112 Views

Norges Judoforbund utlyser med dette stipend for judorelaterte studier og forskning. Oppgaven eller prosjektet må ha hovedfokus på et eller flere emner som er direkte tilknyttet judo.

Ordningen gjelder for skoleåret 2018-2019 og omfatter studier og forskning på universitets- eller høyskolenivå. Tildeling gjøres både til Bachelor- og Masterstudier og enkeltstående prosjekter.

Mottakere av stipend forplikter seg til å formidle resultater av studieoppgave/forskning for NJFs medlemmer, for eksempel ved et innlegg på judo.no eller en presentasjon på seminar. Dette avtales individuelt med Fagsjef.

Begrunnet søknad sendes til Fagsjef og skal inneholde:

  • Tittel på oppgave/prosjekt
  • Kort beskrivelse av prosjekt
  • Forsknings-/utdannelsesinstitusjon
  • Antatt varighet og omfang
  • Kopi av bekreftelse på studieplass
  • Eventuelle samarbeidspartnere

Stipendbeløp avhenger av omfang og vil utgjøre mellom 5 000 og 15 000 kr.

Frist for søknad er 15. november. Tildeling og utbetaling skjer innen 15. desember.

Stine Lastein
Fagsjef
Norges Judoforbund

Stine Lastein

Generalsekretær | Telefon: 21 02 98 21 | Mobil: 93441760

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier