Regiongradering i Tromsø

Lørdag 1. juni ble det avholdt Regiongradering i Judoregion Nord, nærmere bestemt i Tromsø.

Det var 2 kandidater denne gangen, og begge skulle opp til teknisk gradering til 1. Dan.
Graderingssensor fra Dan-kommisjonen var Martin Helliesen og med som bisitter stilte Espen Tangen fra Tromsø Kampsportklubb-Judo.

Graderingen foregikk på Kraft Sportssenter på Norges artiske høyskole, campus Tromsø, og den startet opp kl. 11.00.

Fra venstre; Espen Tangen (bisitter), Solveig Enoksen (Snø JK), Magnus Lyngaas Enge (TSI-Judo), Martin Helliesen (Dan-kommisjon).

Graderingen var delt i tre deler med pause mellom hver del. Kandidatene viste teknisk pensum både i tachi- og ne-waza, kata og egne fordypningsteknikker.

Etter at alt pensum var gjennomgått, ble det en kort pause for vurdering.

Begge kandidatene bestod graderingen og vi har fått to nye personer som kan smykke seg med sort belte 1. Dan:

 • Solveig Enoksen, Snø Judoklubb
 • Magnus Lyngaas Enge, TSI-Judo

Gratulerer så mye!

For Dan-komisjonen
Martin H. Helliesen

169 Views0
Regiongradering i Sande

Lørdag 30. mars var det gradering i Judoregion Sør, nærmere bestemt i Sande i Vestfold.

Kandidatene med nytt farge på beltet etter gjennomført Dan-gradering. Fra venstre: Birgitte Ursin (Bisitter), Simon Eek Gerhardsen, Helene Eek Gerhardsen, Thea Lillegaard, Jesper Grude, Sigve Årnes, Petter Grime (Hovedsensor). Foto: Lars Sandnes

Det var fem kandidater til 1. Dan denne dagen. Graderingssensor var Petter Grime fra Dankomisjonen, som hadde med seg bisitter Birgitte Ursin fra BK-Judo. Graderingen startet klokken 10.00 og var effektivt ferdig til kl. 14.30.

Graderingen var delt i tre deler med pause mellom hver del. Kandidatene viste teknisk pensum både i tachi- og ne-waza, kata og egne fordypningsteknikker.

Etter at alt pensum var gjennomgått, ble det en kort pause for vurdering.

Alle kandidatene bestod graderingen og vi har fått fem nye personer med 1. Dan:

 • Helene Eek Gerhardsen
 • Thea Lillegaard
 • Jesper Grude
 • Sigve Årnes
 • Simon Eek Gerhardsen

Gratulerer til de nye sortbeltene!

Petter Grime
Dan-kommisjonen

133 Views0
Regiongradering i Trondheim

Lørdag 9. desember møtte 11 kandidater til dan-gradering. I hovedsak var dette unge konkurranseutøvere. Teknikkene bar preg av det ved at de var dynamisk og effektivt utført. Kandidatene hadde tatt til seg at de skulle vise teknikkene ved at elementene var tydelige og synlige.

Filippa Brovold utfører en kata-guruma på dan-graderingen. FOTO: Størker Moe
Kandidater med ny grad etter gjennomført dan-gradering. Bak fra venstre: Sebastian Duborgh, Kornelius Eilertsen, Snorre Johansen (Bisitter), Alf Birger Rostad (Hovedsensor), Knut Harefallet (Sensor), Matias Kollerud, Christopher Kjølner. Foran fra venstre: Sigurd Stokke, Gustav Brovold, Iselin Tiller, Filipa Brovold, Stine Marie Røsæg, Brage Brataas, Magne Moe. FOTO: Størker Moe

Graderingen foregikk ved at alle kandidatene startet i ne waza med egen partner, deretter skulle de skifte og arbeide med to av de andre kandidatene. Tachi waza ble gjennomført på samme måte. I bevegelsesoppgavene jobbet de igjen med egen partner, men visningene var samtidig for alle kandidatene. Sensorene betraktet teknikkene ved å bevege seg omkring på matta, samtidig som de gjorde sine notater.

Fordypningene ble gjennomført ved at partnerne jobbet sammen og hver enkelt viste og presenterte egne teknikker for kommisjonen. Her ble det tidvis presentert svært innsiktsfulle, varierte og presise tekniske og muntlige presentasjoner.

Kata-delen av graderingen er en krevende øvelse. Krevende i det perspektivet at utøveren må bruke tid og energi for å opparbeide egne ferdigheter, men også mye tid i samhandling med partner. En dan-gradering innebærer at kandidatene selv har ansvaret for planlegging, trening og gjennomføring. Og trenerne er veiledere. Prinsippet er kjent fra skole- og universitetssystemet og resultater og honorering varierer tilsvarende.

Da de ferske svart-belte-utøverne hadde mottatt sine diplomer fikk de noen gode råd. Som svart-belte blir du et enda tydeligere forbilde. Utøverne og omverdenen oppfatter deg med rette som en person med en ekstraordinær innsikt og forståelse i Judo. Det må du leve opp til. I det perspektivet er graden en ny step-stone for videre læring. Det er bra å se kamper på stevner, det er bra å se teknikker og konkurranser på youtube. Likevel må du supplere med selvstudier av tekst på internett og fra bøker. Lær navnene på teknikkene, og prinsipper og premisser for teknisk utøvelse. En svartbelte skal være som et «oppslagsverk» for klubbens medlemmer. Vi minner om at utdanning er en av Kodokan judos fem bærende elementer.

Graderingskommisjonen var Region- og hovedsensor Alf Birger Rostad i Judoregion Midt, Regionsensor Knut Harefallet fra Judoregion Øst og bisitter Snorre Johansen fra Innherred Judo- og BJJ-klubb.

Alf Birger Rostad
Regionsensor Judoregion Midt

121 Views0
Høring: Nytt Graderingsreglement for DAN-grader

Forbundsstyret tok tidligere initiativ til en grundig gjennomgang av dagens Graderingsreglement (GR) for DAN-grader. Dagens regelverk blir oppfattet som rigid og favoriserende for enkelte grupper. Manglende samsvar med IJFs retningslinjer for DAN-grader og vanskeliggjørende formaliteter var videre avgjørende for ønsket om et nytt GR.

Et utkast til et helt nytt GR ble utarbeidet og presentert for FS på styremøte i november og på klubbseminaret på Gardermoen 1.-2. desember. Forslag til nytt GR ligger her og kan lastes ned:

Andre relevante dokumenter:


Forslaget til nytt regelverk for graderinger, tar ikke hensyn til dagens reglementer. Det skal lages flere muligheter til DAN-gradering avhengig av alder, aktivitetsnivå og innsats/betydning, samt om dine meritter er opparbeidet administrativt, eller som utøver, dommer, trener, og om du har virket på nasjonalt eller internasjonalt nivå. Videre skal GR gjøres enkelt å forstå, og være så kortfattet som mulig, slik at det kan bli tilgjengelig for flest mulig, og dermed bli et verktøy for personlig utvikling.

Hensikt
Graderingsreglementet skal være hensiktsmessig og brukes til judoutøveres utvikling. Mulighetene skal være lik for alle, og ikke tilpasset eksperter på enkelte områder. En gradering skal være en kvalitetskontroll, samtidig ønsker vi at flere skal gradere seg og at det skal bli en naturlig del av en utøvers judokarriere.

Kvaliteten skal ikke reduseres – men tilgjengeligheten skal bedres. I dette ligger det blant annet at steget til 1. dan, som i dag virker høyt, skal være en naturlig forlengelse av 1. kyu gradering. Videre skal det være bedre tilrettelagt for å kunne gjennomføre DAN-graderinger gjennom hele judokarrieren.

Honorære grader
Honorære grader vil implementeres i GR og det skal ikke lenger være et eget reglement for tildeling av honorære dan-grader. Innplassering i kategori gjelder som vanlig, det vil si at man må kunne innplasseres. Alder og tid siden siste gradering må være oppfylt, men Styret kan sette til side krav om Kata, Masterclass og Gradering. Dette kan gjøres maksimalt en gang per person. Frivillig arbeid og dugnadsånd vil belønnes i større grad i andre former enn DAN-grader, for eksempel gjennom honorære utmerkelser i gull, sølv og bronse.

Alle oppfordres til å lese forslaget, og presentasjonen fra Klubbseminaret.
Innspill sendes til Fagsjef innen 6. januar 2019.

Stine Lastein
Fagsjef
Norges Judoforbund

78 Views0
Regional dan-gradering i Fredrikstad

Lørdag 1. september ble det avholdt regional gradering i Fredrikstad. 4 kandidater var oppmeldt til gradering. Sensorer fra NJF Dankomisjonen var Martinn H. Helliesen, 5. dan og Petter Grime, 4. dan. Forbundet representant som åpnet graderingen med noen velvalgte ord var Svenja Rahn.

Dørene åpnet kl. 09.00, de fleste kandidatene med uke var tildlig i gang med forberedelsene til dagens eksaminering. Spenningen var til å ta og føle på før oppstart.

Kandidater med nye dan-grader: Kirsten Lybeck, Erik Skare og Sebastian Duborgh.

Kl. 10.00 etter åpning og presentasjon av dagen oppsett var graderingen i gang. Oppskriftsmessig startet programmet med yako-soku-geiko i ne waza og tachi waza , hvor kandidatene ble bedt om å vise ulike teknikker i ulike situasjoner. Så ble kataene fremvist og til slutt viste hver kandidat sine fordypningsteknikker.

Etter vurdering av samtlige deler av graderingen, kunne sensorene kunngjøre at tre av fire kandidater besto.

Oppfordrer alle som går med planer om gradering om å oppsøke kompetanse fra kyndige judoka eller trenerbanken. I dag finnes det flere i med høy kompetanse på feltet.

Følgende nye dan-grader ble tildelt:

 • Erik Skare, 3. dan
 • Kirsten Lybeck, 1. dan
 • Sebastian Duborgh, 1. dan.

Vi gratulerer alle nye dan grader!


Martin H Helliesen og Petter Grime

Dan-komisjonen
Norges judoforbund

119 Views0
Nasjonal gradering i Bærum

Lørdag 2. juni ble det avholdt Nasjonal gradering på Nadderud i Bærum. 7 kandidater var påmeldt til graderingen, noe som er vesentlig færre enn ifjor. Dette skyldes nok at det fra i år ikke lenger åpnes for å gradere til 1. dan på Nasjonal gradering.

Sensorer fra NJFs Dan-kommisjon var Knut Harefallet, 6. dan, Martin Haga Helliesen, 5. dan og Petter Grime, 4. dan. Judoforbundets president Jørgen Hillestad overvar også graderingen.

Kandidater og sensorer ønskes velkommen av Fagsjefen. FOTO: Jørgen Hillestad

Graderingen startet alle med yako-soku-geiko i ne waza og tachi waza, hvor kandidatene ble bedt om å vise ulike teknikker i ulike situasjoner. Så ble kataene fremvist og til slutt viste hver kandidat sine fordypningsteknikker. Med mange kataer og fordypningsteknikker ble det en lang dag for både sensorer og kandidater.

Kandidatene, uker og sensorer etter en vel gjennomført gradering. FOTO: Jørgen Hillestad

Etter vurdering av samtlige deler av graderingen, kunne sensorene kunngjøre at alle besto. Følgende nye dan-grader ble tildelt:

2. dan
Kim Brynildsen, Trondheim Judo Kwai
Sander Berli, Ippon Judoklubb

3. dan
Shino Wilberg, Lier Judoklubb

4. dan
Pål Herlof Herlofsen, Lier Judoklubb
Geir Reehorst, Ippon Judoklubb

5. dan
Gunnar Heffermehl, Ippon Judoklubb

Michelle Harefallet, Fredrikstad Kampsportklubb, var kandidat til 3. dan. På grunn av et uventet frafall fra en av sensorene i Dan-kommisjonen, ble det avholdt en gradering for henne på fredagen. Dette fordi hun skulle bruke Knut Harefallet som uke.
Hun besto også sin gradering.

Vi gratulerer alle med nye dan-grader!

Stine Lastein
Fagsjef
Norges Judoforbund

110 Views0
Regional Dan-gradering i Sandnes

Søndag 18 mars ble det avholdt regional Dan-gradering i Region Vest. Graderingene har blitt avholdt i ulike klubber sine dojoer, men ble denne gangen avholdt i Sandnes judoklubb sine lokaler. Sensor fra Dan-kommisjonen er Martin H Helliesen og denne gangen var Harald Monsen bisitter.

Alle kandidatene besto graderingen. Fra venstre: Svein Erik Rud (FS), Harald Monsen (bisitter), Susanne Weil, Michael Michaelsen, Ove Gusevik og Martin H. Helliesen (sensor).

Vi som mål å variere med ulike bisittere, slik at flere får anledning til å være med å høste erfaring. Nyttig å ta med seg hjem til sine respektive klubber.

Tre utøvere gikk denne gangen opp til 1.dan. Eksamineringen startet kl. 10.00. Kandidatene fikk vist sine ferdigheter i tachi waza, ne waza, kata (nage no kata) og avsluttet med fordypningsteknikker.

Alle kandidatene besto graderingen.
Gratulerer til

 • Susanne Weil, Sola Judoklubb
 • Michael Michaelsen. Gausel Judoklubb
 • Ove Gusevik, Ippon Judoklubb

Martin H Helliesen
Dan-kommisjonen og Graderingssensor for Judoregion Vest

118 Views0
Regional Dan-gradering i Sande
Kandiater og sensorer etter endt gradering. Fra venstre: Petter Grime, Kim Brynildsen (uke), Marie Sørby Jensen, Kristoffer Halmøy, Are Burum og Per-Arne Grime.

I helgen var det regional Dan-gradering i Region Sør, avholdt i dojoen til Sande Sportsklubb. Sensorer var Petter Grime og Per-Arne Grime.

Tre kandidater var oppmeldt til 1. dan. Graderingen startet kl. 10.00, som vanlig ble den delt opp i tre deler. Kandidatene måtte vise obligatoriske teknikker i tachi waza og ne waza, og kata. Til slutt ble de eksaminert i fordypningsteknikker.

Alle tre viste gode kunnskaper og egenskaper for en Dan-gradering. Vi gratulerer tre nye sortbelter i Norge:

 • Kristoffer Halmøy, NJJK
 • Are Burum, NJJK
 • Marie Sørby Jensen, BK judo

Petter Grime
Dan-kommisjonen

91 Views0
Direkte kampgradering for Madelene og Julie

To utøvere har i det siste markert seg i internasjonale konkurranser. På bakgrunn av oppnådde resultater har Forbundsstyret vedtatt å tildele dan-grader ved direkte kampgradering til disse to.

Nye dan-grader til Madelene Rubinstein og Julie Wikdahl. Foto: Wellington Gjøslien Martins

Madelene Rubinstein, Fredrikstad Kampsportklubb
Madelene Rubinstein er Norges desidert beste konkurranseutøver og har gjennom flere år vist internasjonal klasse. Hun har oppnådd 4 medaljer og 5 plasseringer i Europa cup, og 1 medalje og 2 plasseringer i World Cup. Hun var den første norske utøveren som vant en World Cup turnering på 9 år.

På bakgrunn av dette ble Rubinstein tildelt 2. dan

Julie Wikdahl, Trondheim Judo Kwai
Julie Wikdahl konkurrerer i para-konkurranser. Hun har vært aktiv konkurranseutøver i flere år og reiser jevnlig på internasjonale stevner. I år deltok hun i det første Special Needs-VM i regi av IJF, hvor hun ble verdensmester.

På bakgrunn av dette ble Wikdahl tildelt 1. dan

Vi gratulerer!

Stine Lastein
Fagsjef
Norges Judoforbund

96 Views0
Honorær 5. Dan til Sven-Ove Johansen

Sven-Ove Johansen er tildelt Honorær 5. Dan for sin innsats i Judosporten over en lang årrekke. Overrekkelsen ble gjort av President Geir Reehorst under helgens Vestlandscup i Sandnes.

Honorær 5. Dan

Sven-Ove startet med Judo høsten 1978 i Holmestrand, og var med fra starten av Holmestrand Judoklubb i januar 1979. Han er i dag medlem i Sande Sportsklubb, og har tidligere mottatt 4. Dan honorært tilbake i 2008.

Sven-Ove har bidratt med frivillig arbeid i mange år gjennom ulike verv i både klubb, krets og forbund. I de siste 20 årene har han vært medlem og leder av Dommerkomiteen, leder av Organisasjonskomiteen for World Cup stevnet som ble avholdt i Drammen i 2008, medlem i Stevne- og terminkomité, medlem av rådet for mennesker med funksjonsnedsettelse og valgkomité i NJF.

Sven-Ove har hatt en lang og aktiv dommerkarriere, både nasjonalt og internasjonalt. Han har de siste 20 årene dømt i gjennomsnitt 25-30 dommerdagsverk hvert år. I 2007 besto han lisensiering til IJF A dommer under World Cup stevne i Perth (Australia).

Gratulerer så mye med en vel fortjent 5. Dan!

95 Views0

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier