234 Views

Under Sola Julecup 2019 den 07.12.2019 ble det utdelt en honorær utmerkelse i sølv til Jan Robert Kristensen. Han har betydd mye for Norsk Judo og fremfor alt på Vestlandet helt siden 1978. Her følger en liten oversikt over Kristensens innsats for norsk judo.

Jan Robert Kristensen fikk tildelt honorær utmerkelse i sølv for sin innsats. FOTO: Ådne Lie

Jan Robert Kristensen startet sin karriere i Stavanger Judoklubb den i 1978. Her startet han som hjelpetrener sammen med Harald Monsen. Fra 1979 til 2014 var han hovedtrener i Stavanger Judoklubb. Han har møtt på flere store utfordringer som trener og disse har han klart å løse på en god måte. Han har ledet Stavanger Judoklubb frem til flere NM medaljer som trener. I største del av perioden var han helt alene om å være trener for alle partier (barn, ungdom, voksne samt nybegynnere). Har i hele denne perioden også fungert som hovedgraderingssensor.

Han har hele sin tid i Stavanger Judoklubb ønsket å være en døråpner som en del av sitt verv for nye utøvere og har alltid strukket seg langt for å være en inkluderende trener. Han har alltid hatt oppmerksomhet mot de utøverne som trenger ekstra hjelp på trening.

Han ble utdannet C-dommer i 1987. Har dømt aktivt lokalt fra 1987 til 2014. Videre har han vært engasjert kretstrener (tidl. Rogaland Judokrets) i to perioder. Den første perioden var fra 1991 til 1995. Den siste perioden fra 2005 til 2007.

Har vært stevneleder for flere lokale stevner i Stavanger Judoklubb. Han har vært stevneleder og lagleder/Coach for over 200 stevner fra 1978 frem til 2019. Han har også vært i sekretariatet på flere stevner. Har vært med og arrangert 20 treningssamlinger lokalt.

Verv og roller:

  • Styremedlem i Stavanger Judoklubb
  • Styremedlem i Rogaland Judokrets
  • Bidratt til oppstart av Sandnes JK
  • Klubbtrener Stavanger judoklubb og Sola judoklubb
  • Kretstrener Rogaland judokrets
  • Stevneleder/sekretariatsleder på lokale stevner

Det har vært en ære og glede for meg på vegne av Norges Judoforbund å tildele Jan Robert Kristensen honorær oppmerksomhet i sølv.

Med vennlig hilsen

Ådne Lie

Stine Lastein

Generalsekretær | Telefon: 21 02 98 21 | Mobil: 93441760

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier