131 Views

Utøvere som er på eller satser mot utviklingsgrupper og landslag må være villige til å tilpasse ferier etter judosesongen. Tar man fri i alle skoleferier innebærer det ca. 14 uker i året, noe som er svært mye og vil begrense utviklingen til utøveren. Skoleferiene passer heller ikke nødvendigvis sammen med sesongen. 

Det er viktig med fri av og til, men det må planlegges i årsplanen sammen med trener. 

I NJF sin utviklingstrapp beskrives det hvor mange uker judo de ulike aldersgruppene bør trene årlig. 

Disse ukene skal og inneholde fysisk trening som anbefalt i Utviklingstrappen.

Klubber med satsende utøvere må ha et treningstilbud i ferier som samsvarer med utviklingstrappen (judo og fysisk trening). Er ikke det mulig kan flere klubber samarbeide. Gode alternativer om antall judoøkter blir for få er Brasiliansk Jiu Jitsu og bryting. 

Under følger en oversikt over hva Sportsapparatet tenker om trening i de ulike feriene. 

Vinterferie, høstferie og påskeferie

I disse feriene forventer vi normal treningsmengde eller at utøverne deltar på judorelatert aktivitet (konkurranser / treningsleire). 

I vinterferien og høstferien vil det være mulighet for satsende utøvere å trene i Oslo. 

Det blir lagt ut informasjon på judo.no og utøvere som skal være med må godkjennes av Sportsapparatet. 

Sommerferie

Noen av årets fridager kan/bør legges til sommeren, men tilpasses tidspunkt for eventuelle aktiviteter. 

Hvor mye ferie planlegges sammen med trener. Satsende utøvere bør ut på treningsleire / konkurranser i løpet av sommeren. 

Sommerferien er lang, så det er viktig at treningen opprettholdes.

Som generelle anbefalinger skal landslag og utviklingsgrupper trene som normalt, mens yngre utøvere bør ligge på mellom 2-4 judoøkter, 2-3 styrkeøkter og 1-2 utholdenhetsøkter i uken. 

Det vil komme informasjon på judo.no om muligheter for trening i Oslo i sommer. 

Juleferie

Noen av årets fridager bør legges til julen og hvor mange bør planlegges sammen med trener. 

De resterende dagene bør brukes til fysisk trening. 

Helligdager

På de fleste av disse dagene forventer vi normal treningsmengde eller at utøverne deltar på judorelatert aktivitet (konkurranser/treningsleire). På de dagene det ikke er mulig bør det legges inn fysisk trening. 

Om dere har spørsmål er det bare å ta kontakt med Sportsapparatet.

Coverbilde: Christian Wolff/judobilder.org

Stine Lastein

Generalsekretær | Telefon: 21 02 98 21 | Mobil: 93441760

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier