224 Views

Årets oppdateringsseminar for kursholdere i NJF ble avholdt 9.-10. november på Clarion Hotel Oslo. Instruktørene som holder dommerkurs, trenerkurs, knøttekurs og arrangørkurs deltok på seminaret.

Kursinstruktører i Den Norske Judoskolen. FOTO: Sven Sødal

Oppdateringsseminaret sikter på å øke kompetansen til instruktørene, slik at de får redskaper, kunnskap og inspirasjon til å holde enda bedre kurs for kursdeltakerne i «Den norske judoskolen».

Første dag bestod av en felles samling for alle instruktørene. Her holdt meget dyktige Lone Hagelund foredrag i relasjonsledelse og coaching. Hagelund utfordret stadig deltakerne til å gå ut av egen komfortsone, bl.a. gjennom ulike samarbeidsøvelser.

Andre dag bestod hovedsakelig av gruppearbeid for hhv. dommere, arrangører, trener- og knøtteinstruktører. Under gruppearbeidet diskuterte gruppene bl.a. terminlister, sine behov for fremtiden og utvikling av sine egne kurs.

Helgen bød på gode faglige diskusjoner og stort engasjement. Vi takker alle for et vellykket seminar og ser frem til nye kurs.

Sven Sødal
Utviklingsansvarlig
Norges Judoforbund

Sven Sodal

Ansvar: Utvikling | Telefon: 21 02 98 21 | Mobil: 91146719

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier