255 Views

Valgkomiteen har tidligere publisert sin innstilling i en artikkel her på judo.no. Her redegjorde vi for arbeidet, prosessen og valgene som ligger bak innstillingen på overordnet nivå.

For at medlemmene skal få mest mulig informasjon om kandidatene i vår innstilling, så presenterer de seg selv under. Her finner dere også valgkomiteen sin begrunnelse for hvorfor kandidatene er med i vår innstilling.

PS! Veronica Kristiansen (NJJK) stod i valgkomiteens opprinnelige innstilling. Hun trakk seg imidlertid for kort tid siden pga endret jobbsituasjon. Valgkomiteen har derfor flyttet Annette Møller opp fra vara til styremedlem, og fått inn Svenja Rahn som ny vara.


Jørgen Hillestad – President

 • Bor i Arendal, representerer IL Sørfjell-judogruppa.
 • Utdannet som adjunkt ved Høgskolen i Sør-Trøndelag (norsk, engelsk, kroppsøving og samfunnsfag), og jobber som lærer på Stuenes skole (ungdomstrinnet).
 • Konkurrert på nasjonalt nivå, og har 1. Dan.
 • Tidligere klubbleder og trener i Namsos Judo Club.
 • Startet IL Sørfjell – judogruppa, der han nå er leder.
 • Vararepresentant i forbundsstyret 2014-2018.
 • Opptatt av: Å jobbe etter vedtatt strategi, at forbundet gjør jobben enklere for klubbene, økt samarbeid i norsk judo, utvikle toppidretten og apparatet rundt utøverne, fortsette arbeidet med regionutvikling og regiontrenere, økt fokus på ungdom, samt flere og bedre stevner.

Valgkomiteens begrunnelse:
Valgkomiteen opplever at Hillestad er en samlende kandidat med gode lederegenskaper og samarbeidsevner. Han har bred judobakgrunn og klare tanker om utviklingen av norsk judo. Hillestad har også sittet i Forbundsstyret i 2 perioder, en erfaring valgkomiteen mener er viktig å ha med seg for en presidentkandidat.


Svein-Erik Rud – Visepresident

 • Bor i Stavanger og jobber i Oslo, representerer Sandnes Judoklubb.
 • Utdannet innen økonomi og IT, og arbeider som seniorkonsulent i Mnemonic AS innen IT-sikkerhet.
 • Startet med judo i 1979, og har 1. Dan.
 • Trener og styremedlem på klubb- og krets/ regionnivå i mange år.
 • Stevneleder for en rekke Norges-cup og Norgesmesterskap.
 • Verv i NJF de siste 13 årene.
 • Forbundsstyremedlem i 8 år, 2 av dem som visepresident.
 • Opptatt av: Å nå de mål tinget har vedtatt i strategidokumentet, å være lydhør overfor medlemmene, bygge en solid grunnmur i norsk judo – flere medlemmer, god klubbdrift, fart på regionene og dyktige trenere, å fortsette utviklingen av et apparat og et miljø for toppidrett som gjør det mulig for flere å satse også på seniornivå.

Valgkomiteens begrunnelse:
Rud har relevant og nyttig kompetanse og erfaring på IT og på økonomi. Han har vært med i forbundsstyret i 8 år, og har erfaring som visepresident. Han representerer derfor en kontinuitet som valgkomiteen mener det er viktig å ha med.


Evelyn Otlo – Styremedlem

 • Bor i Levanger, representerer Levanger Judoklubb.
 • Utdannet Næringsmiddelteknolog, jobber for NAV Familie- og pensjonsytelser, erfaring som tillitsvalgt og verneombud, og som styremedlem i Redd Barna.
 • Tidligere aktiv judoutøver, har gjort comeback etter at sønnen begynte.
 • Trener for barn, jenter og Norges- cup gruppa i klubben, også tidligere styremedlem.
 • Nestleder i styret for Region Midt.
 • Opptatt av: Vil først og fremst jobbe for bredden, også de som ikke konkurrerer. Å får flere jenter til å trene judo er det hun brenner mest for.

Valgkomiteens begrunnelse:
Otlo tar med seg nyttig kompetanse på arbeidsgiverrolle. Hun har erfaring fra både klubb og region, og er aktiv på matta selv. Valgkomiteen mener Otlo representerer et breddeperspektiv det er behov for i styret, og ser også positivt på engasjementet for flere jenter.


Eirik Myrnes – Styremedlem

 • Bor i Tromsø, representerer Bodø Judo Club.
 • Studerer Rettsvitenskap ved UiT – Norges Arktiske Universitet
 • Leder i Juristforeningen i Tromsø.
 • Lang og aktiv konkurranse- og trenerkarriere, har 1. Dan.
 • Tidligere medlem i Stevne- og terminkomiteen, og styremedlem i Judoregion Nord.
 • Opptatt av: Å bidra til å etablere et stabilt landslagsapparat med et godt samarbeidsklima innad og utad, å få til et godt samarbeidsklima i NJF med gode kommunikasjonskanaler mellom forbund, region og klubber, å skape mer aktivitet og samarbeid i regionene generelt og i nord spesielt.

Valgkomiteens begrunnelse:
Myrnes har vært utøver på yngre landslag, styremedlem i klubb og region, og medlem av stevne- og terminkomiteen, og har således sett norsk judo fra mange synsvinkler. Han tar også med seg nyttig kompetanse og erfaring på jus. Valgkomiteen ser det også som positivt å få inn en litt yngre kandidat.


Annette Møller – Styremedlem

 • Bor i Stavanger, er fra Sandnes, representerer Stavanger Judoklubb.
 • Utdannet innenfor pedagogikk og organisasjonspsykologi, jobber som spesialpedagog ved en særskilt tilrettelagt avdeling ved en ungdomsskole i Stavanger.
 • Driver med judo sammen med sin eldste datter.
 • Leder av Stavanger Judo Klubb.
 • Opptatt av: Judo for funksjonshemmede, judo som folkehelse og sosial arena, landslag og toppidrett.

Valgkomiteens begrunnelse:
Møller har erfaring og kompetanse i styrearbeid og organisasjonsutvikling som valgkomiteen mener er verdifull å ha med. Vi opplever at hun er en person som har virket samlende i egen region. Valgkomiteen ser også det er behov for hennes kunnskap og interesse for judo for funksjonshemmede.


Stig Traavik – Varamedlem

 • Bor i Oslo og Jakarta, representerer NJJK.
 • Har bakgrunn som diplomat, jobber nå med forretningsutvikling i Asia.
 • Tidligere landslagsutøver, deltok i OL 1992, medaljør i EM og VM for veteran, har 4. Dan.
 • Startet Judo for fred i Afghanistan, har jobbet for den Afghanske Olympiske Komité.
 • Tidligere medlem av landslagskomiteen, trener Indonesias lag til Asian Paralympic games.
 • Opptatt av: Judo for alle – men spesielt for barn og unge, trenerutvikling, utvikle flere og bedre judotilbud, legge til rette for at Norge kvalifiserer minst en utøver til OL i Tokyo i 2020.

Valgkomiteens begrunnelse:
Traavik har svært høy judokunnskap, og meget god kompetanse og erfaring på judo som toppidrett. Vi opplever også at Traavik har stor tillit i hele norsk judo, og derfor kan spille en viktig rolle i å få alle som er opptatt av toppidrett til å jobbe i samme retning.


Svenja Rahn – Varamedlem

 • Bor i Tromsø, representerer TSI Judo.
 • Studerer Radiografi og har en bachelor i historie, jobber ved siden av som ekstravakt på geriatrisk avdeling ved Universitetet i Nord Norge.
 • Drevet med judo siden 2003, er nasjonal dommer og har 1.dan, har deltatt på Yngre leder utdanning gjennom Idrettsforbundet.
 • Styremedlem i TSI Judo og nestleder i Judo Region Nord, tidligere leder av TSI judo, varamedlem i kontrollkomiteen i NJF i inneværende periode, tidligere medlem for Ung- judo i NJF.
 • Opptatt av: Judo for alle – i alle regionene, dommerutvikling, samt miljøet og kvaliteten på stevner, treninger og ellers på matten.

Valgkomiteens begrunnelse:
Svenja tar med seg et dommerperspektiv inn i styret som valgkomiteen mener det er positivt å ha med. Hun har både erfaring og kompetanse om judo for ungdom, en aldergruppe som judoforbundet sliter med å holde på. Valgkomiteen ser også at det er positivt med flere unge medlemmer i styret. Tross ung alder, har Svenja erfaring fra både klubb, region og forbund.

Oppfordring:
Det er ikke alle regioner og klubber som er enige vår innstilling, og en del av disse har mobilisert for flere andre kandidater som vil komme som benkeforslag på Forbundstinget. Valgkomiteen registrerer at mange nå er engstelige for splittelse og konflikt. Vi er langt mer optimistiske enn det, og synes det er stas med engasjerte klubber, mange kandidater og ulike synspunkter.

Hvis en ønsker å påvirke NJFs arbeid, så er det ingen bedre måte å gjøre det på enn ved å si sin mening og stille til valg, og så la medlemmene bestemme hvem og hva de vil ha. Det er derfor helt ufarlig og temmelig spennende at vi nå har to forslag til nytt styre som medlemmene kan velge mellom. Det er også helt ufarlig at kandidatene driver valgkamp for å få fram det de står for, slik at medlemmene får mulighet til å gjøre seg opp en mening. Det eneste som kan gjøre dette vondt og vanskelig er om vi (les: alle) ikke greier å oppføre oss ordentlig i alle diskusjonene som nå foregår i Dojoer, på møter og på nett. Valgkomiteen oppfordrer derfor sterkt til at kandidatene fokuserer på å få fram sitt eget budskap og lar vær å karakterisere motparten. Og at ledelsen i klubber og regioner tar et ansvar for at diskusjonene handler om sak, fornuft og argumenter og ikke om person, følelser og baksnakking.

Presisering:
Det er klubbene og regionene som på Forbundstinget skal velge hvem som skal sitte i styret. Valgkomiteens medlemmer som sådan har ikke stemmerett på Forbundstinget. Valgkomiteens oppgave er imidlertid å legge fram en innstilling på det styret som vi mener vil være best egnet til å lede judoforbundet videre. Det har vi gjort og vi har redegjort for arbeidet, prosessen og valgene som ligger bak. Valgkomiteen er således ikke nøytrale, vi stiller oss bak og støtter den innstillingen vi selv har jobbet fram. Det er dog opptil kandidatene selv å drive valgkamp og få fram sitt budskap.

Valgkomiteen gleder seg til Forbundstinget og et spennende valg!

MVH Valgkomiteen
Vibeke Thiblin (leder), Anne Hopstock, Tore Brenne, Ole Severin Nesse.

Lill Merethe Tjeldvoll

Ansvar: Organisasjon | Telefon: 21 02 98 23 | Mobil: 45253401

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier