257 Views

En ny koronabølge er nå også rammet Norge, og som resten av Europa er vi i en svært alvorlig situasjon når det gjelder Covid-19.

Regjeringen holdt 6. november en pressekonferanse der de kom med ytterligere nasjonale innstramninger for å stoppe smittespredningen. Tiltakene er inngripende, men helt nødvendige, om vi skal unngå en ny nedstenging slik vi endte opp med i mars.

De neste ukene er helt avgjørende og vi må ta dette på alvor:

Hold deg i størst mulig grad hjemme og begrens den sosiale kontakten med andre mennesker.

Idrettsaktivitet og trening

De nye nasjonale tiltakene berører ikke barne- og ungdomsidretten, toppidretten eller myndighetenes prioriteringer for voksne i breddeidretten.

Derimot ber regjeringen kommuner som opplever høyt smittepress om å vurdere nye innstramminger for idretten. Kommunene kan derfor stenge ned idretten for barn og unge, hvis situasjonen lokalt tilsier at det er nødvendig.

Det er svært viktig at alle idrettslag følger med på informasjon fra kommunene. Det er flere kommuner og regioner som har egne regler og tiltak for idrettsaktivitet. F.eks så er det i Oslo ikke åpnet opp for breddeidrett for voksne (fase 1), mens det i Lier Kommune er en midlertidig nedstenging av breddeidretten for barn og unge.

De viktigste tiltakene for idrettslag og utøvere:

  • Hold deg hjemme hvis du er syk
  • Vask hender og utstyr før og etter trening
  • Gå eller sykle til trening, ikke ta kollektivt!
  • Hold avstand når du ikke er i aktivitet.

Status vedrørende judotrening og aktivitet

Norges Judoforbund forholder seg til anbefalinger fra regjeringen og helsemyndighetene når det gjelder covid-19.

For barn og unge under 26 år er det åpent for judotrening i små grupper, og for utøvere under 20 år er det åpent for konkurranser innenfor egen judoregion.

Per i dag er det fremdeles ikke mulig å arrangere nasjonale konkurranser. Vi er alle utålmodige, og vi er mange som ønsker å konkurrere igjen. Vi må fremdeles vente på dette.

Det er gledelig at det har foregått noe aktivitet denne høsten:

For Landslaget har dette året blitt langt fra slik de så for seg. Vi skulle helst sett at utøverne hadde vært mest mulig ute og konkurrert og trent med de aller beste. Istedenfor er de hjemme i Norge, men de legger ned utallige mange treningstimer og det lover veldig bra.

Mange klubber har også vært flinke å arrangere lokale tiltak for sine barn og unge, og flere tilbyr alternativ trening for voksne som styrketrening, sirkeltrening og uchi komi-trening med strikk.

Det er flere klubber som opplever økt rekruttering eller som har en stabil medlemsmasse. Det er gledelig å høre at klubber har mange engasjerte og lojale utøvere. Samtidig vet vi at mange klubber opplever frafall og det bekymrer oss.

Mange klubber har søkt om aktivitetstilskudd fra NJF.

Per idag er det totalt utbetalt 120 000 kroner til 11 klubber. Flere klubber har søkt og det vil bli tildelt mer støtte til flere i tiden fremover.

Vi håper tilskuddet kommer til nytte!

Hvordan berøres judoaktiviteten fremover

Judoforbundet er i gang å planlegge kalender for 2021. Vi planlegger for et normalt år, men også for et år der vi kan være nødt til å måtte være fleksible med tanke på endring og kanselleringer.

Covid-19 kan vare lenge, derfor forbereder vi oss til et annerledes år.

Vår viktigste anmodning til klubbene er å holde hjulene i gang:

  • Tilby alternativ trening for voksne (eks.: styrke, basis, sirkel, strikk, bevegelighet – både utendørs og innendørs – med en sosial tilnærming)
  • Ha dialog med medlemmene!
  • Tydelig kommunikasjon til foreldrene!
  • Tilby jevnlig aktivitet for barn og unge (eks.: ordinær trening, lagturninger, klubbmesterskap, lek og moro – med en sosial tilnærming).

Les pressemelding fra Regjeringen.

Les pressemelding fra Norges Idrettsforbund.

Gå til temaside for koronavirus på NIF sine nettside.

Gå til samlesiden om Covid-19 på NJF sine nettsider.

Coverbilde: Christian Wolff / www.judobilder.org

Lill Merethe Tjeldvoll

Ansvar: Organisasjon | Telefon: 21 02 98 23 | Mobil: 45253401

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier