98 Views

NJF søker teknisk arrangør av Norgescup-stevner 2016 og NM 2017. Frist for å søke om å få arrangere Norgescup-stevner i 2016 er fastsatt til torsdag 20. august.

n2012_item_nc_medaljer

Søknadene må minimum inneholde:

  • Navn på ansvarlig organisasjonsledd
  • Kopi av styrevedtak
  • Navn på stevneleder
  • Arena for stevnet
  • Ønsket stevnedato

Søknader sendes sak@judo.no. Arrangementene tildeles på forbundsstyremøte i Norges Judoforbund den 4. september etter innstilling fra Stevnekomitéen (SK).

I tillegg er det nå åpent for å søke om arrangørstatus for NM 2017, samt lag-NM 2016 og 2017.
Arrangører som påtar seg disse arrangementene plikter å følge det som er pålagt i henhold Arrangørmanual (AM), i tillegg til Stevnereglement (SR) og andre vedtak fattet av NJF.

Har du forslag til endringer i AM/SR? Innspill kan sendes til stine.lastein@judo.no som videreformidler dette til SK.

Stine Lastein
Fagsjef

Stine Lastein

Generalsekretær | Telefon: 21 02 98 21 | Mobil: 93441760

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier