90 Views

Valgkomiteen har levert sin innstilling til Forbundstinget 2018. Her følger en gjennomgang av komiteens arbeid.

Valgkomiteen ble valgt på Forbundstinget i 2016. Den består av leder Vibeke Thiblin (NJJK), Medlem Anne Hopstock (Kragerø JK), Medlem Tore Brenne (Levanger JK) og varamedlem Ole Severin Nesse (Stord JK). Komiteens oppgave er å legge frem en innstilling på kandidater til alle tillitsverv i styre og kontrollkomite som skal velges på tinget.

Valgkomiteen startet sitt arbeid høsten 2017 og leverte sin innstilling 28. februar 2018. I løpet av denne perioden har komiteen hatt 4 møter, øvrig arbeid har foregått på Skype, telefon og epost. Komiteens medlemmer har fulgt opp hver sin region; Anne for sør, Tore for midt, Ole for vest og Vibeke for øst og nord. Valgkomiteen har bedt regionene og klubbene om å komme med forslag på kandidater. Det er publisert artikkel på judo.no, sendt ut epost og sms, og vi var tilstede på storklubbseminaret 2017. Komiteen har også hatt møte med samtlige styremedlemmer og med generalsekretæren.

Valgkomiteen har ila prosessen vurdert 45 kandidater, og det har vært konkurranse om samtlige verv i både styret og kontrollkomiteen. Komiteen har snakket med alle kandidatene. Både for å få deres syn på hva som er viktig for norsk judo fremover og for å få innblikk i deres kompetanse, erfaring og interesser. Vi opplever at det har vært stor interesse for å bidra og mange dyktige og engasjerte kandidater. Det synes komiteen er svært gledelig for norsk judo.

Valgkomiteen har i sine vurderinger vært opptatt av følgende:

  • Kjønnsbalanse – Vi har lagt frem en innstilling i tråd med NJFs lov §6 om kjønnsfordeling.
  • Geografisk spredning – Vi har jobbet for at alle regioner skal være representert.
  • Egnethet – Vi har lagt sterk vekt på at kandidatene skal være samlende og kunne representere hele norsk judo.
  • Kompetanse og erfaring – Vi har vært opptatt av at den samlede kompetansen/ erfaringen er så bred som mulig, både når det gjelder judosporten og når det gjelder styre- og organisasjonsarbeid.
  • Interesser – Vi har forsøkt å sette sammen en innstilling der flest mulig interesser har fått representasjon, spesielt har vi jobbet med å få til en balanse mellom topp og bredde.
  • Kontinuitet – Vi har ønsket at noen medlemmer i sittende styret og kontrollkomite blir med videre.

Valgkomiteen har satt opp Jørgen Hillestad som presidentkandidat. Det betyr at sittende president Geir Reehorst ikke er med i vår innstilling. Bakgrunnen for det er følgende: På nyåret 2018 valgte Reehorst selv å trekke sitt kandidatur. Samtidig åpnet han for at valgkomiteen kunne ta kontakt igjen om vi ikke fant noen andre kandidater. En forutsetning var da at han fikk med seg det styret han selv ønsket. Med hele 45 kandidater på blokka, var det en forutsetning valgkomiteen kom fram til at vi ikke kunne være med på. Valgkomiteen begynte da å jobbe med andre kandidater. Hillestad var en kandidat som ble foreslått av flere, og han ønsket også selv å stille til valg.

Spørsmål om vårt arbeid kan rettes til en av komiteens medlemmer.

Valgkomiteen takker alle kandidater som har stilt opp og ønsker lykke til med valget!

Kristoffer Halmøy

Telefon: 21 02 98 20 | Mobil: 97574991

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier