172 Views
Fra utviklingssamling i Bærum 2021. FOTO: Martin Brekke-Jensen

NJF har ambisjoner om å utvikle et bærekraftig og langsiktig opplegg for talentutvikling og toppidrett. Det betyr at vi både skal følge opp unge utøverne i sine klubbmiljøer, gi utviklingsgruppene et opplegg i tråd med Utviklingstrappen, samtidig som landslagsutøverne får en fullverdig satsing.

I 2020 ble Carin Hamnlund ansatt som talent- og trenerutvikler. Hennes hovedoppgave har så langt vært å lede prosjektet med utviklingsmiljøene. På grunn av jobbsituasjon i Sverige og av familiære årsaker, har hun måttet redusere sin stillingsprosent fra august 2021. Dette forsterker et allerede eksisterende behov for flere ressurspersoner som følger opp unge utøvere i hele landet.

For oppfølging av utøvere som ønsker å satse har det nå blitt utarbeidet en modell der vi får på plass et bindeledd mellom klubb og landslag. Modellen skal gi utøvere et godt treningsgrunnlag, også for dem ikke er bosatt i Oslo-området, og et opplegg som følger Utviklingstrappen.

Sportsapparatet vil om kort tid nedsette en gruppe med enkelte trenere fra utviklingsmiljøene. Gruppen ledes av Hamnlund, og får et overordnet ansvar for oppfølging av utøverne og deres treningshverdag. Prosjektet med utviklingsmiljøene videreføres, og trenerne her vi fremdeles følge opp egne utøvere og eventuelt andre aktuelle utøvere i nærliggende klubber.

Det vil komme mer informasjon vedrørende utviklingsgruppene og uttak fortløpende. Vi ser fram til å endelig komme i gang!

Stine Lastein

Generalsekretær | Telefon: 21 02 98 21 | Mobil: 93441760

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier