123 Views

Det ble vedtatt en rekke lovendringer på Idrettstinget våren 2019. Enkelte tredde i kraft umiddelbart, og de resterende 1.1.2020. NJF forplikter å revidere sitt lovverk slik at det samsvarer med endringene. Der det ikke er samsvar mellom NJFs lov og lov tilhørende overordnede ledd, er det sistnevnte som er gjeldende, uavhengig av særidrettstingets vedtak.

Lov for NJF 2020 er basert på mal utarbeidet av NIF etter Idrettstingets vedtak. Det er tatt utgangspunkt i malen og NJFs nåværende lovtekst. Ny lovtekst med merkede endringer kan lastes ned her:

Følgende er verdt å merke seg:

  • Kontrollkomite erstattes av et kontrollutvalg som får utvidet myndighet.
  • Valgbarhet av arbeidstakere – personer med mindre enn 20 % stillingsbrøk/inntekt på mindre enn 1 G kan velges til verv
  • Kjønnsfordeling ved representasjon på Tinget etc.: Kan gi disp. på bakgrunn av uforutsette forhold
  • Varamedlemmer skal rangeres
  • FS oppdaterer lovverk ihht NIFs lov, trenger ikke tingbehandles
  • Generalsekretær har ikke lenger forslagsrett på Tinget
  • FS skal ha minste ett styremedlem som på valgtidspunktet var under 26 år.

Den enkelte region skal også revidere sin lov i henhold til Idrettstingets vedtak. Disse skal godkjennes av NJF sentralt. Generalsekretæren har utarbeidet et utkast som er sendt ut til den enkelte region. Ved behov for bistand kan regionledere henvende seg til NJF sentralt.

Om du mener det nye lovverket inneholder feil eller mangler, er vi takknemlinge for innspill.


Stine Lastein

Generalsekretær
Norges Judoforbund

Stine Lastein

Generalsekretær | Telefon: 21 02 98 21 | Mobil: 93441760

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier