941 Views

ALLE MED! NJF utlyser regional tilskuddsordning for mer aktivitet i judoregionene.

I år deler vi ut 100 000 kr til gode tiltak!

I 2018 ble det utprøvd en helt ny tilskuddsordning der tre regioner fikk innvilget til sammen 50.000,-. Hensikten med de regionale tiltakene var å hindre at økonomi skulle være en barriere for deltagelse i idretten for barn og unge.

Regionene velger selv tiltak og prosjekter, men i år prioriteres det først og fremst:
1. Regional aktivitet
2. Aktivitet der ungdom/unge voksne er med å arrangere, og bestemme innholdet.
3. ALLE MED, barn og unge skal få være med – uavhengig av økonomiske forutsetninger.

Det skal nødvendigvis ikke være konkurransejudo i aktiviteten.

Her er det store muligheter til å skape mer aktivitet for barn og ungdom!

Retningslinjer vedr. søknadsordning
Ordningen er søknadsbasert. Budsjett for 2019 er kr. 100.000,- totalt.

  • Målgruppe: Barn 6-12 år og ungdom 13-19 år.
  • Søknadsfrist: 21. juni 2019
  • Hvem kan søke: Kun regionleddet under NJF er godkjente tilskuddsmottagere.
  • Søknad skal sendes til NJF v/ Utviklingssjef Lill Merethe Tjeldvoll
  • Søknaden skal inneholde: Ansvarlig org.ledd, beskrivelse av prosjekt, budsjett/søknadsbeløp

En god søknad sørger for at flest mulig klubber/utøvere i regionen er inkludert. Og den inneholder særlig en tydelig beskrivelse av hvordan tiltaket skal bidra til økt aktivitet og at ungdom er inkludert i planlegging/arrangeringen.

Midlene utbetales senest 15. august 2019, og er øremerket det omsøkte prosjektet.

Lill Merethe Tjeldvoll

Ansvar: Organisasjon | Telefon: 21 02 98 23 | Mobil: 45253401

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier