213 Views

Norges Judoforbund har som mål å utvikle et godt treningstilbud for mennesker med ulike funksjonsnedsettelser. Vi legger til rette for at klubbene hele tiden jobber for å utvikle sitt tilbud til målgruppen, og at flere klubber kommer på banen.

Kompetanseklubb Judoregion Vest: Leder i Stavanger Judoklubb og medlem i Råd for mennesker med funksjonsnedsettelser, Annette Møller.
Leder i Stavanger Judoklubb og medlem i Råd for mennesker med funksjonsnedsettelser, Annette Møller.

Vi har nå gleden av å presentere en kompetanseklubb i Judoregion Vest, nemlig Stavanger Judoklubb. Klubben har i lang tid hatt fokus på å integrere mennesker med funksjonsnedsettelser på sine treninger og jobber hele tiden for å forbedre sitt tilbud. I høst planlegger de å innføre judo i skolen for elever med særskilte behov.

Kompetanseklubbene består for øvrig av Nesodden JK, Sande SK, Trondheim JK og Bodø JC. Disse fungerer som veiledere og rådgivere for klubber i sin region. Hver klubb har en representant i Råd for mennesker med funksjonsnedsettelser. Rådet fungerer som et rådgivende organ i forhold til utvikling og aktivitet og driver også informasjonsarbeid og opplæring. Fra Stavanger kommer nå klubbens leder Anette Myrhaugen Møller inn som medlem.

– Jeg synes arbeidet med barn og unge som har ulike utfordringer, både fysisk og kognitivt, er spennende. Dette arbeidet gir mye, men jeg har også lært at disse ungdommene har stor glede og nytte av fysisk aktivitet, gjerne kombinert med koordinasjonsøvelser. Mange av foreldrene ønsker dessuten at deres barn skal få delta på aktiviteter på ettermiddag/ kveldstid, sier Møller.

Hun har vært med i styret i Stavanger Judoklubb siden 2011 og ble i 2016 valgt som leder. Møller er utdannet spesialpedagog og arbeider for tiden i skolen på en avdeling for tilrettelagt opplæring.

– Som klubb ønsker Stavanger Judoklubb å legge til rette for at alle kan få delta i treningen, og det er dette jeg ønsker å ha fokus på i mitt arbeid, avslutter Møller.

NJF ønsker Stavanger Judoklubb velkommen i Rådet og ser fram til et konstruktivt samarbeid.

Stine Lastein

Generalsekretær | Telefon: 21 02 98 21 | Mobil: 93441760

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier