Egen administrativ leder

For å rendyrke rollene i klubben, samt sikre at det er flere personer som «driver» klubben, er det i kvalitetsklubber et krav om egen administrativ leder, som ikke også er styreleder eller sportslig leder. NJF anbefaler at denne personen lønnes/godtgjøres, men dette er ikke et krav.

Hovedtrener skal ikke være styreleder eller administrativ leder.
For å ha tid og overskudd til å utvikle treningene og utøverne mest mulig, kreves det i kvalitetsklubber at hovedtrener ikke er styreleder eller administrativ leder.

Sportslig leder
Egen ansvarlig person for sport & trenere. Sportslig leder har hovedansvar for trenere, utøvere og sportslig utvikling. Sportslig leder kan også være hovedtrener, men kan ikke være styreleder eller administrativ leder.

Oppnå avtalt mål for medlemsvekst/antall medlemmer
Hovedmålet for NJFs kvalitetsklubb er å få flere medlemmer og aktive utøvere. Det er derfor viktig at kvalitetsklubbene over tid har en positiv medlemsutvikling. Dersom medlemsutviklingen ikke er positiv, må klubb og administrasjonen i NJF se på muligheten for å gjøre tiltak, som bedrer medlemsutviklingen.

For fullstendig oversikt over forslag til fordeling av oppgaver mellom Styreleder, Administrativ leder og Sportslig Leder, klikk her.

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier