226 Views

Styret har gjennomført evaluering av måloppnåelse på Strategidokumentet. Les artikkelen for en rask gjennomgang, eller last ned hele evalueringsrapporten.

Statusrapport Strategidokumentet: Vurdering måloppnåelse ved bruk av beltefarger.
Statusrapport Strategidokumentet: Vurdering måloppnåelse ved bruk av beltefarger.

Forbundstinget i mai 2014 vedtok et strategidokument for perioden 2014-2017. Dette er en langtidsplan som peker på de innsatsområdene og målene som skal stå i sentrum for styrets, administrasjonens og komiteenes arbeid i tingperioden. ”6000 medlemmer, 80 klubber” er det overordnede målsetningen i dokumentet, også er det valgt ut en del prioriterte mål en skal jobbe med for å bygge opp under dette. Du kan laste ned strategidokumentet 2014 – 2017 her.

Det er styrets jobb å sørge for at hele organisasjonen arbeider i den retningen dokumentet peker ut. Hver høst gjennomfører derfor styret en evaluering av hvor vi står ift målene i strategidokument. Evalueringen gjennomføres ved at våre avdelingsledere gjør en skriftlig evaluering av status på de målene de har ansvaret for i dokumentet, og presenterer resultatene for styret i styremøte. Styret utarbeider på bakgrunn av dette en statusrapport som publiseres på judo.no. I statusrapporten er beltefargene er brukt for å vise status på de ulike målene.

Evalueringen for 2015 er nå gjennomført. I styremøte 2. februar 2016 var avdelingslederne på besøk for å presentere sine resultater og statusrapporten ble lagt fram.

Rapporter og evalueringer kan lastes ned. En overordnet gjennomgang av status og konklusjoner følger under.

Status på hovedmålene er grafisk fremstilt i tabellene til høyre i denne artikkelen (klikk på bildet for å få større versjon).

Hovedkonklusjoner

  • Det har vært fremgang på alle innsatsområdene fra 2014 til 2015.
  • Det er framgang på 4 av 5 av de prioriterte målene.
  • Vi har kommet langt på å utvikle tilbud, lage verktøy og tilrettelegge fra sentralt hold, med er dårligere på å få dette ut i klubbene/ regionene.
  • Vi har utviklet oss mer på de målene/ delmålene som handler om breddeidrett enn de som handler om toppidrett.
  • Vi har kommet lengst på de målene/delmålene vi har hatt lenge og jobbet med over langt tid (flere SD).
  • Vi har kommet aller lengst og i mål på barneidrett, faglig utvikling, drift av forbundet og anlegg, vi har lengst vei å gå når det gjelder voksenidrett og toppidrett.

Delkonklusjoner

Forbund:

Vi er svært nærme mål på samtlige delmål. Vi har hatt fokus på de samme målene over flere år, så dette er vi gode på. Det gjelder spesielt på områder som handler om drift av forbundet. Framgangen fra i fjor skyldes at vi har blitt bedre på det prioriterte målet anlegg, samt på politikk og verdiarbeid.

Kompetanse:

Vi har framgang på alle områder. Vi har kommet langt på den faglige utviklingen, og det eneste som trekker ned er mangelen på en arrangørutdanning. Vi har i 2015 tatt flere steg videre på de prioriterte delmålene som handler om klubbstarting og rekruttering, men her har vi fremdeles et stykke vi å gå før vi er helt i mål.

Aktivitet:

Det innsatsområdet vi scorer lavest på og der resultatene spriker mest. Vi har betydelig framgang på det som har med bredde å gjøre; voksenidrett, barneidrett og idrett for funksjonshemmede, ungdomsidrett og dømming. Vi står stille på det som handler om topp; toppidrettskultur i hele landet og plasseringer på Europa-cup rankingen og arrangering av NM og Norges-cup.

Veien videre:

Medlemsvekst er det helt sentrale overordnede målet i strategidokumentet (6000 medlemmer, 80 klubber). De prioriterte målene er valgt ut fordi de best mulig bygger opp under dette. Statusrapporten viser at vi har kommet et godt stykke på vei på en rekke av disse målene, men at vi også har et langt stykke igjen å gå for å komme helt i mål. Tallene fra idrettsregistreringen de siste årene har vist en svak og jevn medlemsvekst på omkring 4 % siden 2013. Dette viser også her at vi er på rett vei, men at det går litt for sakte i forhold til de målene vi har satt oss.

MVH Styret v/ Vibeke Thiblin

Kristoffer Halmøy

Telefon: 21 02 98 20 | Mobil: 97574991

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier