118 Views

Alle idrettslag skal rapportere medlems- og aktivitetstall for 2016 til NIF i perioden 1. april til 30. april 2017.

I 2016 ble det innført nye frister og rutiner for gjennomføring av årsmøter, medlemsrapportering og søknader til NIF.

Som tidligere informert må alle idrettslag benytte seg av et godkjent elektronisk medlemssystem for å registrere sine medlemmer. Dette være seg medlemsadministrasjon i KlubbAdmin eller annet system som har en godkjent integrasjon med NIF. Selv om idrettslaget benytter seg av et annet godkjent elektronisk medlemsregister så må klubben logge inn i KlubbAdmin for å gjennomføre Samordnet rapportering og søknad.

Samordnet søknad og rapportering til NIF gjøres via egen modul i KlubbAdmin.

Idrettslagene vil samtidig ha mulighet til å søke om vare- og tjenestemomskompensasjon gjennom løsningen. Dette er nytt for året, og er nå en integrert del av Samordnet søknad og rapportering. Oppdatering av styre og ledelse er også en integrert del av rapporteringen, nytt for året.

Idrettslagene må gjøre følgende innen 30. april via KlubbAdmin:

   1. Rapportere medlemstall* pr. 31.12.16
   2. Rapportere aktive medlemmer**, inkl. medlemmer med funksjonsnedsettelse
   3. Svare på noen spørsmål fra NIF og Særforbund
   4. Oppdatere organisasjonsinformasjon
   5. Søke om momskompensasjon (frist 15. august)
   6. Oppdatere styre og ledelse
   7. Signere og sende inn til Brønnøysundregistrene (samtidig laste opp årsmøteprotokoll)

    – For de som har signeringsrett vil man kunne sende endringsmeldingen til Brønnøysund direkte etter fullførelse av Samordnet søknad og rapportering.

  Klubben vil både få en oppsummeringsside med det som leveres inn til NIF samt en kvittering som kan lastes ned fra siden.

  *Medlemstall
  Når det gjelder medlemstallet så er dette de som per 31.12.16 har betalt medlemskontingent til idrettslaget som skal rapporteres. Det blir også mulighet i 2017 å legge inn medlemstall og aktive medlemmer manuelt, men for de idrettslag som har tatt i bruk medlemsadministrasjon i KlubbAdmin.no eller annet godkjent medlemsregister, vil en kunne få disse tallene automatisk utfylt. Vær oppmerksom på at tallene som blir automatisk utfylt ikke tar hensyn til om medlemmet har betalt medlemskontingent eller ikke. Manuell kontroll er nødvendig!

  **Aktive medlemmer
  Alle medlemmer (se *) som regelmessig deltar i organisert aktivitet i regi av idrettslaget, eller representerer idrettslaget i idrettskonkurranser eller lignende, skal regnes som «aktivt medlem» med tilhørighet i en konkret gruppe/gren. Med «deltagelse» menes både å selv utøve idretten gjennom trening eller konkurranser, og å tilrettelegge for at andre skal kunne drive aktivitet i idrettslaget. Dette omfatter blant annet trenere, lagledere og andre oppgaver som bidrar til gjennomføringen av trening, konkurranser og annen aktivitet i idrettslaget. Personer som bistår idrettslaget gjennom administrative oppgaver, drift og vedlikehold av anlegg mm. omfattes også.

  Både de som trener, konkurrerer, eller på annen måte bidrar til aktivitet i idrettslaget, skal registreres som aktive innen den eller de idretter eller grener deres aktivitet er knyttet til.

  Samordnet søknad og rapportering til NIF åpner først lørdag 1. april 2017. Alle idrettslag vil få informasjon fra NIF med mer informasjon den samme dagen.

  Se informasjon til klubber om klargjøring til Samordnet søknad og rapportering.

  Ta kontakt med IT-support på mail support@idrettsforbundet.no eller tlf. 03615, ved eventuelle spørsmål.

Lill Merethe Tjeldvoll

Ansvar: Organisasjon | Telefon: 21 02 98 23 | Mobil: 45253401

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier