler av landet, og bistår klubber med ambisjoner om tilsvarende aktivitet.

Ta kontakt med NJFs Utviklingsansvarlig for mer informasjon.

Stine Lastein
Generalsekretær
Norges Judoforbund

15 Views0
Honorær utmerkelse til Jan Robert Kristensen

Under Sola Julecup 2019 den 07.12.2019 ble det utdelt en honorær utmerkelse i sølv til Jan Robert Kristensen. Han har betydd mye for Norsk Judo og fremfor alt på Vestlandet helt siden 1978. Her følger en liten oversikt over Kristensens innsats for norsk judo.

Jan Robert Kristensen fikk tildelt honorær utmerkelse i sølv for sin innsats. FOTO: Ådne Lie

Jan Robert Kristensen startet sin karriere i Stavanger Judoklubb den i 1978. Her startet han som hjelpetrener sammen med Harald Monsen. Fra 1979 til 2014 var han hovedtrener i Stavanger Judoklubb. Han har møtt på flere store utfordringer som trener og disse har han klart å løse på en god måte. Han har ledet Stavanger Judoklubb frem til flere NM medaljer som trener. I største del av perioden var han helt alene om å være trener for alle partier (barn, ungdom, voksne samt nybegynnere). Har i hele denne perioden også fungert som hovedgraderingssensor.

Han har hele sin tid i Stavanger Judoklubb ønsket å være en døråpner som en del av sitt verv for nye utøvere og har alltid strukket seg langt for å være en inkluderende trener. Han har alltid hatt oppmerksomhet mot de utøverne som trenger ekstra hjelp på trening.

Han ble utdannet C-dommer i 1987. Har dømt aktivt lokalt fra 1987 til 2014. Videre har han vært engasjert kretstrener (tidl. Rogaland Judokrets) i to perioder. Den første perioden var fra 1991 til 1995. Den siste perioden fra 2005 til 2007.

Har vært stevneleder for flere lokale stevner i Stavanger Judoklubb. Han har vært stevneleder og lagleder/Coach for over 200 stevner fra 1978 frem til 2019. Han har også vært i sekretariatet på flere stevner. Har vært med og arrangert 20 treningssamlinger lokalt.

Verv og roller:

 • Styremedlem i Stavanger Judoklubb
 • Styremedlem i Rogaland Judokrets
 • Bidratt til oppstart av Sandnes JK
 • Klubbtrener Stavanger judoklubb og Sola judoklubb
 • Kretstrener Rogaland judokrets
 • Stevneleder/sekretariatsleder på lokale stevner

Det har vært en ære og glede for meg på vegne av Norges Judoforbund å tildele Jan Robert Kristensen honorær oppmerksomhet i sølv.

Med vennlig hilsen

Ådne Lie

8 Views0
Julehilsen fra styret

Jørgen Hillestad, President i Norges Judoforbund. FOTO: Christian Wolff/ judobilder.org

Nå når 2019 nærmer seg slutten er det på sin plass med en liten oppsummering. Vi har hatt et aktivt år i FS med mange møter og representasjonsoppdrag, og vi håper klubber og medlemmer ser at vi som er tillitsvalgte ønsker det beste for alle. Jeg vet at administrasjonen har hatt det veldig hektisk og har hatt en stor omorganisering, men det har de taklet på en strålende måte. Tusen takk til våre ansatte som hele tiden server våre klubber, og gjennomfører nye ideer.

Som president har 2019 fremdeles vært en læretid. Mine personlige ambisjoner og målsettinger er delvis nådd, og jeg er spesielt fornøyd med det internasjonale arbeidet der vi har fått gode kontakter og også økonomisk støtte. Mitt absolutte høydepunkt var selvfølgelig å få reise til VM i Tokyo. Det var en guttedrøm som gikk i oppfyllelse. Dagen etter hjemkomst var det trening på lavt nivå med barna i egen klubb, og jeg må innrømme at kontrasten var stor fra verdenseliten og judolegender i Budokan. Begge deler er derimot like viktig.

Vi mistet Svein Erik Rud i juni. Han er savnet, både gjennom sitt positive og trivelige vesen, men også fordi han hadde en enorm kunnskap og arbeidsinnsats.

Neste store prosjekt for styret er nytt strategidokument, og etter både strategiseminar og klubbseminar føler vi at vi har fått mange gode innspill. Vi gleder oss til å få presentert et ferdig forslag tidlig i 2020.

På slutten av året deler NJF ut «julegaver» i form av aktivitetsmidler som alle kunne søke på. Det er gledelig mange som har søkt og vi deler ut 212 000kr til klubber og regioner over hele landet. I tillegg er det ganske store midler til paraidrett som skal deles ut.

På vegne av FS ønsker jeg alle våre utøvere, trenere, ledere, dommere og ildsjeler en riktig god jul og et godt nytt år.

Jørgen Hillestad
President
Norges Judoforbund

8 Views0
Utlysning Prosjektleder

Vi ønsker å styrke arbeidet med å utvikle unge lovende utøverne ved å ansette en prosjektleder for trener- og talentutvikling. Arbeid vedkommende skal gjøre er å følge opp trenerne og deres utøvere i de klubbene som jobber godt, eller ønsker å jobbe, med utøverutvikling. Implementering av NJFs kommende utviklingstrapp vil være sentralt i dette arbeidet.

De klubbene som ønsker å være med på dette vil få mye bistand og hjelp, men det forutsetter også at klubbene oppfyller visse kriterier omkring plan for sportslig satsning. Vi vil informere nærmere om dette etter at prosjektlederen er ansatt.

Utlysningen kan lastes ned her:

Prosjektleder Trener- og talentutvikling i Norges Judoforbund

Vi søker en person som skal jobbe med å utvikle trenere og talenter.

Norges Judoforbund (NJF) er et særforbund i Norges Idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske Komité (NIF). Forbundet er et serviceorgan for alle klubber tilsluttet NJF og har i dag ca. 65 medlemsklubber og 5.000 aktive utøvere. NJFs administrasjon holder til i Idrettens Hus på Ullevål Stadion.

Har du lyst til å ta norsk judo til nye høyder?

Vi søker en person som skal jobbe med å utvikle våre klubbtrenere i hele landet og deres talenter. Prosjektleder skal forhold seg til styrets overordnede strategi for toppidrett og NJFs utviklingstrapp, samt bidra til videreutvikling av disse sammen med resten av sportsavdelingen. Vedkommende får ansvar for å etablere faglige nettverk og å sikre god kommunikasjon internt og eksternt.

Oppgaver:

 • Oppfølgingsansvar av klubbtrenere og ungdom med potensial som ønsker å satse på judo. Dette gjøres primært ved å besøke klubbene/miljøene.
 • Sammen med sportssjef utvikle prosjektplan for trener- og talentutviklingen.
 • Bidra på landslagssamlinger og riksrandorier.
 • Planlegging av aktiviteter; budsjettplanlegging i samråd med sportsjef.
 • Arbeide med å implementere en verdibasert toppidretts kultur og utviklingstrapp, i samråd med landslagstrener, utviklingsansvarlig og sportsjef.
 • Holde seg faglig oppdatert innen det judo-, pedagogiske- og idrettsfaglige. Delta på relevante arenaer for videreutvikling. Videreformidle ny kunnskap videre til Judonorge.

Kvalifikasjoner:

 • Relevant idrettsfaglig og pedagogisk utdanning.
 • Toppidrettserfaring, enten som utøver eller trener.
 • Erfaring som klubbtrener
 • Svært god innsikt og kjennskap til sporten.
 • Prosjekt/prosesslederkunnskaper ønskelig.
 • Gode muntlige og skriftlige norsk- og/eller engelskkunnskaper.

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
 • Utadvendt, motiverende og entusiastisk.
 • Sterkt ønske om å utvikle trenere og deres utøvere.
 • Fleksibel.
 • Strukturert.
 • Selvstendig og initiativrik.

Den rette person må regne med mye reisevirksomhet, og må være fleksibel med hensyn til en normal arbeidstid og arbeidsplass. Personlig egnethet vil bli vektlagt. Personen rapporterer til Sportssjefen, som er underlagt Generalsekretæren.

Vi ser primært etter en person som er bosatt, eller ønsker bosettelse, i Oslo-området, men dette hindrer ikke muligheten til å vurdere andre løsninger omkring bosted.

Omfang: 40-60%, avhengig av vedkommens kvalifikasjoner og hva som er den beste løsningen for kandidaten og NJF
Varighet: Midlertidig stilling i 1 år, med opsjon på 2 nye år

Søknadsfrist: Innen 13. januar 2020
Tiltredelse: Etter avtale.
Lønn: Etter avtale.

Søknad med CV sendes Norges Judoforbund, 0840 OSLO eller pr. e-post til judo@nif.idrett.no

Spørsmål om stillingen kan rettes til Sportssjef Per Vestli på telefon +47 41930497 eller på mail.

2 Views0
Judo for alle: Rapport fra JFF i Zambia

Birgit Ryningen var i Zambia tidligere i år der hun besøkte Meheba flyktningeleir

På verdensbasis er det 70 millioner flyktninger. Vi tenker på dem som «de». De andre … Men de er ikke annerledes eller noe annet, de er en del av «vi». Dette gjelder ikke bare flyktninger, men det gjelder for eksempel fattige barn og døve barn også.

Judo i Lusaka
Jeg var i Lusaka, Zambia, 26. november til 1. desember. Der møtte jeg utøvere fra judoklubben «vår» i Meheba flyktiningeleir i Zambia og den nystartede judoklubben i Dzaleka flyktningeleir i Malawi. I tillegg hadde det Zambiske Judoforbundet offisiell åpning av sitt nystartede prosjekt, «judo for all» hvor de har startet judo for funksjonshemmede barn. Og som om ikke alt dette var nok, var vi også på vanlig trening og på trening for barn i Kayama, et av Lusakas fattigste og mest voldelige strøk.

Nikolas Messner, leder for Judo for Peace og kommunikasjonsansvarlig i IJF, holder trening. FOTO: Birgit Ryningen

Jeg var så heldig å være sammen med representanter fra det Zambiske Judoforbundet med presidenten, Alfred Foloko, i spissen og leder for Judo for Peace og kommunikasjonsansvarlige i IJF, Nicolas Messner.

På matta er vi alle like
Møtet med flyktningene fra Mehaba var preget av gjensynsglede. Det er alltid gøy å møte igjen judovenner, men et møte med flyktninger har også en trist undertone. De har mistet alt og prøver å bygge opp igjen et liv, men de er henvist til en flyktningeleir hvor de stort sett ikke har noen ting. De har ikke arbeidstillatelse eller pass. De drømmer om et nytt hjemland, men det er ingen som vil ta imot dem. De drømmer om å komme hjem, men det er kanskje enda mer urealistisk. De fleste blir værende i ingenmannsland, der livet er på vent, i flere tiår. Kanskje de aldri kommer seg ut derifra.

Ikke helt uventet har flyktningeleirene problemer med alkohol og kriminalitet. Judotreningen er for mange det eneste lyspunktet de har. Her kan de trene, mestre, få venner, le og bidra. Leirene er drevet av FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) og Gift Mvulaz som jobber i leiren sier at etter at judotreningene startet i Meheba, har de sett store forandringer i holdninger, humør og giv blant de som trener og deres omgangskrets. Nå ber UNHCR det Zambiske Judoforbundet og JFF om å starte judo i flere flyktningeleirer.

Judo fro Peace i Det Internasjonale Judoforbundet har startet opp en judoklubb i Dzaleke flyktningeleir i Malawi. Noen av flyktningene derifra var også på matta i Lusaka da jeg var der. De forteller at de har matter, men ikke noe fast sted å trene. De bærer derfor mattene delvis langt for å få trene og om natta bytter de på å stå vakt ved mattene for at ingen skal ta dem. De ønsker seg en dojo … Til sammen er det nå 250 judoutøvere i Meheba og 150 i Dzaleka. Mange av dem uten drakt og det viser seg at utøverne fra Dzaleka også mangler mat, men de klager ikke og takker for at de fikk komme på trening i Lusaka.

Judo for døve barn
Barn med funksjonshemninger blir ofte forbundet med skam i Zambia. Mange tror det er smittsomt, og barna blir ofte gjemt bort. Det er derfor ekstra viktig å inkludere disse barna i judotreningene. Det er viktig å inkludere dem, gi dem en mulighet og være stolt av dem. Det Zambiske judoforbundet har startet med en gruppe med døve barn og smilene disse barna gir deg bare fordi man ser dem, treffer rett i hjerterota.

Noe annet som rørte meg var at flyktningene fra Mehaba og Dzaleka sammen med judoutøvere fra Lusaka hadde et energifullt judoshow for de døve barna og noen høye herrer med titler under den offisielle åpningen av «judo for all». Alfred holdt en tale hvor han poengterte at alle er velkomne i vår judofamilie. De funksjonshemmede barna har en like naturlig og stor plass på judomatta som alle andre.

Hold de unge borte fra gata
Siste post på programmet var å besøke en judoklubb i Kayama, et av Lusakas fattigste strøk. Siden mange av de som er involvert i det Zambiske Judoforbundet jobber i politiet, er det naturlig at de ønsker å drive med forebyggende arbeid i områder som er belastet med høy kriminalitet. Barna som er på trening her, har stort sett droppet ut av skolen og de har kriminelle forbilder. Sannsynligheten for at de selv ender opp i fattigdom og enten offer for eller utøver av kriminalitet er derfor stor. Judoens verdier og verdien av å ha noe å gå til, et alternativt nettverk og en arena for mestring vil kunne gjøre den store forskjellen for mange barn og unge som vokser opp i belastede strøk.

Vel hjemme
Jeg er vel hjemme, men det er noen minner som har brent seg fast. Den døve gutten med det utrolig store smilet, barna i fillete klær som ivrig viste frem det de kunne, gjensynsgleden til flyktningene. Vi er alle en del av en stor judofamilie og vi er alle like mye verdt.

Helt på tampen, vil jeg bare si at nesten ingen av de døve barna eller barna i Kayama hadde judodrakter. Nesten ingen av flyktningene har drakter heller. Spesielt mangler de barnedrakter. Så hvis du ønsker å bidra, kan du sette inn en slant eller to på kontoen vår: 1645.10.57514 eller Vippse til 12424.

Skrevet av Nicolas på IJF sine sider:

Les om Birgits tidligere opphold i Meheba.

Birgit Ryningen
Judo for fred

5 Views0