301 Views

Under NM ind. 2017 ble det delt ut Honorær utmerkelse i gull til Carl August Thoresen, Knut Harefallet, Pål Herlofsen, Sven-Ove Johansen og Johnny Roaldseth.

Honorær utermeklse i gull til Johnny Roaldseth, Knut Harefallet, Sven-Ove Johansen og Pål Herlofsen. Foto: Christian Wolff / judobilder.org
Honorær utmerkelse i gull til Carl August Thoresen. Foto: Wellington Gjøslien Martins / Green Hill

I forbindelse med Norges Judoforbund sitt 50-års jubileum i 2017 er det ønskelig å hedre personer som har bidratt til norsk judo sin utvikling i løpet av denne perioden.

Hvis du kjenner noen som du mener fortjener heder og ære, les mer om honorær oppmerksomhet.

Honorær utmerkelse i gull er Norges Judoforbund sin nest høyeste utmerkelse, kun overgått av Æresmedlemskapet.

Kandidatene har alle bidratt til norsk judo over en lang tidsperiode, og ut over sin egen klubb. Norges Judoforbund gratulerer så mye, og takker for innsatsen de har lagt ned!

Se under for en kortfattet beskrivelse av innsatsen til de fem kandidatene.

Med vennlig hilsen
Geir Reehorst
President
Norges Judoforbund


Carl August Thoresen (født 29. april 1937)
Thoresen begynte med Judo i Stockholm i 1956, og ble medlem av Norges første judoklubb NJJK i 1957.
Mange år styremedlem, trener og formann i NJJK
Ble i 1985 utnevnt til livsvarig medlem av klubben.
Thoresen var blant stifterne av Norges Judoforbund i 1967.
Han har hatt verv som medlem av Appellutvalget, Dommerkomiteen og Honorærkomiteen.
Har bidratt til opprettelse av ikke mindre enn 5 klubber, inkludert Lier Judoklubb hvor han ble utnevnt til æresmedlem i 1984.
Ble Nasjonal A dommer i 1974. Aktiv som dommer i perioden 1966-1982.
Trener-1 allerede i 1970. Har fungert som trener i over 50 år.
Fikk 1. dan i 1969 og siste grad honorært i 2015 til 5. dan.
Opparbeidet kunnskap har han villig delt gjennom undervisning og samlinger, og ikke minst gjennom sin bok «Judo Kata» som ble utgitt i 2015.

Knut Harefallet (født 20. januar 1969)
Ble medlem av Fredrikstad Judoklubb i 1980.
Dommer-B fra 1992. Trener 3 fra Mars 1998.
Kretstrener, hovedtrener i ikke mindre enn seks forskjellige klubber over en periode på over 30 år.
Verv som klubbleder og kretsleder.
Er i dag styremedlem i Judoregion Øst.
Har vært dan-graderingssensor i TK, nå Dan-kommisjonen i 12 år.
Harefallet ble i mars 2015, som den yngste i Norge, tildelt 6. dan honorært for sin innsats for utviklingen av norsk judo.

Pål Herlofsen (født 4. juli 1948)
Startet med judo i Wien, Østerrike, da han startet sine studier der i 1971.
I tillegg fikk han både dommerkurs og treningsmetodikk i egne kurs i Italia.
Han ble gradert til 1. Dan den 8. juni 1979.
Startet sin trening i Norge i den gang Budo Drammen
Senere tok han sammen med Carl August Thoresen initiativet til opprettelsen av Lier Judoklubb hvor han de første årene innehadde flere verv (formann, trener og kasserer).
Har sittet i klubbstyret med få unntak siden opprettelsen, og ble Æresmedlem i klubben i 1984.
Stevnelege ved flere nasjonale og internasjonale mesterskap
Buskerud Judokrets, både som formann og styremedlem
Flere verv i Judoforbundet. Medlem, Medisinsk utvalg 1981-1985. Medlem og leder, Medisinsk-psykologisk komite 2004-2010. Leder av Landslagskomite og Sportssjef 2011-2016. Landslagslege fra 2016.

Sven-Ove Johansen (født 30. juli 1963)
Sven-Ove Johansen startet med Judo høsten 1978 i Holmestrand, og var med fra starten av Holmestrand Judoklubb i januar 1979.
Har siden vært medlem i: Sandefjord Judoklubb 1980 – 1990, Konnerud IL-Judogruppa 1990 – 1997, Krokstad Judoklubb siden 1997, Sande Sportsklubb siden 2008.
Har i årenes løp hatt en lang rekke verv i klubb og krets.
Har arrangør 4-lisens, og har arrangert en rekke stevner fra lokalt til nasjonalt, til internasjonalt nivå.
Johansen begynte å dømme på slutten av 80-tallet, tok C-lisens i 1990.
B-lisens i 1993 og A-lisens i 1995. Continental Lisens i 2001.
Besto lisensiering til IJF A-dommer under 2007 World Cup stevne i Perth, Australia i 2007
Har de siste 20 årene dømt i gjennomsnitt 25 – 30 dommerdagsverk hvert år.
Har de siste 20 årene hatt en rekke verv for NJF, som medlem og leder av Dommerkomiteen, som leder av Organisasjonskomiteen for WC Norway 2008, medlem i Stevne- og terminkomiteen, Funksjonsnedsattes Judo Komité og NJFs Valgkomite.
Mottok 4. dan honorært i 2008.

Johnny Roaldseth (født 20. oktober 1966)
Roaldseth startet sin judo karriere i 1979 og graderte seg til 1. dan teknisk i 1985.
Han har helt siden starten konkurrert både nasjonalt og internasjonalt, og har de siste årene også konkurrert i veteran stevner.
Johnny har lang erfaring som klubbtrener, assisterende landslagstrener og er nå regionstrener i Judoregion Midt.
Han har også innehatt vervet som leder i Trondheim JK i mange år.
I Judoforbundet har han hatt verv i Lovkomiteen, Valgkomiteen og Trenerutdannings-komiteen og Landslagskomiteen.
Roaldseth tidligere i år tildelt honorær 2. dan for sin innsats for judosporten gjennom mange år.

Kristoffer Halmøy

Telefon: 21 02 98 20 | Mobil: 97574991

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier