84 Views

Etter at Mike Newton valgte å fratre sin stilling som landslagstrener har det kommet mange reaksjoner og innspill til styret og administrasjonen.

Det har til dels vært utvist et stort engasjement i etterkant av at saken ble offentliggjort. Naturlig av flere årsaker. For mange kom informasjonen uventet. Selv om det har vært en intern prosess i forkant, er det noe som naturligvis ikke kan deles med offentligheten. Mike har knyttet seg nært til mange personer i norsk judo, og vil etterlate et tomrom når han reiser hjem til England i slutten av mai.

Styret behandler situasjonen med den seriøsitet og omstendelighet som nå er nødvendig. Den interne delen handler om å evaluere hva som har skjedd. Det oppleves ikke fruktbart å lete etter eventuelle syndebukker, men fokuset er snarere å finne ut hva vi kan lære av situasjonen som har oppstått.

Utad handler det om å finne ut hvordan vi løser de dagligdagse oppgavene på kort sikt. Her får Sportsjef Albin Dal en nøkkelrolle. Det handler om å organisere treninger, reiseledere, gjøre uttak, etc. Mike Newton vil fortsatt kjøre de ukentlige treningene ut mai måned.

Den neste jobben handler om å bestemme den fremtidige organiseringen av Sportsapparatet i Norges Judoforbund. Fokus er hele tiden hvordan vi skal innrette oss for å være best mulig rustet til å nå målene fra Strategidokumentet. Det handler om toppidrett, men også om Judoregionene og talentutviklingen. Når vi begynner på denne oppgaven må vi være villige til å gjøre til dels vesentlige endringer.

For å møte medlemmenes behov for informasjon vil administrasjonen arrangere et åpent informasjonsmøte i forbindelse med NM. Her blir det fokus på løsninger og effekter på kort sikt. Vi benytter også anledningen til å informere om arbeidet med ny utøverkontrakt, og endringer i retningslinjene for landslagets reiser.

Personlig ønsker jeg å snakke med så mange som mulig av dere under NM, og jeg inviterer lederne for de fem Judoregionene til et eget møte.

For Styret i Norges Judoforbund,

Geir Reehorst
President

Kristoffer Halmøy

Telefon: 21 02 98 20 | Mobil: 97574991

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier