NIFs lov har ingen bestemmelser om hvordan et idrettslag skal stiftes. Et idrettslag kan således stiftes helt formløst av alle som ønsker det.

Opprettelse av et nytt idrettslag kan gjøres på 2 måter:

1. Bli en gruppe i et fleridrettslag
Er det et fleridrettslag i nærheten som du kan søke opptak i?
Dette alternativet er nok det enkleste administrativt fordi det ikke er krav til antall personer som må være med fra starten. Det trengs kun et vedtak på fleridrettslagets årsmøte, og opprettelse av gruppe meldes til Idrettskretsen. Da får man gjerne også hjelp til administrative ting som medlemsregister, kontingentinnkreving, regnskap etc.

NJF anbefaler helt klart denne måten å starte judo på, om man ikke har nok folk eller ressurser tilgjengelig.

2. Starte egen klubb
Hvis det ikke er aktuelt å bli medlem i et fleridrettslag må du starte klubben fra bunn.
Da trenger man et visst antall personer for å fylle alle lovpålagte verv (min 10 pers. over 15 år). Å ha en egen klubb er kanskje litt mer arbeid, men til gjengjeld får man mer frihet i forhold til hvordan man vil organisere aktiviteten/klubben.

Norges Judoforbund har utviklet en egen veileder med viktig og relevant informasjon som enkelt forteller gangen i å opprette en ny klubb. Det er mange formaliteter å ta hensyn til, men denne veilederen vil kunne gi mer oversikt.

Søknad om opptak av nytt idrettslag:
Ved å klikke på lenken under får man opp et påloggingsvindu hvor en enten kan logge på med sin Min idrett-brukerkonto eller registrere en ny bruker, før pålogging og tilgang til søknadsskjemaet. Søknaden sendes automatisk den idrettskretsen som søker velger.
Det kreves i tillegg følgende vedlegg:
a) protokoll fra stiftelsesmøtet
b) vedtatt lov/vedtekter
c) medlemsliste

Det tar noe tid å behandle søknaden (vanligvis 4-6 uker) fordi det skal være en høringsrunde til idrettsråd og særidretten.

Søknadsskjema for opptak av idrettslag.