Norges Judoforbund

NJF tekst
Skriv ut artikkel

Tildeling fra Extrastiftelsen til Falltreningskurs

Judoforbundet mottok i desember en gladnyhet om at Extrastiftelsen har innvilget en søknad til å starte prosektet Falltreningskurs for eldre. Prosjektet starter i Levanger Judoklubb, og vil etter hvert bli landsdekkende.

Målet med dette prosjektet er å gjøre eldre bedre i stand til å selv redusere sjansen for skade når et fall først inntreffer, samt å gjøre dem rustet til å være mer aktive i hverdagen. Det finnes prosjekter i Norge som tar sikte på å redusere sjansen for fallulykker, men ingen har frem til nå fokusert på hva man skal gjøre når man først faller.

Det Svenske Judoforbundet begynte med falltreningskurs i 2017, der kursene består av balanse- og styrketrening, øvelser som forbedrer kroppsoppfattelsen, og den fallteknikken som undervises i Judo.

Vi vil i løpet av våren utdanne instruktører til falltreningskurs i Sverige, og etter hvert vil det avholdes tilpassede kurs i norske judoklubber. I samarbeid med Sykehuset Levanger vil man som en del av prosjektet dokumentere om falltreningskurs har en positiv effekt på deltakerne.

Tore Brenne fra Levanger judoklubb vil koordinere prosjektet med administrativ bistand fra Fagsjef i NJF. I tillegg vil helsepersonell ved Levanger Sykehus delta i prosjektgruppen. Du kan lese mer om tildelingen fra Extrastiftelsen her.

ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering har 36 medlemsorganisasjoner, som alle jobber innen helse og frivillighet i Norge. Stiftelsen er finansiert med spillemidler, og får en andel (6,4 prosent) av overskuddet til Norsk Tipping. Midlene deles ut til prosjektarbeid i frivillige helseorganisasjoner, innen forebygging, rehabilitering og forskning. Alle frivillige helse- og pasientorganisasjoner kan søke om støtte gjennom ExtraStiftelsen, uavhengig av om organisasjonen er medlem i stiftelsen.

Stine Lastein
Fagsjef
Norges Judoforbund


Publisert 3. januar 2019, kl. 8:42 (sist oppdatert: 15. januar 2019, kl. 14:22) av Stine Lastein

Legg igjen en kommentar