104 Views

Lagleder/ trener/ coach er ansvarlig for at sine utøvere oppfører seg i henhold til reglementet fra de ankommer konkurransehallen, før og etter kamper og til de forlater hallen.

Thom Hallum

Selve lagledelsen skal begrenses til kommunikasjon med utøveren, taktiske og tekniske råd, oppmuntring, og instruksjoner i uforutsette tilfeller som for eks. skader. Laglederen skal sitte på egen stol ved mattekanten.

Lagledere får ikke gi noen signaler mens utøveren kjemper. Kun i evt. pause (etter matte) kan laglederen veilede utøverne. Når pausen er slutt og kampen fortsetter (ved hajime), må laglederen igjen være stille.

Hvis laglederen ikke følger disse reglene kan han/hun bli utvist fra konkurranseområdet. Hvis laglederen fortsetter å veilede utøveren aktivt fra utsiden av konkurranseområdet, for eks. fra tribunen eller andre tilgjengelige steder i hallen, så vil han/hun bli bortvist fra hallen.

Oppførsel som ikke godtas:

  • Kommentarer og kritikk av mattedommers dømming, både verbalt og ved tegn.
  • Å forlange endringer av dommerens avgjørelse
  • Obskøne gester mot dommere, arrangørstab eller publikum
  • Å slå eller sparke i stoler, paneler eller annet utstyr.
  • Enhver form for oppførsel som viser mangel på respekt for de som er involvert i konkurransen.

Hvis laglederen ikke respekterer disse reglene skjer følgende:

  • Mattedommer gir en advarsel. Laglederen kan fortsatt veilede fra stolen.
  • Mattedommer gir advarsel nr. 2. Laglederen må flytte seg opp på tribunen.
  • Hvis laglederen fortsetter å veilede fra tribunen vil han/hu bli bortvist fra hallen.

Trenere kan ikke veilede fra tribunen eller noe annet sted i hallen. Det er å betrakte som brudd på disse reglene og vil bli straffet på samme måte (bortvisning).

Merk: Hvis andre enn laglederen veileder utøvere fra tribunen eller andre steder i hallen vil dette likestilles og behandles som brudd på disse reglene. Konsekvensene vil bli de samme.

Som publikum er det selvfølgelig greit å heie og oppmuntre utøverne under kampen.

NB! Dette er en presisering av NJFs Stevnereglement §12, 2. ledd, og effekter iht. Sport and Organization Rules til the International Judo Federation (SOR 2015, pkt. 9.6.2- 9.6.4), som er i tråd med NIFs lov §11-1, 1. ledd, som er gjeldende for norske stevner, ref. NJFs Stevnereglement §1, 3. ledd.

Stine Lastein

Generalsekretær | Telefon: 21 02 98 21 | Mobil: 93441760

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier