Endringer: Judokort og klubbgraderinger

I 2018 ble judokortet innført for å erstatte judopass og graderingsmerker.

Bakgrunnen for dette var at ordningen med judopass og merker var gammeldags, og tungvint for klubbene å administrere. Det var også et ønske om å sikre et godt ID-system for utøvere, et bevis på oppnådd beltegrad (og annen kompetanse), og at alle utøvere skulle ha tilgang på et synlig forsikringsbevis.

Planen var at det fysiske judokortet skulle være midlertidig frem til vi fikk alt digitalisert.

NJF har i høst foretatt en evaluering og kommet frem til at vi ikke kan fortsette å lage nye judokort. Dette er fordi vi har for lave inntekter (veldig få klubber registrerer graderinger), og det går dermed ikke i balanse. Derfor tar vi dette grepet og sender ikke ut nye judokort i 2020.

Last ned lisenskort og ha oversikt over forsikringstatus.

Å ha et fysisk judokort er ikke et krav i seg selv og heller ikke noe det er behov for. Utøverne kan fremdeles beholde judokortet som man tidligere har fått, men det er også mulig å finne all nødvendig person ID og lisensstatus andre steder.

Hvor finner du opplysninger nå?

I Min Idrett, som er din personlige portal i idrettsystemene, vil alle medlemmer ha oversikt over egne opplysninger:

 • Se medlemskap i idrettslag og grener
 • Se og endre din personlig informasjon
 • Samle alle familiemedlemmer og få oversikt i idrettshverdagen
 • Se hvilke funksjoner og verv som er registrert på deg
 • Se lisensstatus (judoforsikring) og skrive ut lisenskort (lagre på mobilen via Appen)
 • Se kompetanse og beltegrad som er registrert på deg
 • Tilgang til egen Idretts-CV som kan lastes ned

Alle som er registrert som medlem av et idrettslag eller med tillitsverv eller andre funksjoner i idretten blir registrert i idrettens databaser.

Totalt sett finnes det et stort antall registrerte personer i idrettens database, og det er derfor viktig for deg som enkeltmedlem og for dine lag og forbund, at opplysningene som er registrert er korrekte.

Aldri vært logget inn i Min idrett?

Se informasjon om innlogging og tilgang til Min Idrett i brukerveiledningen.

Registrere klubbgraderinger

Alle klubber må registrere egne gjennomførte graderinger (mon/kyu). Det er to alternative måter å gjøre dette på:

1. Opprette graderinger idrettskurs.nif.no (GRATIS!)
Se brukerveiledning.

2. Sende inn lister over gjennomførte graderinger til NJF v/organisasjonsansvarlig. Vi bistår med å tildele utøverne den nye graden i medlemssystemet (Pris kr. 60,- pr grad/utøver).

Hva med digitaliseringen?

Å ha et digitalt judokort / medlemskort, med de mest nødvendige elementene, er et mål for Judoforbundet. Det er langsiktige prosesser og vi er i dialog med NIF IT om mulig løsninger som kan dekke våre behov.

NIF jobber med flere pågående digitale prosjekter for å gjøre hverdagen enklere for klubber og idrettslag. De som er interesserte og ønsker å vite mer om de nye verktøyene kan lese mer på idrettsforbundet.no.

I denne sammenheng vil det kunne bli muligheter til å gjøre judokortet digitalt, og vi ser fremover mot mer avklaring i løpet av 2020.

Spørsmål kan rettes til administrasjonen.

195 Views0
Nytt Graderingsreglement for DAN-grader

Forbundsstyret vedtok 29. november 2019 et nytt Graderingsreglement for DAN-graderinger. Det nye reglementet er resultatet av en grundig prosess med blant annet høringer og flere innspillsrunder. Det ble tidligere i år opprettet en arbeidsgruppe som fikk i oppdrag å utarbeide et forslag basert på de innspill som har kommet. Gruppen har bestått av Geir Reehorst, Rosalie A. Evans, Arild Maka, Knut Harefallet og Jørn Terje Krekling.

Last ned:


Det nye graderingsreglementet gjelder fra 1.1.2020, med overgangsperioder definert i dokumentet. Det vil fremdeles være en obligatorisk prøve til alle dan-grader, men omfanget reduseres sammenliknet med dagens ordning og den kompliserte søknadsprosedyren forsvinner. Det vil videreinnføres en kategorisering av kandidater, men denne er forenklet og forbedret utgave av tidligere forslag som har vært presentert.

Reglementet for DAN-graderinger vil implementeres i eksisterende Graderingsreglement. Dagens ordning med Dan-kommisjonen vil videreføres, og det jobbes nå for å få på plass en regionsensor i JRM og JRN.

NB: Etter søknad til Utviklingsansvarlig, vil det gis dispensasjon til følgende i 2020:
– Bruke gammelt DAN-reglement også for 2. DAN i 2020.
– Bruke NJF-masterclas tatt i 2018 og 2019, dersom man går opp med nytt reglement, i 2020.

Fra 2021, gjelder kun NJF-masterclas tatt fra 01.01.20 og senere.

Spørsmål vedrørende den nye ordningen kan sendes til Utviklingsansvarlig

Stine Lastein
Generalsekretær
Norges Judoforbund

294 Views0
Regiongradering i Fredrikstad

Jahn Otto Paulsen og Torgrim Lien med nye beltefarger etter fullført gradering!

Lørdag 14. september 2019 ble det avholdt Regiongradering i Judoregion Øst, denne gangen i Fredrikstad. Det var 2 kandidater som var meldt opp til graderingen, og begge med teknisk gradering til 1. Dan.

Graderingssensor fra NJFs Dankommisjon var Knut Harefallet (6. Dan), og som bisitter var Alf Edmund Uhre (3. Dan) fra Romerike JK.

NJF var representert ved Lars Sandnes fra styret.

Dørene åpnet kl. 09.30, og selve graderingen var i gang kl. 11.00.

Begge kandidatene møtte vel forberedt, og har i lengre tid jobbet målrettet mot denne graderingen.

Vi kan gratulere Torgrim Lien og Jahn Otto Paulsen, begge fra Kinsa Judoklubb, med bestått 1. dan.

Gratulerer så mye!

Knut Harefallet
Graderingssensor, NJF

285 Views0
Nasjonal gradering i Oslo

Lørdag 25. mai ble den årlige nasjonale graderingen avholdt. Denne gangen i Oslo Judoklubb sine lokaler på Skullerud.
Her var det også godt besøkt med tilskuere for å se på graderingen.

Sensorer fra NJFs Dan-kommisjon var Knut Harefallet (6. Dan), Martin H. Helliesen (5. Dan) og Petter Grime (4. Dan). Judoforbundets representant var Svenja Rahn fra styret som fikk overvære graderingen. Det var 5 kandidater som skulle prøve seg til nye dan-grader.

Fra venstre: Petter Grime (Dan-kommisjon), Svenja Rahn (Styremedlem, NJF), Torbjørn Engebretsen (Sandnes JK), Lars Petter Totorp (Slemdal JK), Shino Wilberg (Lier JK), Martin Helliesen (Dan-kommisjon) og Knut Harefallet (Dan-kommisjon).

Graderingen startet med fri-serie i ne waza og etter hvert tachi waza.
Her var det fokus på variasjon og det å vise frem forskjellige teknikker i forskjellige situasjoner. Det ble så fremvist kataer før kandidatene viste og forklarte sine fordypningsteknikker.

Etter vurdering av samtlige deler av graderingen, kunne sensorene kunngjøre at følgende kandidater besto:

 • Torbjørn Engebretsen, 4. Dan
 • Lars Petter Totorp, 4 Dan
 • Shino Wilberg, 4. Dan

Gratulerer til alle med nye grader!

Mvh
Svenja Rahn
Styremedlem, NJF

261 Views0
Regiongradering i Tromsø

Lørdag 1. juni ble det avholdt Regiongradering i Judoregion Nord, nærmere bestemt i Tromsø.

Det var 2 kandidater denne gangen, og begge skulle opp til teknisk gradering til 1. Dan.
Graderingssensor fra Dan-kommisjonen var Martin Helliesen og med som bisitter stilte Espen Tangen fra Tromsø Kampsportklubb-Judo.

Graderingen foregikk på Kraft Sportssenter på Norges artiske høyskole, campus Tromsø, og den startet opp kl. 11.00.

Fra venstre; Espen Tangen (bisitter), Solveig Enoksen (Snø JK), Magnus Lyngaas Enge (TSI-Judo), Martin Helliesen (Dan-kommisjon).

Graderingen var delt i tre deler med pause mellom hver del. Kandidatene viste teknisk pensum både i tachi- og ne-waza, kata og egne fordypningsteknikker.

Etter at alt pensum var gjennomgått, ble det en kort pause for vurdering.

Begge kandidatene bestod graderingen og vi har fått to nye personer som kan smykke seg med sort belte 1. Dan:

 • Solveig Enoksen, Snø Judoklubb
 • Magnus Lyngaas Enge, TSI-Judo

Gratulerer så mye!

For Dan-komisjonen
Martin H. Helliesen

362 Views0
Regiongradering i Sande

Lørdag 30. mars var det gradering i Judoregion Sør, nærmere bestemt i Sande i Vestfold.

Kandidatene med nytt farge på beltet etter gjennomført Dan-gradering. Fra venstre: Birgitte Ursin (Bisitter), Simon Eek Gerhardsen, Helene Eek Gerhardsen, Thea Lillegaard, Jesper Grude, Sigve Årnes, Petter Grime (Hovedsensor). Foto: Lars Sandnes

Det var fem kandidater til 1. Dan denne dagen. Graderingssensor var Petter Grime fra Dankomisjonen, som hadde med seg bisitter Birgitte Ursin fra BK-Judo. Graderingen startet klokken 10.00 og var effektivt ferdig til kl. 14.30.

Graderingen var delt i tre deler med pause mellom hver del. Kandidatene viste teknisk pensum både i tachi- og ne-waza, kata og egne fordypningsteknikker.

Etter at alt pensum var gjennomgått, ble det en kort pause for vurdering.

Alle kandidatene bestod graderingen og vi har fått fem nye personer med 1. Dan:

 • Helene Eek Gerhardsen
 • Thea Lillegaard
 • Jesper Grude
 • Sigve Årnes
 • Simon Eek Gerhardsen

Gratulerer til de nye sortbeltene!

Petter Grime
Dan-kommisjonen

329 Views0
Regiongradering i Trondheim

Lørdag 9. desember møtte 11 kandidater til dan-gradering. I hovedsak var dette unge konkurranseutøvere. Teknikkene bar preg av det ved at de var dynamisk og effektivt utført. Kandidatene hadde tatt til seg at de skulle vise teknikkene ved at elementene var tydelige og synlige.

Filippa Brovold utfører en kata-guruma på dan-graderingen. FOTO: Størker Moe

Kandidater med ny grad etter gjennomført dan-gradering. Bak fra venstre: Sebastian Duborgh, Kornelius Eilertsen, Snorre Johansen (Bisitter), Alf Birger Rostad (Hovedsensor), Knut Harefallet (Sensor), Matias Kollerud, Christopher Kjølner. Foran fra venstre: Sigurd Stokke, Gustav Brovold, Iselin Tiller, Filipa Brovold, Stine Marie Røsæg, Brage Brataas, Magne Moe. FOTO: Størker Moe

Graderingen foregikk ved at alle kandidatene startet i ne waza med egen partner, deretter skulle de skifte og arbeide med to av de andre kandidatene. Tachi waza ble gjennomført på samme måte. I bevegelsesoppgavene jobbet de igjen med egen partner, men visningene var samtidig for alle kandidatene. Sensorene betraktet teknikkene ved å bevege seg omkring på matta, samtidig som de gjorde sine notater.

Fordypningene ble gjennomført ved at partnerne jobbet sammen og hver enkelt viste og presenterte egne teknikker for kommisjonen. Her ble det tidvis presentert svært innsiktsfulle, varierte og presise tekniske og muntlige presentasjoner.

Kata-delen av graderingen er en krevende øvelse. Krevende i det perspektivet at utøveren må bruke tid og energi for å opparbeide egne ferdigheter, men også mye tid i samhandling med partner. En dan-gradering innebærer at kandidatene selv har ansvaret for planlegging, trening og gjennomføring. Og trenerne er veiledere. Prinsippet er kjent fra skole- og universitetssystemet og resultater og honorering varierer tilsvarende.

Da de ferske svart-belte-utøverne hadde mottatt sine diplomer fikk de noen gode råd. Som svart-belte blir du et enda tydeligere forbilde. Utøverne og omverdenen oppfatter deg med rette som en person med en ekstraordinær innsikt og forståelse i Judo. Det må du leve opp til. I det perspektivet er graden en ny step-stone for videre læring. Det er bra å se kamper på stevner, det er bra å se teknikker og konkurranser på youtube. Likevel må du supplere med selvstudier av tekst på internett og fra bøker. Lær navnene på teknikkene, og prinsipper og premisser for teknisk utøvelse. En svartbelte skal være som et «oppslagsverk» for klubbens medlemmer. Vi minner om at utdanning er en av Kodokan judos fem bærende elementer.

Graderingskommisjonen var Region- og hovedsensor Alf Birger Rostad i Judoregion Midt, Regionsensor Knut Harefallet fra Judoregion Øst og bisitter Snorre Johansen fra Innherred Judo- og BJJ-klubb.

Alf Birger Rostad
Regionsensor Judoregion Midt

242 Views0
Høring: Nytt Graderingsreglement for DAN-grader

Forbundsstyret tok tidligere initiativ til en grundig gjennomgang av dagens Graderingsreglement (GR) for DAN-grader. Dagens regelverk blir oppfattet som rigid og favoriserende for enkelte grupper. Manglende samsvar med IJFs retningslinjer for DAN-grader og vanskeliggjørende formaliteter var videre avgjørende for ønsket om et nytt GR.

Et utkast til et helt nytt GR ble utarbeidet og presentert for FS på styremøte i november og på klubbseminaret på Gardermoen 1.-2. desember. Forslag til nytt GR ligger her og kan lastes ned:

Andre relevante dokumenter:


Forslaget til nytt regelverk for graderinger, tar ikke hensyn til dagens reglementer. Det skal lages flere muligheter til DAN-gradering avhengig av alder, aktivitetsnivå og innsats/betydning, samt om dine meritter er opparbeidet administrativt, eller som utøver, dommer, trener, og om du har virket på nasjonalt eller internasjonalt nivå. Videre skal GR gjøres enkelt å forstå, og være så kortfattet som mulig, slik at det kan bli tilgjengelig for flest mulig, og dermed bli et verktøy for personlig utvikling.

Hensikt
Graderingsreglementet skal være hensiktsmessig og brukes til judoutøveres utvikling. Mulighetene skal være lik for alle, og ikke tilpasset eksperter på enkelte områder. En gradering skal være en kvalitetskontroll, samtidig ønsker vi at flere skal gradere seg og at det skal bli en naturlig del av en utøvers judokarriere.

Kvaliteten skal ikke reduseres – men tilgjengeligheten skal bedres. I dette ligger det blant annet at steget til 1. dan, som i dag virker høyt, skal være en naturlig forlengelse av 1. kyu gradering. Videre skal det være bedre tilrettelagt for å kunne gjennomføre DAN-graderinger gjennom hele judokarrieren.

Honorære grader
Honorære grader vil implementeres i GR og det skal ikke lenger være et eget reglement for tildeling av honorære dan-grader. Innplassering i kategori gjelder som vanlig, det vil si at man må kunne innplasseres. Alder og tid siden siste gradering må være oppfylt, men Styret kan sette til side krav om Kata, Masterclass og Gradering. Dette kan gjøres maksimalt en gang per person. Frivillig arbeid og dugnadsånd vil belønnes i større grad i andre former enn DAN-grader, for eksempel gjennom honorære utmerkelser i gull, sølv og bronse.

Alle oppfordres til å lese forslaget, og presentasjonen fra Klubbseminaret.
Innspill sendes til Fagsjef innen 6. januar 2019.

Stine Lastein
Fagsjef
Norges Judoforbund

190 Views0
Regional dan-gradering i Fredrikstad

Lørdag 1. september ble det avholdt regional gradering i Fredrikstad. 4 kandidater var oppmeldt til gradering. Sensorer fra NJF Dankomisjonen var Martinn H. Helliesen, 5. dan og Petter Grime, 4. dan. Forbundet representant som åpnet graderingen med noen velvalgte ord var Svenja Rahn.

Dørene åpnet kl. 09.00, de fleste kandidatene med uke var tildlig i gang med forberedelsene til dagens eksaminering. Spenningen var til å ta og føle på før oppstart.

Kandidater med nye dan-grader: Kirsten Lybeck, Erik Skare og Sebastian Duborgh.

Kl. 10.00 etter åpning og presentasjon av dagen oppsett var graderingen i gang. Oppskriftsmessig startet programmet med yako-soku-geiko i ne waza og tachi waza , hvor kandidatene ble bedt om å vise ulike teknikker i ulike situasjoner. Så ble kataene fremvist og til slutt viste hver kandidat sine fordypningsteknikker.

Etter vurdering av samtlige deler av graderingen, kunne sensorene kunngjøre at tre av fire kandidater besto.

Oppfordrer alle som går med planer om gradering om å oppsøke kompetanse fra kyndige judoka eller trenerbanken. I dag finnes det flere i med høy kompetanse på feltet.

Følgende nye dan-grader ble tildelt:

 • Erik Skare, 3. dan
 • Kirsten Lybeck, 1. dan
 • Sebastian Duborgh, 1. dan.

Vi gratulerer alle nye dan grader!


Martin H Helliesen og Petter Grime

Dan-komisjonen
Norges judoforbund

222 Views0
Nasjonal gradering i Bærum

Lørdag 2. juni ble det avholdt Nasjonal gradering på Nadderud i Bærum. 7 kandidater var påmeldt til graderingen, noe som er vesentlig færre enn ifjor. Dette skyldes nok at det fra i år ikke lenger åpnes for å gradere til 1. dan på Nasjonal gradering.

Sensorer fra NJFs Dan-kommisjon var Knut Harefallet, 6. dan, Martin Haga Helliesen, 5. dan og Petter Grime, 4. dan. Judoforbundets president Jørgen Hillestad overvar også graderingen.

Kandidater og sensorer ønskes velkommen av Fagsjefen. FOTO: Jørgen Hillestad

Graderingen startet alle med yako-soku-geiko i ne waza og tachi waza, hvor kandidatene ble bedt om å vise ulike teknikker i ulike situasjoner. Så ble kataene fremvist og til slutt viste hver kandidat sine fordypningsteknikker. Med mange kataer og fordypningsteknikker ble det en lang dag for både sensorer og kandidater.

Kandidatene, uker og sensorer etter en vel gjennomført gradering. FOTO: Jørgen Hillestad

Etter vurdering av samtlige deler av graderingen, kunne sensorene kunngjøre at alle besto. Følgende nye dan-grader ble tildelt:

2. dan
Kim Brynildsen, Trondheim Judo Kwai
Sander Berli, Ippon Judoklubb

3. dan
Shino Wilberg, Lier Judoklubb

4. dan
Pål Herlof Herlofsen, Lier Judoklubb
Geir Reehorst, Ippon Judoklubb

5. dan
Gunnar Heffermehl, Ippon Judoklubb

Michelle Harefallet, Fredrikstad Kampsportklubb, var kandidat til 3. dan. På grunn av et uventet frafall fra en av sensorene i Dan-kommisjonen, ble det avholdt en gradering for henne på fredagen. Dette fordi hun skulle bruke Knut Harefallet som uke.
Hun besto også sin gradering.

Vi gratulerer alle med nye dan-grader!

Stine Lastein
Fagsjef
Norges Judoforbund

209 Views0

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier