86 Views

Norges judoforbund avhold sitt strategiseminar 1-3. mai på Kiel ferjen Color Fantasy. Det var i år som tidligere lange dager med møtevirksomhet og sosialt om kvelden.

Strategiseminar på Color Line Fantasy, mai 2015. FOTO: Svein-Erik Rud.
Strategiseminar på Color Line Fantasy, mai 2015. FOTO: Svein-Erik Rud.

Deltagere i år var:

 • Vibeke Thiblin, Forbundsstyret
 • Svein Erik Rud, Forbundsstyret
 • Gullik Gundersen, Forbundsstyret
 • Siv Monika Tjeldvoll, Forbundsstyret
 • Jørgen Hillestad, Forbundsstyret
 • Kristoffer Halmøy, Generalsekretær
 • Lill Merethe Tjeldvoll, Utviklingssjef
 • Stine Lastein, Fagsjef
 • Anders Dahlin, Landslagstrener
 • Sven-Ove Johansen, Leder Dommerkomiteen
 • Ole Moland, Bistandskoordinator
 • Lars Archer Lauritzen, Leder Judoregion Sør
 • Alf Birger Rostad, Judoregion Midt
 • Harald Monsen, Judoregion Vest
 • Geir Å. Reehorst, Leder Valgkomite
 • Stian Jespersen, Barne- og ungdomskoordinator, klubbveileder NJF

Nina Solheim (Forbundsstyret), Hanne Myrnes (Forbundsstyret), Christian Wolff (SK-leder) og Pål Herlofsen (Sportssjef) kunne ikke delta.

Forbundsstyret gjennomførte sitt styremøte 2/2015 i forkant av seminaret.

Hovedtråden i Strategiseminaret er å gi innspill til Strategidokumentet. På forhånd fikk hver deltaker i oppgave å plukke ut de strategiområdene som var viktigst samt å beskrive en ønsket situasjon, forslag til mål samt hvilke støtteprosesser som må til for at vi kan få gjennomført dette.

Presidenten innledet seminaret med å ønske oss velkommen samt å dra oss gjennom nå-situasjonen i forhold til dagens strategidokument. Gullik Gundersen hadde en presentasjon om NJFs verdier og det ble en grei diskusjon rundt disse.

På lørdag startet vi opp klokken 9 med en kort presentasjon fra valgkomiteen ved Geir Å. Reehorst. Deretter ble vi delt inn i 3 grupper og startet diskusjonene innen de ulike strategiområdene. De områdene som var valgt av deltagerne for videre debatt var som følger:

 • Flere klubber
 • Medlemsvekst i klubber
 • Bedre anleggssituasjonen for klubber
 • Toppidrettskultur i hele landet

Samtlige grupper presenterte sine innspill og dette skal danne grunnlag for det nye Strategidokumentet som skal ut på høring. På lørdag ble det også litt tid til å strekke på beina på kai området i Kiel før ferjen returnerte tilbake til Oslo.

Fordelen av å samles på et sted som Kiel ferjen er at samtlige deltakere holder sammen hele tiden og det blir mye tid til mange uformelle samtaler samt at mange verdensproblemer blir løst.

Undertegnede er meget godt fornøyd med seminaret og vil også benytte anledningen til å takke alle deltagere for innsatsen. Vel blåst!

Med vennlig hilsen

Svein Erik Rud
Visepresident
Norges Judoforbund

Kristoffer Halmøy

Telefon: 21 02 98 20 | Mobil: 97574991

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier