212 Views

Forbundstinget i NJF går av stabelen 9. mai 2020 og valgkomiteen har startet sitt arbeid med å finne dyktige og engasjerte mennesker til styret og kontrollutvalg.

De ber nå klubber, regioner og enkeltpersoner om forslag på gode kandidater.

Valgkomiteen er en uavhengig selvstendig komite, og velges av Forbundstinget. Komiteens hensikt er å sikre at riktige personer velges til å styre NJF. Oppgaven er å legge fram en innstilling til alle verv som er på valg på forbundstinget. Valgkomiteen består av Vibeke Thiblin (leder), Simon Gerhardsen (medlem), Hege Aar (Medlem), Ole Severin Nesse (Vara).

Valgkomiteen jobber med å finne kandidater til:

Forbundsstyret:

 • Det skal velges et styre bestående av president, visepresident, 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer.
 • Styret er forbundets øverste myndighet mellom forbundstingene, og jobber med de overordnede rammene for NJFs aktivitet (strategi, økonomi, anlegg, utdanning, reglementer). Styret representerer NJF utad og i de overordnede organisasjonene forbundet er medlem av (NIF, EJU, IJF). Styret har også ansvaret for toppidrett/ landslag og NM/ Norgescup, og er arbeidsgivere for NJFs administrasjon.
 • Det skal være minst to av hvert kjønn i styret, og et medlem må være under 26 år.

Du finner mer info om hva det betyr å sitte i forbundsstyret her:

Kontrollutvalget:

 • Det skal velges en leder, to medlemmer og to varamedlemmer.
 • Også her skal begge kjønn være representert.
 • Utvalgets oppgave er å:
  • Påse at NJF drives i tråd med gjeldende lover, regler og vedtak.
  • Føre tilsyn med NJFs økonomi og økonomistyring.
  • Gi sin uttalelse til alle forslag innenfor sitt arbeidsområdet som skal behandles på tinget.
  • Ha minst et årlig møte med revisor.
  • Avgi beretning til årsmøtet.

I tråd med vedtak på Forbundstinget i 2018 vil valgkomiteen publisere en liste med de kandidatene som foreslås (av komiteen selv eller andre) underveis i arbeidet. Listen vil kun bestå av kandidater som har sagt ja til å stå på en slik offentlig liste.
Kandidatlisten publiseres og oppdateres løpende her.

Valgkomiteen ber nå om forslag på kandidater fra klubber, regioner og enkeltpersoner. Vi oppfordrer styrene i klubber/regioner om å behandle saken og sende inn klubbens/ regionens innspill.

Har dere kandidater dere ønsker skal bli gjenvalgt/valgt inn? Er det personer i listen over foreslåtte kandidater dere ønsker å støtte? Ønsker du selv å stille til valg?
Vi trenger spesielt forslag på unge under 26 år, samt på kandidater fra region øst.

Valgkomiteen vil ta en kontakt med alle kandidater som foreslås for en nærmere prat.

Forslaget må inneholde (kortfattet):

 • Navn på forslagsstiller (en eller flere klubber, regioner, enkeltpersoner)
 • Info om den/de kandidatene som foreslås:
  • Navn og kontaktinfo.
  • Hvilke verv kandidaten ønskes inn i.
  • Kort om judobakgrunn, utdannings- og yrkesbakgrunn, og saker/områder med spesiell interesse/engasjement.
  • Bekreftelse på at han/hun samtykker til å stå på en offentlig kandidatliste.

Forslag kan sendes på epost innen 21. mars til valgkomiteen, ta gjerne kontakt med oss ved spørsmål. Du finner kontaktinfo til alle komiteens 4 medlemmer her.

Vi trenger dyktige personer til å bringe idretten judo videre i Norge!

På vegne av valgkomiteen
Leder Vibeke Thiblin
Epost: vibeke.thiblin@gmail.com
Tlf: 92660636

Stine Lastein

Generalsekretær | Telefon: 21 02 98 21 | Mobil: 93441760

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier