169 Views

I denne søknadsrunden er det mulig å søke om Norges Cup-status for stevner i 2015. Det er også mulig å søke om lag-NM i 2015, individuelt NM i 2016 og Nordisk Mesterskap 2016.

Alle søknader skal inneholde:

  • Navn på ansvarlig organisasjonsledd
  • Kopi av styrevedtak
  • Navn på stevnelder
  • Arena for stevnet
  • Ønsket stevnedato (hvis ikke dato er fastlagt, angi aktuelt tidsrom)

Søknader sendes seinest 01.07.2014 til sak@judo.no.

Arrangører som påtar seg disse arrangementene plikter å følge det som er pålagt i henhold Arrangørmanual, i tillegg til Stevnereglement og andre vedtak fattet av NJF.

Alle mottatte søknader vi bli bekreftet omgående på mail. Endelig avgjørelse om tildeling vil bli gjort i FS-møte i slutten av september. Lurer du på noe, så kontakt undertegnede på mail gullik.gundersen@gmail.com eller mobil 90408890.

Kristoffer Halmøy

Telefon: 21 02 98 20 | Mobil: 97574991

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier