Foto: Thomas Wetzel / Sportfotos 24
Foto: Thomas Wetzel / Sportfotos 24

Her ligger generell informasjon om hvordan du starter en ordinær judoklubb eller et judotilbud i et idrettslag.

Norges idrettsforbund (NIF) har ingen bestemmelser om hvordan et idrettslag skal stiftes. Et idrettslag kan således stiftes helt formløst av alle som ønsker det. Hovedanbefalingen er, hvis du vurderer å stifte et idrettslag og søke om opptak i NIF/NJF, bør du kontakte idrettskretsen for bistand og veiledning.

En oversikt over idrettskretsene finnes her: www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/

Opprettelse av et nytt idrettslag kan gjøres på 2 måter:

1. Bli en gruppe i et fleridrettslag

Er det et fleridrettslag i nærheten som du kan søke opptak i?

Dette alternativet er det enkleste administrativt fordi det ikke er krav til antall personer som må være med fra starten (til styreverv). Det trengs kun et vedtak på fleridrettslagets årsmøte, og opprettelse av gruppe meldes til Idrettskretsen.

Da får man gjerne også hjelp til administrative oppgaver som medlemsregister, kontingent-innkreving, anlegg etc.

NJF anbefaler denne måten å starte judotilbud på, om man ikke har noen andre ressurspersoner til å hjelpe til.

2. Starte egen klubb*

Hvis det ikke er aktuelt å bli medlem i et fleridrettslag må du starte klubben fra bunn.

Da trenger man et visst antall personer for å fylle alle lovpålagte verv (min. 10 personer over 15 år). Å ha en egen klubb er litt mer arbeid, men til gjengjeld får man mer frihet i forhold til hvordan man vil organisere aktiviteten og klubben.

Norges Judoforbund har utviklet en egen veileder med viktig og relevant informasjon som enkelt forteller gangen i å opprette en ny klubb.

Det er mange formaliteter å ta hensyn til, men denne veilederen vil kunne gi mer oversikt.

*Enklere lovnorm

Norges Idrettsforbund har innført en prøveordning som er gjeldende frem til Idrettstinget 2023. Ordningen innebærer at det åpnes for en forenklet tilknytning til norsk idrett gjennom å kunne benytte en enklere lovnorm for idrettslag. Denne lovnormen kan benyttes av idrettslag som har mellom 10 og 75 medlemmer og en brutto omsetning på under kr 250 000.

Ordningen gjelder også nye idrettslag som ønsker å starte en ordinær klubb. Klikk her for å lese mer om denne måten å starte klubb på.

Søknad om opptak av nytt idrettslag

Ved å klikke på lenken under får man opp et påloggingsvindu hvor man enten kan logge på med sin egen Min idrett-bruker eller registrere en ny bruker. Etter pålogging får man tilgang til søknadsskjemaet.

Søknaden sendes automatisk den idrettskretsen som søker velger.

Det kreves følgende vedlegg:

  • protokoll fra stiftelsesmøtet
  • vedtatt lov/vedtekter
  • medlemsliste

Det tar noe tid å behandle søknaden (vanligvis 4-6 uker) fordi det skal være en høringsrunde til idrettsråd og særidretten.

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier