157 Views

Er du mellom 14-20 år?
Har du verv i din klubb som for eksempel trener, styremedlem eller ungdomskontakt?
Ønsker du å være med å utvikle ungdomsidretten i Norges Judoforbund?

Da er DU muligens denne rette personen vi leter etter!

Oscar Helgeland Calisch, Asker JK.
Oscar Helgeland Calisch, Asker JK.

NJF skal opprette et ungdomsråd av og for ungdom. Den skal bestå av en gruppe ungdommer som vil få stor innflytelse i NJFs videre ungdomsarbeid.
Vi ønsker å lytte til ungdommens stemme og få gode råd på hvordan vi og klubbene kan drive ungdomsaktivitet bedre.

Ungdomsrådets skal gi råd og lage anbefalinger til både klubber og NJF ift. ungdomsaktivitet og ungdomsmedvirkning.
Ungdomsrådet får mulighet til å delta i interne prosesser i NJF og vil ha stor innflytelse på hvordan fremtidig arbeid med ungdomsgruppen skal se ut.

Deltakere på lederkurs for ungdom 2014.
Deltakere på lederkurs for ungdom 2014.

Å sitte i ungdomsrådet skal ikke koste noe for ungdommene. I forbindelse med møter etc. som ungdomsrådet skal være med på, så blir reise og evt. opphold dekket av NJF.

Ungdomsrådet skal ha en flat struktur, mindre formaliteter og dermed ha en «fri» rolle. Den vil allikevel ligge under utviklingsavdelingen i NJF som ledes av Lill Merethe Tjeldvoll som da blir nærmeste samarbeidspartner.

Vi har behov for 3-5 ungdommer, og det blir gjennomført et oppstartmøte i løpet av vinteren 2015.

Syns du dette hørtes spennende ut? Ta kontakt med Lill Merethe og vis din interesse eller for å få mer informasjon!

Sitter du som voksen leder, trener eller med en annen rolle, og kjenner til en ung og engasjert ungdom i klubben? Snakk med han eller hun om ungdomsrådet og ta kontakt med Lill Merethe.

Lill Merethe Tjeldvoll

Ansvar: Organisasjon | Telefon: 21 02 98 23 | Mobil: 45253401

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier