186 Views

Utdanningen er et samarbeid mellom Norges idrettsforbund og Norges idrettshøgskole.
NJF tar nå imot søknader fra aktuelle kandidater til en unik lederutdanning.

Lederutdanningen er praktisk og teoretisk, og studentene vil få økt kompetanse innen ledelse, coaching og forståelse av norsk idrett som organisasjon. Studentene gjennomfører studiepraksis i eget virke. Studiet gir 20 studiepoeng, delt inn i to hovedemner ”Ledelse” og ”Coaching for ledere”.

Lederutdanning for unge ledere 19-29 år.
Lederutdanning for unge ledere 19-29 år.

Hvem kan søke?
Studiet er et lukket studium hvor det tas opp 10 kvinner og 10 menn. Søkeren skal ha et verv eller lederfunksjon innen idretten, og være mellom 19 og 29 år. Søkerne må i tillegg ha generell studiekompetanse.

Hvordan søke:

  • Søkere må først bli godkjent av Norges Judoforbund. Frist for dette er 1. april 2016. Aktuelle søkere sender e-post til utviklingssjefen i NJF med informasjon om seg selv, hvilke tilknytning du har i idretten og hvorfor du ønsker å søke om opptak til studiet.
  • Deretter vil NJF plukke ut aktuelle kandidater og lage anbefaling for videre opptak til studiet på Norges Idrettshøgskole (ordinær søknadsfrist er 15. april 2016).

For mer informasjon om innholdet i studiet, se websiden til Norges Idrettshøgskole, og Norges Idrettsforbund.

Last ned brosjyre:

Tidligere studenter fra Judoforbundet som har gjennomført lederutdanningen:

  • Alexander Lange, Nesodden JK
  • Tonje Mathisen, Trondheim Jkw
  • Ida Ruiken, TSI-Judo
  • Gullik Gundersen, Ippon JK
  • Svenja Rahn, Hamar JK

Alle disse personene har lederverv i idretten i dag, enten som trenere, dommere eller ledere! Benytt muligheten du og, til å få en unik mulighet til å utvikle deg som ung leder i norsk idrett og judo!

For spørsmål, ta kontakt med Lill Merethe Tjeldvoll i NJF.

Husk fristen som er 1. april 2016.

Lill Merethe Tjeldvoll

Telefon: 21 02 98 23 | Mobil: 45253401

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier