Oppnå avtalt mål for medlemsvekst/antall medlemmer
Hovedmålet for NJFs kvalitetsklubb er å få flere medlemmer og aktive utøvere. Det er derfor viktig at kvalitetsklubbene over tid har en positiv medlemsutvikling. Dersom medlemsutviklingen ikke er positiv, må klubb og administrasjonen i NJF se på muligheten for å gjøre tiltak, som bedrer medlemsutviklingen.

Administrativ leder (trenger ikke å være lønnet)
For å rendyrke klubbens roller og sikre at det er flere personer som «driver» klubben, er det i kvalitetsklubber et krav om egen administrativ leder, som ikke også er styreleder. NJF anbefaler at denne personen lønnes, men det er ikke et krav.

Ungdomsrepresentant
En kvalitetsklubb bør drives med innflytelse og påvirkning og også fra den «yngre garde». For å sikre at også ungdom og unge voksne har påvirkningskraft i klubbens arbeid og beslutninger, har kvalitetsklubber et krav om at det i styret må være to medlemmer under 35 eller en under 30.

Hovedtrener skal ikke være styreleder 
For å ha tid og overskudd til å utvikle treninger og utøvere mest mulig, kreves det at hovedtrener og styreleder ikke er samme person i kvalitetsklubber.

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier