284 Views

Styret har vedtatt et nytt honorært reglement for Norges Judoforbund. Det honorære systemet inneholder tre muligheter for å hedre personer som over tid har gjort seg fortjent til dette gjennom sitt virke eller arbeid for Norsk judo.

Honorær oppmerksomhet i gull fra Norges Judoforbund.

Strukturen i dokumentet er gjort om for å skape et mer oversiktlig dokument. Honorær komité håper oppdateringen vil bidra til å gjøre det enklere å forstå kravene for de som skal søke.

Æresmedlemskap
Norges Judoforbunds høyeste utmerkelse. Det kreves en ekstraordinær innsats for NJF over minimum 20 år. Den kan tildeles tillitsvalgte som har gjort en innsats på flere plan i norsk judo og har innehatt sentrale verv for NJF f.eks. president, visepresident og/eller internasjonale verv. Vedkommende må gjennom sitt arbeid ha vist forankring til judoens kjerneverdier; ærlighet, mot, felleskap og respekt.

Honorær utmerkelse i gull / sølv / bronse
Krever 10 eller 20 års innsats for hhv. bronse- eller sølv-merket, som trener/leder/tillitsvalgt/dommer/arrangør i klubb og/eller på nasjonalt/internasjonalt nivå.
Krever 30 års innsats for gull-merket gjennom innsats på nasjonalt og/eller internasjonalt nivå.

Honorær gradering
For innsats rundt tilrettelegging av judotrening, trenervirksomhet og administrative gjøremål til gagn for judo både lokalt, regionalt og nasjonalt, gis det anledning til avansement i dangrad-systemet. Tre hovedkriterier må oppfylles; Funksjonskriteriet, Aktivitetskriteriet og Kompetansekriteriet.

Det er nå maksimalt mulig med to honorære graderinger frem til 5. dan (mot 3 tidligere). Det er også skilt tydeligere mellom absolutte krav (skal) og retningslinjer (bør).

En honorær grad forholder seg nå til en ordinær grad ved at den ligger på toppen av de ordinære gradene. Ved ny ordinær gradering skal ikke den honorære graden påvirke pensum eller tekniske krav. Dette innebærer at om man for eksempel mottar en honorær 3. dan, og senere ønsker å gradere seg teknisk til 4. dan, vil pensum for den tekniske graderingen være tilsvarende det til 3. dan.

Se reglementet og informasjon om hvordan man søker om honorære tildelinger.

Stine Lastein

Generalsekretær | Telefon: 21 02 98 21 | Mobil: 93441760

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier