Rapport fra kata-konkurransen i Region Midt

Søndag 24.11.19 gikk Åpent Trøndersk mesterskap i Nage no kata av stabelen i dojoen til Nidaros judoklubb i Trondheim. Regionens første katastevne kom i gang etter at Anne Hokstad og Jan Ove Rein fra Nidaros judoklubb hadde deltatt på kata-dommerkurs i regi av NJF i september og fått i oppdrag å arrangere en kata-konkurranse som en del av dommerutdanningen.

Konkurranse i Nage No Kata i Trondheim. FOTO: Einar Magnus Aasen
Deltakere og dommere på kata-konkurransen i Trondheim. FOTO: Einar Magnus Aasen

For å senke terskelen for deltagelse ble det denne gang konkurrert i de tre første seriene i Nage no kata. Det ble likevel utfordrende å skaffe deltagere, men på konkurransedagen stilte seks utøvere fordelt på fem par fra Nidaros JK, Judokwaien og Levanger JK. Innsatsen og stemningen var på topp, og de to ferske dommerne fikk testet ut sine kunnskaper. For å sikre korrekte bedømmelser, valgte vi denne gang å filme kata-ene og se igjennom disse på et dommermøte etter at utøverne var ferdige. Senere vil deltagerne få tilsendt videoene med kommentarer fra dommerne slik at de kan utvikle seg videre til gradering og fremtidige konkurranser.

Spesielt artig var det at Femke Blankers og Evelyn Otlo hadde tatt kursen fra Levanger. De er forholdvis ferske i kata-sammenheng og viste kun første serie i kataen. De ble premiert med en spiselig gullmedalje for innsatsen.

Både deltagere og dommerne syntes at dette var en lærerikt og morsom konkurranse og vi satser på å arrangere et nytt stevne til våren med forhåpentligvis flere deltagere fra hele landet. Kata-dommerkurskandidatene ønsker å takke Stine Lanstein og judoforbundet for premier og støtte, og til Rosalie Evans for flott kata-dommerkurs tidligere i høst.

Resultat:

Herrer:
1. Bernt Olav Stene og Rune Hoemsnes (74 p.)
2. Bernt Olav Stene og Farhad Ganji (68 p.)
3. Anders Samstad Gylland og Rune Hoemsnes (65,5 p)
4. Rune Hoemsnes og Bernt Olav Stene (52,5 p.)

Damer:
1. Femke Blankers og Evelyn Otlo

Jan Ove Rein
Nidaros Judoklubb

399 Views0
Rapport fra kata-kurs i Oslo

Helga 20-22. september var det kata-kurs i NJJK sine lokaler i Oslo. Instruktør var Rosalie Evans, 6.dan, med EJU kata-dommerlisens i 4 kata.

Målet med dette kurset var å bli kjent med kata som konkurranseform, og innholdet var rettet mot personer som kunne tenkte seg å bli kata-dommere og/eller kata-konkurranseutøvere. De av deltakerne som ønsker å bli kata-dommere og få dommerlisens, må selv arrangere og dømme en lokal kata-konkurranse i klubb eller region etter gjennomført kurs.

Deltakere på kata-dommerkurs og kurs for kata-konkurranseutøvere.

Fredag
Denne delen av kurset var forbeholdt de som ønsker å bli kata-dommere eller få innblikk i kata-dommerrollen. Vi fikk en teoretisk gjennomgang av Nage-no- og Katame-no-kata. Her ble det gjennomgått de hyppigste store- og middelsfeil.

Dokumentasjon av helgens kanskje tyngste oppvarmingsøvelse. FOTO: Jan Ove Rein

To fornøyde deltakerne under søndagens økt. FOTO: Svenja Rahn

Lørdag
Fra lørdags morgen av var også konkurranseutøverne med. Dagen startet med judodrakten, og hva man må være nøye på. Man har ikke lov til å rette alt for mye på drakten underveis i en kata. Så var vi klare for å komme i gang med Nage-no-kata. I oppvarmingen ble det bakt inn bevegelser og fallteknikker som er nyttige.

Hver serie ble grundig gjennomgått: Etter å ha øvd parvis, gikk vi sammen med andre par og ga hverandre tilbakemeldinger. Ved slutten av hver serie hadde vi oppvisning i plenum, slik at man med fokus på dommerrollen kunne evaluere hva som var positivt og hva som kunne forbedres. Videre var det fokus på hvordan man skulle vurdere ulike feil.

På slutten av dagen diskuterte vi hva som skulle til for å arrangere en kata-konkurranse på klubb- og regionalt nivå. For eksempel er det nok med et klubblokale og 3-4 deltakere.

Søndag
På søndagen var katame-no-kata tema. Stine Lastein kom innom før lunsj for å se hvordan det gikk svarte på spørsmål enkelte hadde.

Under oppvarmingen var det fokus på å få bevegelsene i denne kataen til. Dette var blant annet forskjellige måter å bevege seg på for å komme seg ut av holdegrepene. Også i dag holdt vi oss innenfor de forskjellige seriene, og gjorde det på samme måte som på lørdagen. Dette ga fokus på rekkefølgen og alle elementene i kataene.

Som ved alle kurs, skulle man gjerne hatt enda mer tid til å kunne lære mer og fokusere enda mer på de vanskelige tingene. Alle deltakerne var likevel godt fornøyd, og opplevde mestring og inspirasjon fra kurset. Nå skal kunnskapen tas med hjem, der treningen fortsetter og lokale kata-konkurranser skal arrangeres.

Svenja Rahn
Styremedlem
Norges Judoforbund

161 Views0

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier