176 Views


Norges Judoforbund ønsker sammen med Norges Bryteforbund og Norges Kampsportforbund å gi 10 kvinner mulighet til å delta på Mentorprogrammet for kvinnelige klubbledere og styremedlemmer.

Målsetningen med mentorprogrammet er å gi kvinner som innehar, eller ønsker å påta seg, lederverv eller ansvar i klubbstyret mulighet til å utvikle seg, slik at de kan stå sterkere i rollen. Programmet har en varighet på ca. 6 måneder.

Hva er mentoring?
En mentoringprosess er en samarbeidsrelasjon mellom en mentor (en samtalepartner) og en adept (den som blir mentorert, eks. klubbleder). En mentors oppgave er å hjelpe og støtte adepten i sin utvikling. Målet er å øke prestasjoner, maksimere adeptens potensial og gjøre denne i stand til å bli den lederen vedkommende ønsker.

Hvorfor delta på et mentoringprogram?
Som adept vil du få en samtale- og sparringspartner som ønsker å utvikle deg basert på dine mål og forutsetninger. Du vil få hjelp til å prioritere oppgaver og gjøremål, og bygge selvtillit. Med dette får du større trygghet i lederrollen, og dermed et utgangspunkt for å gjøre en bedre jobb i vervet ditt. Du vil bli bedre kjent med deg selv og ikke minst få et nettverk bestående av andre adepter og mentorer. En av oppgavene i programmet vil også være å kartlegge noen av personene i ditt nettverk og hvordan de påvirker de avgjørelsene du skal ta.

Samlinger
Det vil bli gjennomført to samlinger i Oslo-regionen. Det er krav om 100 % oppmøte.

Første samling: 7.-8. september 2019
Andre samling: 28.-29. mars 2020

Samlingene startes og avsluttes med lunsj.

Mellom samlingene er det forventet at mentor og adept gjennomfører 6-8 møter med en varighet på ca. 1,5 timer. Man får best utbytte av å ha fysiske møter, men dersom dette ikke kan gjennomføres er det fullt mulig å ta møtene på Skype eller telefon. Kampidrettene sørger for mentorer.

Hvem kan delta?

Mentorprogrammet er utviklet for kvinner fra 20 år og oppover. Deltakere må være tilknyttet Norges Judoforbund, Norges Bryteforbund eller Norges Kampsportforbund. Det er ønskelig at adepten har et styreverv. Andre ledelsesoppgaver i klubben utenom klubbstyret vil også bli vurdert. Mentorprogrammet har en kapasitet på inntil 10 kvinner.

Kampidrettene dekker alle kostnader i forbindelse med reise og opphold til de to samlingene. Vi bestiller eventuelle flybilletter, samt booker hotell for alle deltakere.

Påmelding skjer via felles søkerportal for alle tre forbundene og må gjøres innen 15. juni.


Stine Lastein

Generalsekretær
Norges Judoforbund

Stine Lastein

Generalsekretær | Telefon: 21 02 98 21 | Mobil: 93441760

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier