Egen treneransvarlig
Egen treneransvarlig i klubben er ment å gi klubbene en bedre struktur over klubbens egen Trenerutvikling. I tillegg tydeliggjør dette rollene innad i klubben, noe vi tror kan medføre at flere ressurspersoner bidrar med tid og kompetanse i den enkelte klubb. En treneransvarlig har ansvar for å:
1) XXX
2) XXX
3) XXX

Avvikle minimum ett sportslig arrangement pr. år? 
For å tilby et lavterskeltilbud til klubbens medlemmer, ønsker vi at alle kvalitetsklubber arrangerer minimum ett sportslig arrangement hvert år. Det må gjerne arrangeres ett

Klubbtur til min. 2 eksterne arrangementer (stevner/samlinger)
Erfaring tilsier at klubbturer er svært gunstig for samhold og miljøet innad i klubben. I tillegg er det viktig at klubbene støtter opp om andre klubbers aktivitet, for at vi skal få store og gode judoarrangement i Norge.

Alle faste faste trenere har (plan om) NJF-trenerkurs
Det er i NJFs strategiplan 2020-2026 vedtatt å satse på treneren. Det er viktig at klubbene selv tar eierskap til dette gjennom å melde trenere på til NJFs trenerkurs. NJFs trenerkurs er den enkleste måten å utdanne treneren på. Vi tror mer kompetente trenere fører til bedre og gøyere treninger, noe som igjen fører til økte mestring, bedre treningsmiljø, samt flere og bedre utøvere.

Implementere lønnsstige for klubbtrenere
Vi ønsker å satse på trenerne i norske judoklubber. For at unge trenere skal ha mulighet til å ha judotrener som en ordentlig jobb, bør utøvere lønnes. Kvalitetsklubber bør derfor utarbeide en forutsigbar lønnsstige som belønner erfaring og kompetanse. Ippons lønnsstige kan brukes som inspirasjon.

Minimum 2 trenere pr parti
Minimum to trenere per parti øker sannsynligheten for høyere kvalitet på trening. Dette fordi det er lettere å rettlede flere på samme tid, det gjør det lettere å dele treningsgruppen under deler av økten, samt at dersom en utøver oppfører seg dårlig/skader seg, kan en trener ta se av dette, uten at treningen for resten av gruppen blir påvirket.

Terminliste tilgjengelig på hjemmeside og sendes ut minimum to ganger årlig.
En terminliste over aktiviteter pr. alder/parti e.l., som en kan delta på hvert semester bør ligge tilgjengelig, slik at utøvere/foresatte har oversikt, og kan planlegge deltakelse. Er slik oversikt gjør det også lettere å bestille reiser tidlig og billigere.

Avvikle min. 2 sosiale (ikke-judo) arrangement årlig.
For å skape godt klubbmiljø må kvalitetsklubber arrangere minimum to årlige sosiale «happenings». Dette være badeland, turnhallen, bowling, filmkveld, overnatting, ta med en venn på trening e.l. Kun fantasien setter grenser her.

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier