Norges Judoforbund

NJF tekst
Skriv ut artikkel

Valgkomiteens innstilling

Valgkomiteen har levert sin innstilling til Forbundstinget 2018. Her følger en gjennomgang av komiteens arbeid.

Valgkomiteen ble valgt på Forbundstinget i 2016. Den består av leder Vibeke Thiblin (NJJK), Medlem Anne Hopstock (Kragerø JK), Medlem Tore Brenne (Levanger JK) og varamedlem Ole Severin Nesse (Stord JK). Komiteens oppgave er å legge frem en innstilling på kandidater til alle tillitsverv i styre og kontrollkomite som skal velges på tinget.

Valgkomiteen startet sitt arbeid høsten 2017 og leverte sin innstilling 28. februar 2018. I løpet av denne perioden har komiteen hatt 4 møter, øvrig arbeid har foregått på Skype, telefon og epost. Komiteens medlemmer har fulgt opp hver sin region; Anne for sør, Tore for midt, Ole for vest og Vibeke for øst og nord. Valgkomiteen har bedt regionene og klubbene om å komme med forslag på kandidater. Det er publisert artikkel på judo.no, sendt ut epost og sms, og vi var tilstede på storklubbseminaret 2017. Komiteen har også hatt møte med samtlige styremedlemmer og med generalsekretæren.

Valgkomiteen har ila prosessen vurdert 45 kandidater, og det har vært konkurranse om samtlige verv i både styret og kontrollkomiteen. Komiteen har snakket med alle kandidatene. Både for å få deres syn på hva som er viktig for norsk judo fremover og for å få innblikk i deres kompetanse, erfaring og interesser. Vi opplever at det har vært stor interesse for å bidra og mange dyktige og engasjerte kandidater. Det synes komiteen er svært gledelig for norsk judo.

Valgkomiteen har i sine vurderinger vært opptatt av følgende:

Valgkomiteen har satt opp Jørgen Hillestad som presidentkandidat. Det betyr at sittende president Geir Reehorst ikke er med i vår innstilling. Bakgrunnen for det er følgende: På nyåret 2018 valgte Reehorst selv å trekke sitt kandidatur. Samtidig åpnet han for at valgkomiteen kunne ta kontakt igjen om vi ikke fant noen andre kandidater. En forutsetning var da at han fikk med seg det styret han selv ønsket. Med hele 45 kandidater på blokka, var det en forutsetning valgkomiteen kom fram til at vi ikke kunne være med på. Valgkomiteen begynte da å jobbe med andre kandidater. Hillestad var en kandidat som ble foreslått av flere, og han ønsket også selv å stille til valg.

Spørsmål om vårt arbeid kan rettes til en av komiteens medlemmer.

Valgkomiteen takker alle kandidater som har stilt opp og ønsker lykke til med valget!


Publisert 5. mars 2018, kl. 12:35 (sist oppdatert: 5. mars 2018, kl. 12:43) av Kristoffer Halmøy

Legg igjen en kommentar