350 Views

Samordnet rapportering og søknad åpner 1. april og fristen for rapportering til Norges Idrettsforbund er 30 april.

Denne rapporteringen er blant de obligatoriske plikter for alle idrettslag i Norges Idrettsforbund og skal gjøres i idrettens medlemsystem (KlubbAdmin).

Alle idrettslag skal rapportere nøkkelopplysninger som medlemstall, aktive medlemmer, omsetning, oppdatere styreverv, laste opp signert årsrapport fra siste årsmøte mv. Idrettslagene vil samtidig ha mulighet til å søke om momskompensasjon for varer og tjenester gjennom løsningen.

Idrettslagene må gjøre følgende innen 30. april:

  • Rapportere medlemstall* og aktivitetstall** for 2020.
  • Rapportere medlemmer med funksjonsnedsettelse (registreres på egen linje under aktive medlemmer).
  • Totale driftskostnader og totale inntekter (omsetning).
  • Svare på noen standardspørsmål fra Idrettsforbundet og Judoforbundet.
  • Oppdatere klubbens kontakt- og organisasjonsinformasjon.
  • Søke om momskompensasjon (frist 15. august, men anbefales å søke samtidig med rapporteringen).
  • Oppdatere styre og verv, og laste opp signert årsmøteprotokoll (etter at årsmøte er gjennomført).
  • Registrere barneidrettsansvarlig og politiattestansvarlig
  • Signere og sende inn til Brønnøysundregistrene.

Alle idrettslag mottar nyhetsbrev fra NIF når rapporteringen åpner 1. april, med aktuell informasjon.

På grunn av situasjonen med koronapandemien, er fristen for årsmøter utsatt til 15. juni. Klubbene som enda ikke har hatt sine årsmøter kan logge inn i idrettens medlemssystem på et senere tidspunkt (etter årsmøte) for å oppdatere styre og stell, og laste opp årsmøteprotokoll.

I forbindelse med rapporteringen, NJF noen spørsmål som alle judoklubber må svare på. Se oversikt over spørsmålene her:

Webinar:

Usikker på hvordan dere skal rapportere? NIF Digital arrangerer et webinar om samordnet rapportering for alle idrettslag torsdag 8. april kl. 20.00 – 21.00. Ingen påmelding, følg webinaret ved å trykke på knappen under.

Ta kontakt med NIF Digital Support dersom dere trenger teknisk hjelp i forbindelse med rapporteringen. Support treffes på tlf. 21029090 i åpningstiden mandag – torsdag kl. 08.00 – 19.00 og fredag kl. 08.00 – 15.30, eller på e-post support@idrettsforbundet.no. Det er også mulig å kontakte idrettskretsen dersom dere har spørsmål om rapporteringen.

*Medlemstall

Når det gjelder medlemstallet så er dette de som per 31.12.20 har betalt medlemskontingent til idrettslaget som skal rapporteres. Det blir mulighet til å legge inn medlemstall og aktive medlemmer manuelt, men for de idrettslag som har tatt i bruk et godkjent medlemsregister, vil en kunne få disse tallene automatisk utfylt.

Vær oppmerksom på at tallene som blir automatisk utfylt ikke tar hensyn til om medlemmet har betalt medlemskontingent eller ikke. Manuell kontroll er nødvendig!

**Aktive medlemmer

Alle medlemmer (se *) som regelmessig deltar i organisert aktivitet i regi av idrettslaget, eller representerer idrettslaget i idrettskonkurranser eller lignende, skal regnes som «aktivt medlem» med tilhørighet i en konkret gruppe/gren. Med «regelmessig» menes sammenhengende deltakelse gjennom sesongen. Medlemmer som kun deltar i enkeltstående arrangementer, tidsavgrensede opplæringstiltak eller sommerskoler/ferietiltak regnes ikke som «aktive medlemmer».

Betalende medlemmer med verv og ansvar for administrative oppgaver, drift og vedlikehold av anlegg mm. regnes også som «aktive medlemmer». Det samme gjør medlemmer som er trenere, lagledere eller har andre regelmessige oppgaver som bidrar til gjennomføringen av trening, konkurranser eller annen ordinær aktivitet i idrettslaget.

Lill Merethe Tjeldvoll

Ansvar: Organisasjon | Telefon: 21 02 98 23 | Mobil: 45253401

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier