162 Views

Ordningen med tildeling av Lokale Aktivitetsmidler til idrettslag ga norske judoklubber ca. 600.000,- i 2013!

Totalt var det 165 mill. til fordeling i 2013. Norske Judoklubber klarte altså å få ca 600.000,-* kroner i 2013, noe som er en økning på over 100.000,- fra året før!

Alle registrerte judoklubber fikk tilskudd, men det var store forskjeller. Fra Sandnes JK med kr. 78.600,- til Hamar JK med kr. 1.100,-

Det er idrettsrådene som fordeler LAM etter kriterier fra Kulturdepartementet og anbefalinger fra NIF. Hvordan midlene fordeles i Idrettsrådet behandles av årsmøtet i det aktuelle Idrettsrådet.

For å komme i betraktning må man som minimum ha fullført idrettsregistreringen. Det er viktig å legge inn korrekt kontaktinformasjon fordi informasjon om fordeling av LAM skjer gjennom lister fra idrettsregistreringen.

Praksis i forvaltningen er erfaringsvis veldig forskjellig fra idrettsråd til idrettsråd. Noen deler ut ren «hodestøtte» basert på tallene fra Idrettsregistreringen,men NIF anbefaler at man også støtter gode prosjekter for målgruppen barn og ungdom. Alle idrettslag som har aktivitet for barn og/eller ungdom som sitt primære formål har krav på LAM.

I og med at det er forskjellige ordninger for tildeling av midler er det viktig å følge med på informasjon fra klubbens tilhørende Idrettsråd. Noen krever at det sendes søknad, andre arrangerer fordelingmøter, mens andre igjen deler ut likt til alle.

Følg med på informasjon fra ditt Idrettsråd! Noen steder begynner fordelingen av LAM 2014 allerede i mai måned!

Med vennlig hilsen

Kristoffer Halmøy
Generalsekretær

* Summen er basert på faktiske tilskudd til særidrettslagene, og judogruppene i fleridrettslag sin relative andel av tilskuddet til hovedlaget.

Kristoffer Halmøy

Telefon: 21 02 98 20 | Mobil: 97574991

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier