88 Views

Norges Idrettsforbund arrangerer årlig Olympisk Akademi – en møteplass for unge ledere i idretten.

Olympisk akademi finner sted på Nansenskolen på Lillehammer. Akademiet er en møteplass der deltakerne blir kjent på tvers av idrett, bosted, alder og rolle i idretten.

Deltakere på Olympisk akademi i 2016. FOTO: Alexander Eriksson / NIF

Målet er å fremme idrettens verdier og fokusere på det holdningsskapende arbeidet innen idretten. Akademiet inviterer unge idrettsledere og andre til idédugnad og skolering innen olympiske verdier:

Pierre de Coubertin – grunnleggeren av de moderne olympiske leker:
«Olympismens mål er å bidra til å bygge en fredelig og bedre verden gjennom å utdanne ungdom gjennom idrett som praktiseres uten diskriminering av noe slag, og i den olympiske ånd som krever gjensidig forståelse og vennskap, solidaritet og fair play

Målgruppe
Deltakerne må være mellom 18-29 år og ha en trener- eller lederrolle i idretten.
Det Olympiske Akademi er et attraktivt program for alle idrettsinteresserte og det er høy kvalitet på foredragsholdere, og NIF ønsker så mange som mulig organisasjonsledd representert. Grunnet høy interesse tidligere år, vil det bli en utvelgelse.

Samlingen finner sted på Nansenskolen på Lillehammer 3.-6. august 2017.
Årets tema er ung frivillighet.

Høres dette interessant?
Ta kontakt med Lill Merethe Tjeldvoll i Norges Judoforbund.
Søknadsfrist er 21. juni, så interesse må meldes før det!
Oppgi navn, klubb, alder og hvilken rolle/verv du har.

Det er helt gratis å være med!
NIF dekker deltakelse, overnatting og mat. Judoforbundet dekker reise for Judo-representant!

Lill Merethe Tjeldvoll

Ansvar: Organisasjon | Telefon: 21 02 98 23 | Mobil: 45253401

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier