Oppdateringsseminar for kursinstruktører 2019

Årets oppdateringsseminar for kursholdere i NJF ble avholdt 9.-10. november på Clarion Hotel Oslo. Instruktørene som holder dommerkurs, trenerkurs, knøttekurs og arrangørkurs deltok på seminaret.

Kursinstruktører i Den Norske Judoskolen. FOTO: Sven Sødal

Oppdateringsseminaret sikter på å øke kompetansen til instruktørene, slik at de får redskaper, kunnskap og inspirasjon til å holde enda bedre kurs for kursdeltakerne i «Den norske judoskolen».

Første dag bestod av en felles samling for alle instruktørene. Her holdt meget dyktige Lone Hagelund foredrag i relasjonsledelse og coaching. Hagelund utfordret stadig deltakerne til å gå ut av egen komfortsone, bl.a. gjennom ulike samarbeidsøvelser.

Andre dag bestod hovedsakelig av gruppearbeid for hhv. dommere, arrangører, trener- og knøtteinstruktører. Under gruppearbeidet diskuterte gruppene bl.a. terminlister, sine behov for fremtiden og utvikling av sine egne kurs.

Helgen bød på gode faglige diskusjoner og stort engasjement. Vi takker alle for et vellykket seminar og ser frem til nye kurs.

Sven Sødal
Utviklingsansvarlig
Norges Judoforbund

121 Views0
NY UTLYSNING: Teknisk arrangør til NM sr 2020!

Da vi ikke har fått inn søkere til Senior NM – individuelt og lag, utlyses arrangementet på nytt.

Arrangementet kan tilpasses arrangørklubb, men holdes normalt på vårsemesteret.
Ved spørsmål og/eller interesse kontakt Stevnekomiteen.

Søknad

Søknad for å arrangere NM sendes Stevnekomiteen.

Tekniske krav:
Søknadene må inneholde:

 • Navn på ansvarlig organisasjonsledd
 • Kopi av styrevedtak (kan ettersendes)
 • Navn på stevneleder
 • Arena for stevnet
 • Ønsket stevnedato (eventuelt aktuelt tidsrom)

Arrangører som påtar seg disse arrangementene plikter å følge det som er pålagt i henhold Arrangørmanual, i tillegg til Stevnereglement og andre vedtak fattet av NJF.

Vi ber interesserte klubber melde fra til Stevnekomiteen innen 10.11.2019

Sven Sødal
Utviklingsansvarlig
Norges Judoforbund

34 Views0
Dommerrapport European Judo Open – Tallin

Fredag 11/10
Dommermøtet var som vanlig kl. 19.00. Kommisjonen besto, som i Luxembourg, av Mr. Aleksandr Jatskevitch, EJU Referee Director, og Mr. Franky De Moor, EJU Head Referee Commissioner.

Etter opprop ble fokuspunkter gjennomgått, og det var mye av det samme som i Luxembourg: Hver kamp er viktig siden stevnet er en del av OL- kvalifiseringen. Vi skulle kontakte kommisjonen kun ved vanskelige situasjoner (for eks. ved motkast), eller ved situasjoner med direkte Hansokumake. Ved manglende justering/ retting av drakt fra utøverne er første advarsel med det offisielle tegnet for å rette på drakt fri, altså ingen straff. Måtte man gjøre dette for annen gang skulle man peke på beltet og gi shido, og så vise det offisielle tegnet igjen for å rette på drakten.

En observasjon jeg gjorde i løpet av disse to stevnedagene var at hvis shido nr. 3 (Hansokumake) var for manglende retting av judodrakt, så gikk kommisjonen inn og gjorde om shido nr. 3 og kampen fortsatte. De sa ikke noe om det, men det var tydelig at manglende retting av drakt ikke skulle avgjøre kamputfallet. Ofte gir dommeren mange hint til utøveren for at de selv skal rette på drakt uten å gi det offisielle tegnet. Dette er nok også den foretrukne prosedyren i tilfeller der dette vil gi den 3’dje Shido og Hansokumake.

Hvis coachene er høylytte under kampen skal advarsel gis ved matte, ikke bare peke mens kampen pågår. Det handler om respekt overfor coachene.

Igjen fikk vi beskjed om at kantdommerne er like viktige som mattedommeren og at vi som kantdommere måtte se kampen live. Care- systemet skal kun brukes i eksepsjonelle tilfeller.

Når en utøver begynner å peke for å vise at drakten er over haken/ ansiktet, så skal mattedommer være helt sikker før han sier matte. Det kan være en avledningsmanøver fra utøveren. Man kan ikke starte et nytt angrep på utsiden av matta. Det må være en kontinuitet og angrepet må ha startet inne. Vent også til hele situasjonen er ferdig.

Avslutningsvis skulle vi ha fokus på negativ judo. Falske angrep og situasjoner der utøveren blokkerer med grep i nedre del av ermene er gjengangere. Det er for mye Golden Score og det er viktig å ta tak i negativ judo.

Det var totalt 292 deltagere fra 35 nasjoner. 200 menn og 92 kvinner på 3 matter Vi var 23 dommere fra 16 nasjoner. Jeg skulle være på matte 3 med damer inntil 57 og herrer inntil 66 kg. på lørdag, og damer inntil 78 kg, herrer inntil 100 og pluss 100 kg. på søndag.

Lørdag 12/10
Startet greit som mattedommer i kamp nr. 3. Det var jevnt hele veien, og jeg unngikk Golden Score med en Waza- ari 3 sekunder før slutt. Det var for så vidt en grei dag i mine øyne, men fortsatt har jeg noe å gå på, spesielt når det gjelder straffer. Det ble 7 kamper som mattedommer og 15 på kant i innledende runde. Ingen finaler.

Søndag 13/10
Vi startet med et dommermøte før søndagens kamper. Kommisjonen sa nivået var akseptabelt på lørdag, men det var selvfølgelig noen fokuspunkter. Det første var å holde øye med scoringstavlene. Det var en kamp som gikk ca. ett minutt med Waza- ari til feil utøver, og det skal ikke skje. Kantdommerne må også hjelpe til med dette.

Care- systemet er ikke noe leketøy. Når kantdommerne spoler frem og tilbake mens kampen pågår går de fort glipp av 10- 15 sekunder av den aktuelle kampen.

Hvis Ippon blir gitt når det skulle vært Waza- ari- (avasete- Ippon), så skal scoringen allikevel annulleres og korrigeres selv om resultatet til slutt blir det samme. Kampene blir overført på nett og man kan også se de igjen på Youtube. Det er derfor viktig at scoringen er korrekt i den gitte situasjonen.

En annen ting var at det var dommere som var uttatt til finalerundene som ikke dukket opp når kampen skulle gå. Det er ikke akseptabelt og et klart minus.

I min første kamp som mattedommer ble jeg korrigert for en Waza- ari scoring som var landing skulder- kne og ikke på side. Fra der jeg sto så det ut som landing på side. Jeg hadde ikke den rette posisjonen i det øyeblikket, og bare en meter til den ene siden ville gitt et annet resultat. Det viser bare hvor lite som skal til fra feil til rett posisjon på matta.

Ellers var det igjen tilbakemeldinger om straffer. På det området har jeg helt klart et utviklingspotensiale selv om jeg prøver så godt jeg kan. Ellers var jeg ganske godt fornøyd med dømmingen, men hadde ingen forhåpninger om deltagelse i finalerunden.

Alle dommere blir tildelt et nummer som kommer opp på en skjerm som viser hvilken kamp man skal dømme og hvilken posisjon, som matte- eller kantdommer. Når jeg kom tilbake til hallen før finalerundene sto nummeret mitt på skjermen, både som matte- og som kantdommer. Jeg tenkte vow, dette var stas, og gikk over til den siden jeg hadde «base». Der var skjermen svart. Jeg fikk høre at det var fordi kommisjonen skulle endre noe, og tenkte ja, ja, det var for godt til å være sant. Men neida. Når de skrudde på skjermen var jeg fortsatt med. Jeg fikk bronsefinale i damer inntil 70 kg. på kant, bronse damer inntil 78 kg. som mattedommer og igjen bronsefinale i + 100 kg. på kant.

I kampen som mattedommer ble det en Waza- ari og rett i osaekomi. Uke slo av før det var gått 10 sekunder og det endte med Ippon. Dessverre skyldes det en skade og antagelig et brudd. Jeg tilkalte medisinsk personell og ga seieren til vinneren. Jeg hilste av matta da jeg fikk tegn til å bli stående. Det var nytt for meg, men det står i reglene at mattedommer skal bli på matta og observere evt. behandling til utøveren er trygt av matta. Mattedommer er den siste som skal forlate matta i slike tilfeller.

For meg ble dette stevnet uansett en milepæl i dommerkarrieren. Kanskje ikke så stort, men det var min førte oppgave som mattedommer i et stevne med European Open nivå der man blir tatt ut til finalerundene. Jeg har tidligere kun fått tillit som kantdommer i tilsvarende stevner.

Mvh. Thom Hallum

61 Views0
Nye drakt- og belteregler – før og under kamp

IJF har innført nye draktregler og for den kommende sesongen gjelder nye regler i NC og NM. Første nasjonale stevne med de nye reglene blir Vestlandscup.

Godkjent utstyr
De nye reglene er innført for å bedre effektiviteten i kampen, samt for å øke muligheten for et godt grep. Det er en forutsetning at drakten er i henhold til gjeldende regler fra IJF/ EJU, at drakten er korrekt, og at beltet er knyttet stramt rundt livet. Det er ikke er tillatt med lange tights under drakten*.

Det er i Norge ingen krav til rødt eller blått IJF-godkjenningsmerke.

Regler under kamp
Utøveren skal rette på drakten og eventuelt knyte beltet så raskt som mulig etter «Matté», og senest før «Hajime»**. Beltet skal vær knyttet stramt rundt livet for å unngå at drakten løsner. Dersom drakten løsner under kamp skal utøveren ved «Matté» plassere drakten tilbake under beltet, uten å knyte opp beltet. Dette for å unngå lange pauser. Dersom utøveren ikke gjør dette uoppfordret vil dommeren vise det offisielle tegnet for å rette på drakt, ved å krysse venstre arm over høyre. Hvis dommeren må vise det offisielle tegnet to ganger til samme utøver, i samme kamp, vil utøveren bli tildelt «Shido»***. Dersom en utøver med vilje bruker for lang tid på å rette på drakten og knyte belte, vil utøveren også bli tildelt «Shido».

*(SoR* C 1.1.4 pkt.9) *SoR: Sport and Organisation Rules of the International Judo Federation 05.06.2019.
**(IJF Refereeing Rules Art. 4 pkt. 11).
***(IJF Refereeing Rules Art. 18 pkt. 19).

Sven Sødal
Utviklingsansvarlig
Norges Judoforbund

102 Views0
Søknadsfrist 1.12: Utlysning av aktivitetsmidler

Vi har gleden av å utlyse aktivitetstilskudd til klubber og regioner for tiltak som er påbegynt i 2019. Det kan søkes om midler til aktivitet som faller under følgende kategorier:

 • Ungdomsprosjektet
 • Rekrutteringstiltak
 • Para-judo
Tiltak med mål om å redusere kostnader vil bli prioritert

Ungdomsprosjektet
Det er nå mulig å søke om støtte til aktivitet knyttet til ungdomsprosjektet.
Både klubber og regioner oppfordres til å søke om støtte.

Søknaden må inneholde en kort beskrivelse av tiltak og budsjett.
Det er mulig å søke om flere tiltak i samme søknad.

Eksempler på aktuelle tiltak: Utvikling og kompetanseheving av dommere, ulike arrangement, stevner og stevneutstyr, premier, deltakelse eller arrangering av kurs. Andre tiltak som faller inn under ungdomsprosjektet er også aktuelle for å motta støtte.

Les mer om ungdomsprosjektet her
Generelle spørsmål vedrørende ungdomsprosjektet kan rettes til prosjektleder Elise Åkesson

Rekrutteringstiltak
Norges judoforbund ønsker å støtte klubber til gjennomføring av et eller flere rekrutteringstiltak.

Planleggingen av prosjektet må startes ila. 2019. Selve gjennomføringen av prosjektet kan gjennomføres i 2019, i 2020 eller begge år.

Søknaden må inneholde en kort beskrivelse av tiltak og budsjett.
Det er mulig å søke om flere tiltak i samme søknad.

Alle tiltak som ansees å kunne ha en positiv effekt på rekruttering til klubben vil bli vurdert.

Eksempler på tiltak kan f.eks. være: Promoteringsvideo, flyere og plakater, skilt, bannere, deltakelse på arrangement i nærområdet, åpen dag, e.l.

Klubbene oppfordres til å tenke nytt og kreativt. Andre tiltak enn det som er nevnt over, ønskes velkommen.

Para-judo
I tillegg til de to kategoriene over, er det også mulig å søke om støtte til andre tiltak rettet mot denne målgruppen.

Søknadsfrister
Søknadsfrist er satt til 01.12.2019.
Vi vil vektlegge tiltak som har som formål å redusere kostnader ved deltakelse på aktivitet.

Det gis ikke støtte til ordinær klubbdrift.

Spørsmål vedrørende søknadene rettes til Sven Sødal

Sven Sødal
Utviklingsansvarlig
Norges Judoforbund

149 Views0
Fagseminar 2019
Deltakere på årets Fagseminar. FOTO: Sven Sødal

Helgen 7. & 8. september ble årets Fagseminar avholdt på nye Clarion Hotel i Oslo sentrum. Medregnet arrangører og representanter fra NJF sentralt deltok 38 stk. fra gledelig 25 forskjellige klubber, fra Tromsø i Nord til Kristiansand i sør.

Dommerseminar
Dommerseminaret gikk over 2 dager og fokuserte på gjennomgang av nye kampregler og de seneste endringer, samt analyse av videosituasjoner. Stepan Bode ledet seminaret, godt hjulpet av Per-Arne Grime og Thom Hallum. Over 100 videosituasjoner ble gjennomgått på storskjerm i pleumun. Stephan Bode utfordret ofte deltakerne til å komme med sin egen dom over vriene situasjoner, før han forklarte hva som var rett dømming i ulike situasjoner.

Bode brukte sin erfaring til å reflekter over dømming på ulike nivå. Han forklarte også hvordan god dømming og hensiktsmessige regler kan fasilitere god teknisk utvikling av utøvere, forhindre skader og skape økt motivasjon hos utøvere.

Videre fokuserte Bode på forholdet mellom dommere, trenere og arrangører. Stikkord her var samarbeid, tydelighet, forståelse og ydmykhet. Jeg tror ikke jeg overdriver om jeg hevder at samtlige deltakere fikk stort faglig påfyll gjennom seminaret.

Arrangørforum
Arrangørforum ble avholdt søndag ettermiddag og styrt av leder i stevnekommiteen, Christian Wolff. Forumet bør på gode diskusjoner, tydelige meninger og stort engasjement, noe vi ser på som positivt for å få utviklet våre arrangement ytterligere.

Forumet startet med annonsering av arrangører til NC-stevner i 2020:

 • Åpent Trøndersk Mesterskap, Levanger Judoklubb
 • Ippon Cup, Ippon Judoklubb
 • 830-cup, BK-judo
 • Sandecup, Sande Sportsklubb Judo
 • Bodø Barents Cup, Bodø Judo Club

Sandnes judoklubb tildeles NM for aldersbestemte klasser 2020, mens tildelingen av NM Senior 2020 utsettes til neste styremøte.

Andre tema som ble diskutert var bl.a.:

 • Påmeldingsystem
 • JudoShiai og aktuelle kampsystemer
 • Premiering
 • Ny sammensetning av aldersklasser
 • Landsstevne vs. NM
 • Terminlisteoppsett, stevneomfang og gjennomføring av store arrangement.

Arrangørforum er ikke et besluttende forum. Men stevnekommiteen setter stor pris på deltakernes tilbakemeldinger og innspill, og bruker disse aktivt i sitt videre arbeid.

Sven Sødal
Utviklingsansvarlig
Norges Judoforbund

161 Views0
Utlysning teknisk arrangør Nordisk Mesterskap 2021

Norge skal arrangere Nordisk Mesterskap i judo i 2021, og NJF søker i den forbindelse etter teknisk arrangør.

Alle søknader må inneholde:

 • Navn på ansvarlig organisasjonsledd
 • Kopi av styrevedtak
 • Navn på stevneleder
 • Arena for stevnet
 • Ønsket stevnedato (eventuelt aktuelt tidsrom)

Søknader sendes seinest 03.11.2019 til både Sven Sødal og Stevnekomiteen

Arrangører som påtar seg disse arrangementene plikter å følge det som er pålagt i henhold til arrangørmanual, i tillegg til stevnereglement og andre vedtak fattet av NJF.

Alle mottatte søknader vi bli bekreftet på e-post innen kort tid. Endelig avgjørelse om tildeling vil bli avgjort på Forbundsstyremøtet 29.november. Ta kontakt ved spørsmål!

Sven Sødal
Utviklingsansvarlig
Norges Judoforbund

74 Views0
Sparebankstiftelsen – søknadsfrist 1. sept

Vi minner om lokal søknadsfrist for Sparebankstiftelsen 1. september. Her kan du søke støtte til både engangsutgifter og til ulike prosjekter.

De senere år har flere judoklubber fått sekssifrede beløp til bl.a. treningsutstyr, kompetanseheving og oppgradering av lokaler.

Kontakt undertegnede om du ønsker tips eller hjelp til søknaden.

Link til søknadskjema finner du her

Sven Sødal
Utviklingsansvarlig
Norges Judoforbund

95 Views0
Revidering av restriksjoner for barnekonkurranser

I 2016 ble det innført egne restriksjoner for barnekonkurranser. I forkant ble et forslag lagt ut til høring med mulighet for alle medlemmer å uttale seg. De aller fleste var utelukkende positive. Restriksjonen gjelder alle konkurranser for barn og er innlemmet i Stevnereglementet og utdypet i et eget vedlegg. De likner tilsvarende innført i en rekke andre land hvor hensikten er:

1) Å fremme teknisk utvikling.
2) Å hindre dårlige opplevelser på matta.
3) Å redusere skaderisiko.

På bakgrunn av de erfaringer som er gjort er det behov for en revidering. Styret i NJF har behandlet innkommende forslag, og følgende endringer og spesifiseringer er vedtatt:

 • Grep rundt nakke uten grep i drakt er ikke lov i tachi waza. Man må ha grep i drakt for å kaste. Grepet skal være slik at toris arm ikke krysser ukes midtlinje på rygg.
 • Grep rundt nakke uten grep i drakt er ikke lov i ne waza. Teknikker som gir bend på nakke er ikke lov.
 • Droppteknikker er ikke lov. O uchi gari der tori faller ned på kne er lov.
 • Vi ønsker å harmonisere regelverket med svenske regler. De har ingen restriksjoner for U13 og vi vil derfor samkjøre med dette. Våre restriksjoner gjelder kun i U9 og U11. Dersom U11 og U13 slås sammen, gjelder reglene for den yngste aldersklassen.

Revideringene gjelder fra 1.9.2019. Det vil utformes nytt informasjonsmateriell, med hjelp fra SK-leder Christian Wolff.

Sven Sødal
Utviklingsansvarlig
Norges Judoforbund

89 Views0

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier