450 Views

Stine Lastein er ansatt som Generalsekretær i Norges Judoforbund fra 1. mars 2019. Stillingen innebærer ansvar for organiseringen av forbundets virksomhet og det økonomiske og administrative ansvar for hele driften av forbundet.

Nyheten ble feiret med kake på forbundskontoret, FOTO: Lill Merethe Tjeldvoll

Det var mange gode kandidater til stillingen og det ble gjennomført flere intervjurunder og tester før endelig avgjørelse. Prosessen ble ledet av undertegnede med god bistand fra resten av AU (styrets arbeidsutvalg). Stine ble valgt blant annet fordi hun har god kunnskap om norsk judo og har vist evne til å jobbe strukturert og målrettet, og kan håndtere mange oppgaver parallelt.

Lastein har arbeidet i Judoforbundets administrasjon siden 2012, og fra 2014 som Fagsjef. Med ansvar for Fagavdelingen har hun bidratt til et solid løft for kompetanseheving og kursvirksomhet, ledet flere store prosjekter i organisasjonen, jobbet med synliggjøring av para-judo, for å nevne noe. Hun er utdannet fysiolog og har tidligere arbeidserfaring fra undervisning, forskning og helsesektoren, og har bakgrunn som toppidrettsutøver.

Lastein tar over stillingen etter Kristoffer Halmøy, som fratrer i slutten av februar etter 11 år som generalsekretær. Han har vært med på å bygge opp et solid fundament, som Lastein nå skal forvalte og utvikle videre.

Styret er godt fornøyd med at Stine Lastein takket ja til stillingen, og vi er optimistiske for fremtiden!

Med vennlig hilsen

Jørgen Hillestad
President

Stine Lastein

Generalsekretær | Telefon: 21 02 98 21 | Mobil: 93441760

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier