Norges Judoforbund

NJF tekst
Skriv ut artikkel

Ny organisering av dommervirksomheten i NJF

Forbundsstyret vedtok tidligere i år å legge ned Dommerkomitéen. Administrasjonen har i høst i samarbeid med styret arbeidet med å finne en egnet organisering av dommervirksomheten i sin helhet.

Organisasjonskart av dommervirksomheten i NJF, vedtatt av FS 3. november 2017

Et utkast til ny organisering ble først presentert på årets dommerseminar i høst. En modifisert utgave ble så vedtatt på forbundsstyremøtet 3. november. Denne ivaretar alle nødvendige oppgaver og imøtekommer eksterne krav.

Den nye organiseringen har en struktur der oppgaver og ansvar vil fordeles på flere personer. Dette legger til rette for at flere involverer seg og at arbeidsbyrden blir mindre på den enkelte.

De viktigste endringene blir som følger:

Vi vil nå jobbe for å finne egnede kandidater til de ulike rollene som skal bemannes innen utgangen av året. Spørsmål vedrørende organiseringen kan rettes til Fagsjef

Stine Lastein
Fagsjef
Norges Judoforbund


Publisert 15. november 2017, kl. 19:33 (sist oppdatert: 15. november 2017, kl. 19:33) av Stine Lastein

Legg igjen en kommentar