Norges Judoforbund

NJF tekst
Skriv ut artikkel

Tilskuddsordning til mer regional aktivitet

ALLE MED! NJF utlyser regional tilskuddsordning for mer aktivitet i judoregionene.

I år deler vi ut 100 000 kr til gode tiltak!

I 2018 ble det utprøvd en helt ny tilskuddsordning der tre regioner fikk innvilget til sammen 50.000,-. Hensikten med de regionale tiltakene var å hindre at økonomi skulle være en barriere for deltagelse i idretten for barn og unge.

Regionene velger selv tiltak og prosjekter, men i år prioriteres det først og fremst:
1. Regional aktivitet
2. Aktivitet der ungdom/unge voksne er med å arrangere, og bestemme innholdet.
3. ALLE MED, barn og unge skal få være med – uavhengig av økonomiske forutsetninger.

Det skal nødvendigvis ikke være konkurransejudo i aktiviteten.

Her er det store muligheter til å skape mer aktivitet for barn og ungdom!

Retningslinjer vedr. søknadsordning
Ordningen er søknadsbasert. Budsjett for 2019 er kr. 100.000,- totalt.

En god søknad sørger for at flest mulig klubber/utøvere i regionen er inkludert. Og den inneholder særlig en tydelig beskrivelse av hvordan tiltaket skal bidra til økt aktivitet og at ungdom er inkludert i planlegging/arrangeringen.

Midlene utbetales senest 15. august 2019, og er øremerket det omsøkte prosjektet.


Publisert 23. mai 2019, kl. 18:57 (sist oppdatert: 19. mai 2020, kl. 9:53) av Lill Merethe Tjeldvoll

Legg igjen en kommentar