125 Views

NIFs ordning med utstyrsmidler skal fordele 29,4 millioner til norske idrettslag. Det vil også i år være anledning til å kjøpe rekrutteringspakker med drakter. Husk også at NJF kan gi finansieringshjelp ved kjøp av matter.

Tilskuddsordningen Spillemidler til utstyr fortsetter i 2016. Ordningen er iverksatt av Kulturdepartementet, og har eksistert siden 2003. Totalt er det fordelt over 200 millioner.

NJFs samarbeidspartner Green Hill tilbyr judomatter.
NJFs samarbeidspartner Green Hill tilbyr judomatter.

Green_Hill_rekrutteringspakke_I

Green_Hill_rekrutteringspakke_II

Søknad via SportsAdmin
Alle søknader må registreres i et skjema via SportsAdmin. Se for øvrig en enkel brukerveiledning av søknads-verktøyet. Det er vesentlig enklere å registrere søknad nå enn ved tidligere versjoner, for de som er kjent med det gamle systemet.

Tekniske spørsmål skal rettes til Idrettens Support (support@idrettsforbundet.no tlf. 03615) hverdager 8-20, mens spørsmål knyttet til utstyr og godkjenning kan rettes til Kristoffer Halmøy.

Søknadsbeløp
Tilskuddet er maksimalt 1/3 av de faktiske dokumenterte kostnader. Søknadsbeløpet tar utgangspunkt i planlagt innkjøp mellom kroner 10.000 og 900.000.

Praksis tilsier at det vil bli noe avkorting av støtten, spesielt hvis det kommer mange søknader totalt. Man kan vente med å kjøpe til det endelige tilskuddet er kjent.

Utstyrskategoriene det kan søkes støtte til er judomatter/tjukkaser og rekrutteringspakker med drakter.

Utstyret som er berettiget til støtte er ikke personlig utstyr. Det er utstyr som skal være i klubbens eie, og som kan lånes bort til nybegynnere og andre. I samarbeid med vår samarbeidspartner Green Hill har vi satt sammen draktpakker som tilfredsstiller kravene til denne ordningen. Se Rekrutteringspakke I og Rekrutteringspakke II m/klubbnavn.

Rekrutteringspakke I har ordinær pris 17.550,- med 30% klubbrabatt, og maks tildeling av utstyrsmidler blir klubbens kostnad kroner 8.231,-
Rekrutteringspakke II m/klubbnavn har ordinær pris 20.050,- med 30% klubbrabatt, og maks tildeling av utstyrsmidler blir klubbens kostnad kroner 9.403,-

Finansieringshjelp
Hvis klubben trenger nye matter, men mangler kapital, kan man søke NJF om finansieringsstøtte. Samtidig med søknad om finansieringshjelp må det søkes om utstyrsmidler gjennom NIF. Les mer om saksgang og søknadsprosess:

Frister
Gjeldende søknadsperiode er for hele 2016 og frem tom 31/1-17. Det betyr at man må søke innen fristen 23. november 2016, men det faktiske kjøpet kan være i perioden 1/1-16 til 31/1-17.

Man kan søke hvis man har en intensjon om å kjøpe. Hvis det faktiske kjøpet ikke gjennomføres vil midlene bare returneres til NIF.

Midlene utbetales til klubbene etter at NJF har mottatt kjøpskvittering innen fristen 31. januar 2017.

For de som får tilslag om finansieringshjelp gjelder egne regler for kjøp og spillemiddelstøtte.

SAKSGANG:

  • Klubbene søker online innen 23. november 2016
  • NJF godkjenner søknader og sender samlet videre til NIF
  • Søknadene fra særforbundene behandles i idrettsstyret i uke 51
  • Svar på søknad kan forventes i januar måned, etter behandling i Kulturdepartementet
  • Klubbene må sende inn kvittering på kjøp innen 31. januar 2017
  • Tildelte midler betales ut innen 14 dager etter innleveringsfristen

Kristoffer Halmøy

Telefon: 21 02 98 20 | Mobil: 97574991

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier