136 Views

NJF mottar hvert år øremerkede midler til paratiltak, som vi fordeler ut til våre klubber.

Av midlene utbetales 70% etter antall registrerte para-utøvere i idrettsregistreringen, mens opptil 30% av de resterende midlene fordeles etter søknader.

Klubber kan søke om støtte til aktivitet som foregår utenom normal aktivitet. Dette kan være f.eks. rekrutteringstiltak, treningssamlinger, sosiale aktiviteter eller kompetanseheving.

Søknader som inkluderer flere klubber og/eller utøvere vil bli prioritert. Det gis ikke støtte til enkeltpersoner.

Søknadsfrist er satt til tirsdag 7. desember.

For å søke må du sende en kort og oversiktlig søknad til Utviklingssjef.

Søknaden må inneholde:

  • Kort beskrivelse og plan for gjennomføring av tiltaket
  • Et tydelig budsjett, inkludert oversikt over utgifter og inntekter
  • Hvor mange personer som antas å inkluderes i tiltaket
  • Når tiltaket skal gjennomføres

Søknadsordningen er i utgangspunktet tenkt å støtte tiltak som skal gjennomføres i 2022, men dersom dere har gjennomført tiltak i 2021, kan dere også søke om støtte til dette. Ved søknad om støtte for tiltak gjennomført i 2021, besvares punktene over på samme måte som for søknad i 2022.

Ved spørsmål ta kontakt.

Sven Sodal

Ansvar: Utvikling | Telefon: 21 02 98 21 | Mobil: 91146719

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier